Tarotrituelen

 

 

Inleiding

Tarotritueel om van je slecht gewoontes af te komen 1

Tarotritueel om van je slechte gewoontes af te komen 2

Tarotritueel voor gewichtsverlies

 

 

 

 

 

Inleiding

Wat is nu eigenlijk een tarotritueel. Eigenlijk verschilt het niet zoveel van een gewoon ritueel. Er is iets wat je wilt beogen en je wilt je wens kracht bij zetten door het uitvoeren van een ritueel; het gebruiken van magie. Wanner je een ritueel ontwerpt zoek je daar altijd spullen bij die je helpen bij het in focus houden van je intentie. Dit kunnen

kruiden, edelstenen, kaarsen etc. zijn. En dus ook tarotkaarten. Meestal zoek je 3 tot 5 kaarten die representatief zijn voor je wens en/of het te overkomen probleem. Deze leg je een voor een neer en je kan daar bij visualiseren en en evt spreuk zeggen. Als je ritueel klaar is is het raadzaam de kaarten op een plekje te laten lliggen waar je er af en toe nog even op je gemak naar kan kijken. Je zal merken de de ervaring van het ritueel gelijk weer bij je terugkomt. Hieronder heb ik wat voorbeelden gezet.

 

 

Tarotritueel

om van een slechte gewoonte af te komen

Na het trekken van een cirkel, of alleen het aanroepen van de elementen leg je de volgende tarotkaarten neer:

Duivelstaat voor de slechte gewoontedie je af moet leren en het vast zitten in oude patronen waarvan je los wilt ko-men.

Deze wordt bedekt door:

Staven Aasstaat voor de kans die je krijgt om van dit pro-bleem een uitdaging te maken waar je aan kunt gaan staan. Om actie te ondernemen om iets te veranderen in je leven.

De kaarten worden gegeflankeerd door:

Matigheid: staat voor het willen leven in balansen harmonie en in dit ritueel kan je er ook de machten in zien die je steun geven

En:

Kracht: Staat voor de kracht die je in je zelf kan vinden om elke verleiding te weerstaan.

Daaronder leg je als uitkomst de:

Keizerin:staat hier voor het vinden van de kracht en de macht van de Godinin jezelf.

Dit alles leidt tot de:

Wereld: staat voor de succesuitkomst. Dit is de situatie waarin je alles aankunt en volledig in harmonie met jezelf en je omgeving bent

Je kan dit ritueel bekrachtigen door bij iedere kaart sterk je doel en veranderingen te visualiseren en tot slot deze affirmatie zeggen. Schrijf het eventueel over op een klein papiertje en draag het bij je:

 

 

 

Bij de machten rondom mij

Bij de krachten in mij

Breek ik de keten die mij bindt

Breek ik de banden om mijn ziel en geest

Ik breng mijn leven in balans

Ik ben veerkrachtig

Ik ben onverwoestbaar

Ik weersta ieder verleiding

Want de Kracht is in mij

Zo ik het wil

Zo is het

 

En specifiek voor het laten groeien van mijn nagels:

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bij de macht die om mij is

Bij de kracht die in mij is

Blijf ik van mijn nagels af

Ik verblijd me over hun groei

Ik verwonder mij over hun schoonheid

Ik weersta iedere verleiding

Want de kracht is in mij

Dit is mijn wil

Zo moet het zijn

 

 

 

Tarotritueel

om van een slechte gewoonte af te komen

Benodigdheden: symbolen voor de elementen,kaars, bergkristal, en de tarotkaartenKracht, Matigheid, Het Oordeelen De Wereld.

In deze legging staat Kracht voor het overwinnen van problemen door wilskracht. Matigheid staat hier ook voor wilskracht om af te komen van slechte gewoontesen te leven in balans en harmonie. Het Oordeel staat voor de bevrijding van de slechte gewoonte en het verbeteren/ veranderen ervan.De Wereld staat voor heel zijn, gezondheid en blijdschap en geluk.

Begin met het trekken van een cirkel (eenvoudig). Of laat het ritueel onderdeel zijn van een maanviering of een sabbat. Nodig vervolgens de elementen uit en vraag hen om kracht.

Het eerst leg jeMatigheid neer en stel je je een gids naast je voor. Zoek beschutting en bescherming onder haar vleugels.

Stel jezelf een leven voor in balans en harmonie. Zie hoe goed je jezelf hierdoor voelt.Leg dan Kracht neer en stel je voor hoe sterk en krachtig je jezelfvoelt en hoe je elke verleiding kunt weerstaan. Leg Het Oordeel neer en concentreer je op vernieuwing en transformatie; het begin van en nieuw leven. In dit nieuwe leven en met een wakker bewustzijn ben je opgewassen tegen elke uitdaging. Leg De Wereld neer. Stel je voor hoe je iedere dag enthousiast begroet, hoe je het leven viert en er je dansend middenin begeeft. Realiseer je dat al de kracht die je nodig hebt om dit tot een succes te brengen al in je binnenste aanwezig zijn.

Na de visualisatie bekrachtig je dit ritueel met de volgende affirmatie:

Bij de machten rondom mij

Bij de krachten in mij

Breek ik de keten die mij bindt

Breek ik de banden om mijn ziel en geest

Ik breng mijn leven in balans

Ik ben veerkrachtig

Ik ben onverwoestbaar

Ik weersta ieder verleiding

Want de Kracht is in mij

Zo ik het wil

Zo is het

 

 

 

 

Tarotritueel voor gewichtsverlies

Benodigdheden:

Tarotkaarten: Significator (jezelf), MagiŽr (het initiatief en de wil

om te veranderen), Zon(geestelijk welzijn), Wereld(harmonie en

heel zijn) en Kracht (fysiek welbevinden)

Spiegel, kaars, wat wierook

Maanfase:

Afnemende maan is het beste i.v.m het verlies van gewicht dat je

wilt bewerkstelligen.

Leg je spullen klaar en kom tot jezelf( aarden centreren). Begin dan

met het aanroepen van de krachten van de elementen:

 

Aarde

Met deze steen roep ik U aan

Geest van wijsheid en welzijn

Kom tot mij

geef mij kracht

 

Lucht

Met deze veer roep ik U aan

Geest van verlichting en bewustzijn

Kom tot mij

Geef mij kracht

 

Vuur

Met deze vlam roep ik U aan

Geest van wilskracht en energie

Kom tot mij

Geef mij kracht

 

Water

Met deze schelp ‑roep ik u aan

Geest van verandering en beweging

Kom tot mij

Geef mij kracht

 

Pak dan je tarotdeck en neem de benodigde kaart eruit, zeggende:

 

Met deze symbolen

breng ik mijn wens tot leven

om deze kaarten

weef ik mijn web van tover

 

leg de Significator neer en verbind jezelf met de kaart en je wens

tot verandering. Leg de MagiŽr boven op deze kaart. En denk aan de

Initiatieven die je zult moeten ondernemen om te veranderen.

Daarboven leg je de Wereld en Je denkt aan het welzijn dat je zal

ondervinden in lichaam en geest. Ernaast leg je Kracht. Denk aan

de kracht die je in jezelf zal vinden en gebruiken. Voel de kracht die

je ontvangt van de Grote Moeder.. Aan de ander kant leg je de zon.

En visualiseer je jezelf stralend van totale gezondheid. Als alle

kaarten goed liggen ga je voor de spiegel staan. Kijk naar je zelf en

strek je uit. Ontvang via je armen de energie rondom je. Neem via

je voeten die ook op uit de aarde. De energie die je ontvangt zet

zich om in kracht en vitaliteit die je door je lichaam voelt stromen.

Kijk in de spiegel en neem de verandering in jezelf waar. Zeg dan:

 

Ik roep de kracht aan van Aarde, de levensvreugd van de zon en de

macht in mijzelf.

Kracht stroomt door mij heen en reinigt en vernieuwt mij.

Sterk ben ik; mooi ben ik. Vreugde verkwikt mijn geest.

Stralend ben ik, warm ben ik. Alles is goed.

Ik ben heel en gezond

Dit is mijn wil zo is het!