Rituelen

 

 

Aanroepen van de elementen

Ritueel om van je slechte gewoontes af te komen

Ritueel met gebaren

Klein pentakelritueel

Het wijden van een voorwerp

Broodbakritueel

 

 

 

 

Aanroepen van de elementen

 


Ik roep de geest van het Oosten

door de lucht die ik inadem,

door de verbeelding van mijn gedachten,

door de nieuwe inzichten die ik krijg

 

 


Ik roep de geest van het Zuiden

door het levensvuur dat in mij brandt,

door mijn wilskracht en mijn passie.

door mijn innerlijke kracht

 

 


Ik roep de geest van het Westen

door het water van mijn lichaam,

door mijn bloed,

door mijn diepste liefde en gevoelens

 

 


Ik roep de geest van het Noorden

door de aarde die mij koestert,

door mijn gebeente dat mij vorm geeft,

door mijn basale kracht

 

(ill. Bridget Smallwood)

top

Ritueel om van je slechte gewoontes af te komen

Beoefen dit ritueel tijdens de afnemende maan. Neem een witte en een gekleurde kaars. Als je slechte gewoonte een zeg maar "zichtbaar" iets is (zoals nagelbijten), kan je eventueel een nagel in een zakje doen. Als je dat niet hebt, schrijf dan de slechte gewoonte op een papiertje.

Zet op je altaar de twee kaarsen. Een kaars aan de ene kant, en de andere kaars aan de andere kant. De een symboliseert de slechte gewoonte, en de andere, de nieuwe start.

Doe de kaars van de slechte gewoonte aan. Concentreer je op de kaars, en concentreer je op je slechte gewoonte, en dat je er graag vanaf wilt

Met het uitblazen van deze vlam, blaas ik mijn slechte gewoonte ver van mij

Probeer de kaars zo langzaam mogelijk uit te blazen en denk aan het verdwijnen van je slechte gewoonte.

Doe de andere kaars aan, Concentreer weer op de kaars, en visualiseer dat je slechte gewoonte is verdwenen.

Ik ontsteek deze kaars als symbool van een nieuw begin, vrij van mijn slechte gewoonte

Blaas de kaars daarna niet uit, maak hem uit met een lepel, of wat water.Doe dit ritueel elke avond, totdat de kaars uitgebrand is

top

 

 

Ritueel met gebaren

Sta stevig en stil en laat je gedachten los. Adem rustig in en uit en volg je ademhaling. Richt je aandacht tot de Moeder.

 

Kijk naar het Noorden

Til je handen op tot navelhoogte, druk je vingers tegen elkaar en houd je palmen gericht naar de grond.

Voel stevigheid, stabiliteit en geaardheid

Maak contact met het element Aarde

 

Draai je naar het Oosten

Houd je handen op ooghoogte en draai je handpalmen van je af. Spreid je vingers.

Voel klaarheid en inspiratie

Maak contact met het element Lucht

 

Draai je naar het Zuiden

Houd je handen, gebald tot vuisten, voor je en net boven je hoofd b

Draai naar het Westen

Maak een kom van je handen en breng die naar je hart

Voel vloeibaarheid en gevoeligheid.

Maak contact met het element Water

 

Draai weer naar het Noorden

Kijk naar boven en hef je handen hoog boven je hoofd. Spreid je vingers en laat ze dan weer zakken.

Dank de Moeder

(Vrij naar Scott Cunningham)

top

 

 

 

Klein pentakel ritueel

1.

Zit of lig in een slechts door kaarsen verlichte ruimte en ontspan je lichaam door middel van ademhalingsritmen en ontspanningspauzes. Doe dan een paar Tai Chi of yoga oefeningen of doe een aantal hele langzame dansbewegingen.

2.

Verstil je bewegingen langzaam totdat je helemaal tot stilstand bent gekomen.

Visualiseer dan pure zwarte duisternis, met bovenin in het midden een kleine blauwe vlam, zoals b.v die van een gasbrander. (Als jij daar zou staan, dan zou de vlam zich net boven je hoofd bevinden)

3.

Luister naar binnen.. "Hoort al gij geesten..."

4.

Visualiseer, dat de vlam zich over dat zwarte vlak naar linksonder beweegt en dan onderaan tot stilstand komt. (Waar je voeten zouden zijn, wanneer jij in die zwartheid zou staan).

De vlam laat een blauwe lijn achter.

5.

Luister naar binnen.. "Geworteld in de Aarde..."

6.

Visualiseer dat de vlam zich weer beweegt naar een punt, waar je zijwaarts uitgestrekte rechterhand zich zou bevinden). Daar komt de vlam weer tot stilstand.

7.

Luister naar binnen.. "Gebaad in de wateren..."

8.

Visualiseer, dat de vlam zich nu door de zwartheid naar links beweegt en tot stilstand komt op de plaats waar je zijwaarts uitgestrekte linkerhand zou zijn.

 

9.

Luister naar binnen.. "Gekoeld door de Winden..."

10.

Visualiseer nu, dat de vlam zich nu schuin rechts naar beneden beweegt en tot stilstand komt, waar je rechtervoet had kunnen zijn.

11.

Luister naar binnen.. "Gewarmd door het vuur..."

12.

Visualiseer nu, dat de vlam zich weer naar het beginpunt beweegt en daar dan weer tot stilstand komt. Je ziet nu het pentagram, dat de blauwe vlam heeft getrokken. Visualiseer er een cirkel omheen, waarbij de punten van het pentagram de cirkel raken.

13.

Luister naar binnen..

"Zo boven, zo beneden,

zo binnen, zo buiten,

Zo het universum, zo de ziel."

 

Hiermee eindigt dit kleine ritueel. Doe het zo vaak, dat je het als het ware op elk moment, zelfs versneld kunt uitvoeren. Dan kun je de beschermende kracht van het pentakel altijd oproepen, waar je je ook bevindt.

Wanneer je voelt, dat je die bescherming nodig hebt, stel jezelf dan voor in die zwartheid, voordat je de vlam begint te bewegen. Wanneer je meent, de bescherming niet meer nodig te hebben, 'plaats' jezelf dan buiten het pentakel, 'doof' de vlam en laat het zwarte vlak weer gelijk worden aan wat je met je ogen ziet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bridget smallwood)

 

top

 

 

Het wijden van een voorwerp

ik wijd mijn ....... niet allen als werktuig, maar ook

als symbool van mijn overtuiging / geloof

*strooi er wat zout over;

ik zegen mijn .... met de geest van Aarde

van steen en boom

van koestering en veiligheid

*streel .......met een veer,of haal het door de rook van wierook.

ik zegen mijn........... met de geest van Lucht

van klanken en geuren

van ziel en geest

*raak ..... vlug aan met vlam of houdt het er bij in de buurt

ik zegen mijn .... met de geest van Vuur

van pit en vlam

van moed  en kracht

*sprenkel wat water erop ofraak het aan met een schelp

ik zegen mijn ....... met de geest van Water

van parels en schelpen

van gevoelens en zuivering

*blaas je adem erover heen

ik zegen ..... met de geest van het Leven

opdat wij samen het de Grote Moeder mogen dienen

dit is mijn wil

zo moet het zijn

 

top

 

 

 

 

Broodbakritueel

Tijdens het bakken van een brood kun je de Moeder en de elementen eerbied betonen met het volgende ritueel.

Zorg dat je werkvlak schoon is en zet al je ingredienten klaar.

Doe het meel in de kom (symbool van de Godin)

En maak een kuiltje in het midden door het meel met je pollepel (Staf van de keukenheks)

Naar de vier windrichtingen te duwen.

In het kuiltje giet je het gistpapje (symbool voor de levende geest)

Roer met de pollepel (mannelijk symbool) van het midden kloksgewijs in het papje.

Leg zout( aarde) en boterlangs de rand. 1e rijs

Dan verder kneden. Kneede je intenties in het deeg. 2e rijs

Vorm het brood met je handen. Visualiseer hoe het graan kracht en leven brengt aan heb die je liefhebt.

En zeg veelvuldig dank aan de Moeder tijdens je werk

Kerf een krachtsymbool in je ongerezen brood.

Houd met het vormen van je brood rekening met de jaarfeesten en de seizoenen

Nog even de symbolen op een rijtje:

Graan aarde

Zout aarde

Water water

Bakproces vuur

Gist lucht/geest

Honing lucht

Kom Godin

Pollepel God

 

Eet smakelijk en vergeet niet te danken (Misschien met het proeven van de eerste hap die je neemt?)

top