De hofkaarten

 

Zwaarden PageRidderkoningin - koning

Bekers PageRidderkoningin - koning

Staven PageRidderkoningin - koning

Pentakels PageRidderkoningin - koning

 

KONINGEN

 

Koningen staan voor meesterschap, vaardigheid en autoriteit op het door de kleur vertegenwoordigde gebied. Ze refereren aan ervaring, macht, autoriteit, status. Se­cuur maar star, onderworpen aan de regels hebben zij iets gevestigd. Hofkaarten symboliseren in een lezing vaak zowel uzelf als iemand anders. De Koning kan een baas, uw vader of een andere figuur met autoriteit zijn. 'Hij' kan ook staan voor de animus in een vrouw, of voor een besef van het zelf in een man.

 

STAVEN KONING: (Vuur van Vuur) Vestiging van het zelf. In hoeverre u uzelf kunt zijn. Een goedgunstige dictator. Hij neemt risico gebaseerd op intuïtieve flitsen, houdt ervan te gokken en is opzichtig en theatraal. Gericht op prestaties. Kan domi­nerend, heethoofdig en arrogant zijn. Creatief en zelfexpressief. Zijn macht steunt op het idee dat hij gelijk heeft.

Dit is vuur in haar meest zuivere vorm. Deze vorst is gedreven en initiatiefrijk. Het is iemand met ideeen die hij tot uitvoering wil brengen en hij kan zeer inspirerend zijn voor zijn onderdanen. Een overmaat aan vuur brengt ook risico's met zich mee. Dan krijg je iemand die doordraaft, het contact met de (aardse) realiteit verliest en volledig gaat voor een ideaal, met niets ontziend geweld.                              .

Let op de symbolen: de salamanders bijten zich in de staart zo vormen zij een cirkel of een ourobos. Het symbool voor voltooiing van dit element

top

 

BEKERS KONING: (Vuur van Water) Gevestigde emoties of een gevestigde verhou­ding. Het vermogen om lief te hebben. Een raadgever of iemand die zich erbij be­trokken voelt. Hij handelt veelal intuitief. Creatief en verbeeldingrijk. Hij kan ofwel zijn gevoelens in bedwang hebben, en zich bewust afstandelijk opstellen, ofwel de kwestie met jaloezie en fanta­sieën vertroebelen.

 

Hij is duidelijk niet in zijn element, het vuur van de koning wordt geblust door het water van de bokalen. Het is iemand die luistert naar zijn gevoel (water), mogelijk is hij kunstzinnig. Hij is niet iemand die met meeslepend geweld grootste idealen nastreeft, hij kan zelfs erg passief zijn (als geblust vuur).

Let op dat hij niet met zijn voeten het water raakt. Hij is dus niet altijd in contact met zijn gevoel/ dichterlijk verbeelding.

Verantwoordelijkheid gaat boven zelfexpressie. Hij kijkt ook niet naar zijn beker.

top

 


ZWAARDEN KONING: (Vuur van Lucht) Gevestigde gedachten. Het vermogen om te communiceren en analytisch te zijn. Een schrijver, advocaat, diplomaat of filosoof (beroepshalve of anderszins). Bescherming en verdediging. Scherp en snel. Hij kan meedogenloos wat hij als onnodig of onlogisch beschouwt ontrafelen.

 

Deze koning kan zeer gedreven zijn, evenals staven koning. Maar zwaarden koning gaat niet zozeer voor grootse en meeslepende idealen. Lucht staat voor denken, zwaarden koning gaat voor structuren, beslissingen. Hij hakt ook knopen door, maar hij zal niet (als staven koning) met geweld zijn idealen na jagen. Als staven koning, desnoods met geweld, een rijk veroverd heeft zal zwaarden koning de wetten opstellen, en zich daar streng aan houden.

top

 

PENTAKELS KONING: (Vuur van Aarde) Gevestigd werk. Het vermogen om voort te brengen en praktisch te zijn. Een manager, financier of vakman. Verantwoordelijk en betrouwbaar, doch ook koppig en zich maar langzaam bij veranderingen neerleggend. Genotzuchtig. Gericht op zekerheid en kwaliteit.

 

Deze koning is dan ook een stuk rustiger dan de (soms) onstuimige koningen van staven en zwaarden. Deze koning zorgt dat het goed gaat met zijn land, en met hem zelf. Zowel de vruchtbaarheid van het land als de kwaliteit van het voedsel op zijn tafel gaat hem ter harte. Hij doet sterk denken aan het geloof van veel oude volken dat de levenskracht (het vuur) van de vorst bepalend is voor de vruchtbaarheid van het land.

top

 

KONINGINNEN

 

Koninginnen staan eerder voor innerlijke en persoonlijke beheersing dan voor wereldse. Zij bezitten het vermogen om de door de kleur weergegeven dingen te koesteren en tot ontwikkeling te brengen. Zij hebben betrekking op moeders en moederlijke zorg, gewoonten en culturele integratie. Zij voeren het beheer over en kanaliseren de macht. Hun heerschappij komt uit het hart. `Zij kan de anima in een man zijn, of het zelfbesef in een vrouw.

 

STAVEN KONINGIN: (Water van Vuur) Onderkent haar persoonlijke macht. Spreidt zelfvertrouwen, gulheid, vurige hartstochten en intense begeerten ten toon. Gedraagt zich spontaan en is wispelturig. Benut haar creatieve krachten en inspireert ze in anderen. Liefde voor geluk.

 

het gevoelsleven van deze koningin fors worden verhit door het vuur. Hierbij kan dan enorm veel kracht vrijkomen (stoom). Deze koningin kan dus sterke gevoelens hebben, van nature zal ze deze gewoon ervaren, maar als de druk te hoog wordt kan ze een onstuimigheid ontwikkelen die je verbaasd doet staan.

 Let op hoe solide zij op haar troon zit. Stevig en heel op haar gemak. Haar kroon bloeit zij aanvaard de warmte en de hartstocht. (gespreide benen)

top

 

BEKERS KONINGIN: (Water van Water) Kanaliseert gevoelens, emoties, dromen, visioenen. Zij is de Muze, de Tovenares. Zij is mediamiek en diep emotioneel, als de maan schommelend in haar emoties. Zij moet nabij water zijn en weerspiegelt het onbewuste in anderen. Gewoonlijk is zij empatisch en begrijpend, maar zij kan ook humeurig en misleidend zijn. Liefde voor liefde.

 

Deze koningin is helemaal in haar element, haar gevoelsleven is sterk ontwikkeld, ze heeft een groot invoelingsvermogen. Omdat water erg passief is kan zij wel verdrinken in passiviteit

 

Let op dat zij in tegenstelling tot de koning wel haar voet in het water zet. Dit wijst op evenwicht tussen haar ik en haar gevoelens.

top

 

ZWAARDEN KONINGIN: (Water van Lucht) Kanaliseert gedachten. Is in staat om namens anderen het woord te voeren. Doet haar standpunt duidelijk naar voren komen. Kijkt door bedrog en huichelarij heen. Een vrouw met een carrière. Intelligent en onafhankelijk, met een kritisch verstand en een scherpe tong. Gewoonlijk eerlijk en rechtvaardig, maar kan ook wraakzuchtig zijn. Liefde voor ideeën.

 

Bij deze koningin is naast het gevoel ook het verstand goed ontwikkeld. Zij is de meest rationele koningin en wij vinden soms dat zij kil overkomt, als koude nevel. Dat komt omdat wij niet altijd haar vlijmscherpe vermogen hebben om knopen door te hakken waar dat nodig is. Zij kan ook, als een regenbui, helderheid brengen, en de nevel verdrijven.

 

Het is de wijsheid die zij gevonden heeft na een moeilijke periode. Zij heeft het zwaard van haar intellect gebruikt om zicht te bevrijden van de verwarring van twijfel en angst. Haar hoofd houdt zij boven de wolken in de heldere lucht van het inzicht en de waarheid

 

Zelfbewustzijn, intelligentie. Zelfrespect zelfvertrouwen innerlijk kracht helderheid en moed zijn karaktereigenschappen die bij deze koningin passen
top

 

PENTAKELS KONINGIN: (Water van Aarde) Kanaliseert zintuiglijke informatie en praktische kennis. Is in staat te behouden en in stand te houden. Bezit respect voor lichaam, voedsel, land. Brengt voort. Houdt van de wereld, de aarde, het leven. Zet aan tot vertrouwen en biedt zekerheid.

Deze koningin heeft een goed ontwikkeld gevoelsleven, een goed invoelingsvermogen voor alles wat leeft. Het element aarde geeft een zin voor het praktische,

top

 

RIDDERS

 

Ridders handelen naar, zijn verwikkeld in en zijn toegewijd aan de dingen die door hun kleur worden weergegeven. Zij representeren zuivere energie en laten vaak zien waarin u uw energie steekt. Gericht tot daden overgaand spreiden zij doelbewustheid, strijdlust, moed en een hoffelijke houding ten toon. Soms zijn zij halsstarrig, onbesuisd, onnadenkend en op zichzelf gericht. Voor vrouwen staat een ridder vaak voor een animusfiguur, in het bijzonder een romantische persoon. Zij weerspiegelen uw drang om iets uit te dagen of op avontuur te gaan. Zij kunnen naar reizen verwijzen. Meestal zijn zij nog onzeker, maar ze houden zich groot. Ze zijn soms moeilijk in toom te houden en manen ons tot voorzichtigheid.

Ze kunnen opvliegend, onbesuisd en onnadenkend zijn. (vergelijk de puberteit)

 

STAVEN RIDDER: (Lucht van Vuur) De krachten richten op de eigen ontwikkeling, de toekomst, nieuwe richtingen. Bereid zijn risico te nemen. Geïnspireerd enthousiasme. Kan in woede of jaloezie uitbarsten. Straalt creatieve en seksuele kracht uit.

Hij staat bol van levenslust Ze willen alles doen en wel nu. Kan koppig zijn en dwars; wil zijn zin doordrijven

Deze ridder lijkt ook zo zijn kaart uit te springen, hij is vooral heel snel. Die snelheid past bij het luchtelement. Maar ook vuur kan zich (als een lopend vuurtje) snel verplaatsen denk aan een vuurstorm: bij zeer grote branden kan de aangezogen lucht en het vuur zich zeer snel verspreiden.
Enige toetsing aan iets met meer vastheid (aarde of water) is hier niet, het contact met de werkelijkheid kan dan ook wel eens verloren raken.
Bij de ridder hebben de salamanders hun staart nog niet in hun bek. Dit wijst op onvoltooide activiteiten (niet alles wordt afgemaakt) en ongevormde plannen.

Levenslust en enthousiasme, maar ook ongeduld  en  impulsiviteit en eventueel zelfs overdrijving. We willen alles, en wel nu meteen
top

 

BEKERS RIDDER: (Lucht van Water) Uw dromen, visioenen, idealen, liefde volgen. Smaak en esthetisch gevoel vertonen. Het paranormaal, intuïtief delen van visioenen en geven van liefde. Een romantische dromer. Kan humeurig en jaloers zijn.

 

Deze ridder kan buitengewoon fijngevoelig zijn, mogelijk heeft hij weinig weerstand tegen de problemen die het leven met zich brengt. Dit kan leiden tot depressie. Hij weet wat mooi is en hij kan zich verliezen in bewondering van het mooie. Zijn gevoel voor schoonheid kan een gift zijn voor een al te materialistische wereld.

top

 

ZWAARDEN RIDDER: (Lucht van Lucht) Gericht op het bepalen van een standpunt. Toegewijd zijn aan ideeën, gedachten, een filosofie. Gebruik maken van mentale vermogens, communicatie. Getuigen van, anderen vertellen over. Assertief (soms zelfs dominant) en moedig maar koppig en onschuldig.

Dit is een overmaat aan lucht, deze ridder verliest zich in over elkaar heen tuimelende ideeen die nergens toe leiden. Noud van den Eerenbeemt noemt deze ridder "een op hol geslagen denker". Storm in je hoofd.
Het stormachtige uit zich in ruzies en conflicten. Het snelle redeneren zonder gevoel kan heel kwetsend zijn. Dit is te wijten aan zijn gebrek aan inlevingsvermogen.

top

 

PENTAKELS RIDDER: (Lucht van Aarde) Van uw bekwaamheden gebruik maken of ze onderwijzen. Uw kennis aanwenden. Zekerheid zoeken. Stabiel en betrouwbaar maar soms eigenzinnig. Ernaar streven de orde te bewaren en normen overeind te houden

Levende gewassen die uit de aarde groeien.
Heel praktisch (aarde), en dat komt goed uit als je het geleerde in de praktijk wilt brengen.
Deze ridder laat zich niet het hoofd op hol brengen, maar voert zijn missie heel doordacht uit.
Hij is niet de bedenker van een idee, maar hij is wel de persoon die het idee op aarde brengt en begeleidt. De energie van deze ridder uit zich en hard werken en doorzetten. Toch is hij ook erg passief en conservatief. 

top

SCHILDKNAPEN

Element: Aarde

Yin = vrouwelijk

De vruchtbaarheid van de aarde wijst op het zwanger zijn van iets nieuws.

Schildknapen wijzen op de noodzaak om een zaak nader te bekijken ‑ om iets te bestuderen, zich open op te stellen voor 'boodschappen' of nieuwe manieren en ideeën. Zij fungeren als katalysatoren voor verandering, verwijzend naar een geboden gelegenheid. Zij nemen risico en staan open voor nieuwe mogelijkheden. Zij staan ofwel voor een werkelijk kind ofwel voor het kind in uzelf ‑ naïef en onschuldig, lerend. Soms verschijnen zij in uw leven als een boodschapper.

Ze vertellen ons om er voor te gaan

 

STAVEN SCHILDKNAAP: (Aarde van Vuur) Zoekt nieuwe richtingen om te groeien en zich te ontwikkelen. Brengt boodschappen en telefoontjes. Is vurig en vermetel; grijpt de tijger bij de staart. Heetgebakerd. Ongeremd. Vrijmoedig en openhartig in woorden.

 

Ik denk hier aan brandend hout, het hout is de harde materie die het vuur voedt.
Zo is deze schildknaap ook, hij zit vol enthousiasme om iets nieuws te starten en daar veel energie aan te geven. Hij is iemand die iets opstart, als hij ergens langer mee bezig moet blijven (onderhouden) zal zijn aarde-kant (schildknaap) hem daar mischien wel toe in staat stellen, maar zijn vuur-kant (staven) zal toch verlangen naar het nieuwe enthousiasme.

Hij is nieuwsgierig; nieuwe kansen, nieuwe initiatieven. Hij wil gewoon lekker bezig zijn. En is ook creatief. Het kan ook een uitnodiging zijn om iets te gaan doen.

Aff. Ik groei steed verder en leer steeds meer.

Vraag: met welke nieuwe  dingen ben je bezig? Waarvoor sta jij in vuur en vlam?

top

 

BEKERS SCHILDKNAAP: (Aarde van Water) Open voor liefde en nieuwe relaties. Bereid inzake de liefde risico's te nemen. Brengt boodschappen van uw dromen of intuïtie. Emotioneel afhankelijk. In dienst van anderen.

Hij dromerig en fantasierijk, wat vaag en vaak niet helemaal geaard.

Aarde en water geeft modder, na enig bezinken wordt het water weer helder.
Het gevoel is duidelijk aanwezig, maar de schild-knaap moet soms even zoeken naar de vorm. Hij heeft zelf niet altijd door wat hij met zijn gevoel kan, dan moet hij dat nog ontdekken.
Hij kan de vorm voor zijn gevoel vinden in bijvoorbeeld kunst of romantiek. Het is een uitdaging voor deze schildknaap om niet te lang in het vormloze te blijven.

Deze kaart kan ook staan voor en liefdevol aanbod of een verliefdheid.

top

 

ZWAARDEN SCHILDKNAAP: (Aarde van Lucht) Zoekt rechtvaardigheid en waarheid. Doorbreekt depressiviteit en zwaarmoedige, stormachtige gedachten. Neemt op het gebied van de communicatie risico. Penetrerend en geslepen. Heldert nevelige gedachten op ten einde tot de kern der zaak door te dringen. Soms onnadenkend, hardvochtig en wraakgierig.

Kan een uitnodiging zijn tot een gesprek. Ofwel het begin van een ruzie.

 

Denk aan een bergtop of een rotspunt die hoog de lucht in steekt, waar het hard waait.
Er zijn ideeen genoeg, ze waaien je om de oren. Het verstand (lucht) moet hier grond (aarde) onder de voeten krijgen en toetsen wat waard is om behouden te worden. Maar dat lukt de schildknaap niet altijd, hij dreigt zo veel ideeen en indrukken op te doen dat hij er niet meer toe komt de ideeen ook te verwerken.

 

Aff. Ik ga de strijd aan met mijn depressie.

Vraag. Wat wil je nu eigenlijk duidelijk maken?

top

 

PENTAKELS SCHILDKNAAP: (Aarde van Aarde) Is op zoek naar kennis, erva­ring en nieuwe vaardigheden. Visionaire zoektocht. Zoekt leiding van de aarde. Be­oordeelt waarden. Riskeert geld en zekerheid. Neemt lichamelijke risico's.

Nieuwe opgaven /werk dient zich aan

Hij gaat op een ontspannen manier om met zijn taken.  Hij is heel betrokken maar toch speels 

Dit is aarde in het kwadraat. Deze schildknaap heeft vooral veel oog voor het praktische. Het ontbreken van zowel vuur als water als lucht kan hem ook fantasieloos of futloos maken. De positieve keerzijde is dat je weet wat je aan hem hebt.Hij is betrouwbaar en loyaal.

Hij is de leerling.

top