De Grote Arcana                               

Tekstvak: Tarotspreuk

Kaarten van inzicht
spiegels van mijn geest
leidt mijn denken
leidt mij voelen
toon mij wat nu is
en wat eens is geweest
open een deur
Wijs mij een weg
wees mij een gids
bij wat ik voorzeg


Greylady
O DE DWAAS                          

1 DE MAGIËR                                                                                       

2 DE HOGE PRIESTERES                 

3 DE KEIZERIN                                                                    

4 DE KEIZER                                   

5 DE HIER0PHANT                                                     

6 DE GELIEFDEN                             

7 DE ZEGEWAGEN                                                          

8 DE KRACHT

9 DE KLUIZENAAR

10 HET RAD VAN FORTUIN

11 DE GERECHTIGHEID

12 DE GEHANGENE

13 DE DOOD

14 DE MATIGHEID

15 DE DUIVEL

16 DE TOREN

17 DE STER

18 DE MAAN

19 DE ZON

20 HET LAATSTE OORDEEL

21 DE WERELD

 

 

O DE DWAAS

 

Trefwoorden: begin, ongebondenheid, kinderlijk enthousiasme, vrijmoedig, spontaan, plezier, ongedwongen, onbevangen, lichtvoetig, reislustig, irrationeel, gevaar.

 

Frisse kijk op de  dingen, naďviteit, verlangen naar het nieuwe, ontdek het kind in jezelf

 

Wat zou je doen als je alles kon doen wat je wilde?

top

 

1 DE MAGIËR

 

Trefwoorden: zelfbewust, talentvol, krachtig, scheppingskracht, zelfvertrouwen, originaliteit, meesterschap.

 

Verbindingen leggen,inzicht ,initiatief bekwaam zijn, geloof in eigen kunnen

top

 

2 DE HOGE PRIESTERES

 

Trefwoorden: bedachtzaamheid, verdieping, wijsheid, stilte, spiritualiteit, mysterie, stagnatie.

 

Zachtmoedigheid, het intuďtieve weten, verborgen krachten

 

Wat is je diepste geheim?

top

 

3 DE KEIZERIN

 

Trefwoorden: leergierig, communicatief, reislustig, vrolijk, groei, initiatiefrijk, daadkrachtig, vruchtbaarheid, energiek.

 

Warmte en geborgenheid, creativiteit, het nieuwe openbaren: Moeder Aarde

Zij is de Moeder waar alles uit voortkomt. Zij laat alles groeien en is creatief in haar werken.

Zij geniet volop van het leven. Accepteer en geniet van je lichamelijkheid. Zij is sensueel en kent passie

Passie brengt voort………..kinderen…ideeen

Zie ook de rune Berkano

top

 

4 DE KEIZER

 

Trefwoorden: structuur, basis, kalmte, leiderschap, stabiliteit, rede, vakmanschap, ouderschap.

 

Realistisch en objectief, orde en zekerheid, stabiliteit.

Regels zijn belangrijk

top

 

5 DE HIEROFANT

 

Trefwoorden: intellect, religie, inspiratie, kennis, , spiritualiteit, moraal.

 

Het vinden van de zin van het leven, richting geven, geloofszekerheid, vertrouwen in het hogere, ethische principes.

Vertrouwen hebben in het hogere. Wat is de zin van het leven, welke richting sla ik in

Hij kan ook een leraar zijn

top

 

6

DE GELIEFDEN

 

Trefwoorden: werk, gezondheid, samenwerking, vereniging, harmonie, verliefdheid, liefde, keuzes maken, relatie.

 

Nemen van verantwoording voor je keuzes

Verlaten van de tuin van Eden

 

top

 

7 DE ZEGEWAGEN

 

Trefwoorden: zelfvertrouwen, overwinning, voorspoed, keuzes maken, leiderschap, succes, wilskracht, evenwicht.

 

Het vinden van een plek in de wereld,de situatie in de hand hebben, ondernemingslust, een eigen weg gaan

top

 

8

KRACHT/VERLANGEN

 

Trefwoorden: beproeving, kracht, concentratie, overwinning, (geest)kracht, genezende energie, controle, overtuiging.

balans

 
 


Zachte dwang beheersing, liefdevolle acceptatie van instincten en de controle daarvan. Krachtig zijn door harmonie en liefde

top

 

9

DE KLUIZENAAR

 

  Trefwoorden: wijsheid, kennis, eenling, ervaring, kalmte, rust, in jezelf gekeerd

  zijn, afzondering, wetenschappelijk denken, leraar.

 

Het fijn hebben met jezelf. Een tijd van bezinning en zelfbespiegeling.

        top

 

10

HET RAD VAN FORTUIN

                                                                  

Trefwoorden: herhaling, karma, cirkel, cycli, oorzaak en gevolg, onverwachte gebeurtenissen.

 

Aanvaarden van het noodlot, machteloos zijn, leven in cirkels “het wiel draait”

top

 

 

11

GERECHTIGHEID/AANPASSING

 

Trefwoorden: contracten, kleine lettertjes, recht, wettelijke zaken, strijd, verantwoordelijkheden, geldzaken, ordelijkheid, standvastigheid, advies, balans.

 

Overdacht gevormd oordeel inzien van oorzaak en gevolg, wat je zaait zal je oogsten

top

 

12

DE GEHANGENE

 

Trefwoorden: zelfopoffering, ommekeer, verandering, trance, inwijding, loslaten, groeipijnen, spiritualiteit, waarnemingsvermogen.

 

Volkomen overgave, een nieuwe kijk op zaken door een gedwongen adempauze, opoffering, loslaten,

Bekijk de zaak eens vanuit een ander perspectief.

top

 

13

DE DOOD

Trefwoorden: overgang, transformatie, het oude afsluiten, abrupt einde, ziekte, iets verliezen en iets winnen, verbreken van banden, rouw, einde van een relatie.

 

afscheid, het grote loslaten,

een natuurlijk einde en dan vernieuwing. Er is geen leven zonder dood, transformatie, overgang

top

 

14

GEMATIGDHEID/KUNST

 

Trefwoorden: communicatie, gelijkmatigheid, overbrenging, boodschap, aanpassen, beschouwen, geduld, evenwicht vinden.

 

Harmonie en evenwicht =zielenrust, gezondheid

top

 

15

DE DUIVEL

 

Trefwoorden: zinnelijkheid, waarschuwing, verleiding, verslaving, chaos, misleiding, depressie, zelfvernietiging, depressie, leugens, ziekte, materialisme.

 

Afhankelijkheid, onwetendheid,willoosheid, gevoelloosheid, spelen met vuur,verleiding

top

 

16

DE TOREN

 

 Trefwoorden: chaos, faillissement, veranderingen, val, tegenslag, beproeving, nieuw inzicht door problemen, plannen vallen in duigen.

 

Doorbreken van blokkades, plotseling inzicht, wedergeboorte, na een schokkende gebeurtenis komt er een nieuwe fase

Misschien stort je toren wel in als je je eigen grenzen duidelijk overschrijdt (bij DOM heet deze kaart de bewustmaakster)

top

 

17

DE STER

 

Trefwoorden: talenten, kunst, inspiratie, enthousiasme, schoonheid, meditatie, promotie, plezier, goede vooruitzichten.

 

Diep inzicht,vertrouwen op de toekomst. Zij geeft hoop en energie, verlichting

top

 

18

DE MAAN

 

Trefwoorden: onevenwichtigheid, schommelende emoties, moederschap, water, grote gevoelens, gekte, niet alles is wat het lijkt, leugens, geheimen, ongelukken, desillusie, verbeeldingskracht.

 

Verkennen en erkennen van gevoelswereld

 

Is het negatieve aspect van deze kaart misschien ontstaan door de patriarchale invloed van de maatschappij. Is de maan van oudsher niet het mystieke  symbool van de vrouwen en hun cycli. In dat licht zou je de wolf en de hond als steun op je pad kunnen zien  (vgl. totemdieren)

 

Soms ook angst, dromen en voorgevoelens hebben.

Verkennen en erkennen van de gevoelswereld.

top

 

19

DE ZON

 

Trefwoorden: zonnige vooruitzichten, liefde, vooruitgang, levenskracht, zwangerschap, geluk, prestaties, succes.

 

Levendigheid. De verlichtende kracht van het bewustzijn, Alles wordt licht en helder en we overwinnen angst en zorgen

top

 

20

HET LAATSTE OORDEEL

 

Trefwoorden: wederopstanding, openbaring, vernieuwing, verzoening, bevrijding.

 

Innerlijk verwerken van het verleden en verder kunnen gaan. Verandering. Iets opnieuw tot leven wekken

 

Een beslissende stap naar zelfverwezen-lijking. De phoenix die uit de as herrijst.

Er weer bovenop komen

top

 

21

DE WERELD/HET UNIVERSUM

Trefwoorden: Vervulling, voltooiing, reizen, nieuwe wereld, een succesvol eind,  bereiken van een doel, erkenning, bevrijding.

 

Harmonie vinden tussen lichaam ziel en geest

Het dagelijse leven aankunnen

Onze plek gevonden hebben.

Je beperkingen kennen en je daarbinnen maximaal kunnen ontplooien.

De verantwoordlijkheid nemen voor jezelf en je omstandigheden.

 

Vraag: wat doet jou dansen van blijdschap? Wie is jou authentieke zelf?

top