DE GETALSKAARTEN

 

Zwaarden123456  789 -10

Bekers     123456789 - 10

Staven     123456789 -10 

Pentakels 123456789 - 10

 

AZEN

Actie, ideeën, aanvangen. Zaad. Wortel. Eerste impulsen. Mogelijkheid. Penetratie. Geboorten. Initiaties. Openingen. Talenten. Potentieel. These. Beginpunt. Concentratie van de wil. Aandacht. Enkelvoudigheid. Bedachtzaamheid. Eenheid. Zelfbewustzijn. Drempel. Start. Brandpunt. Gunstige gelegenheid.

 

 

STAVEN AAS: Bewustzijnsverhoging. Creativiteit, enthousiasme Verlangen om te groeien. Inspiratie. Een nieuw idee. Energieuitbarsting.

 

Een kans voor zelfontplooiing

 

 

 

top


BEKERS AAS: Het openen van het hart. Het begin van liefde, plezier. Het openen van psychische, spirituele of onbewuste kanalen. Ontvankelijkheid.

Een kans om vervulling te vinden

 

 

 

top

 

ZWAARDEN AAS: Verruiming van de geest. Mentale gerichtheid. Dingen van hun

buitenlaag ontdoen ten einde ze te analyseren; dingen doorsnijden. Zaadjes van waarheid en rechtvaardigheid.

 

Een kans op een helder inzicht

 

top

 

 

PENTAKELS AAS: Het versterken van het lichaam. Een zaken‑ of werkmogelijkheid. Materialisering van ideeën. Het concentreren of aarden van uw krachten.

 

 

 

 

 

 

 

top

 

TWEEEN

 

Persoonlijkheid, masker, gevoelens. Vermeerdering. Ontvangst. Koestering. Polariteit. Dualiteit. Tegengestelden. Evenwicht. Antithese. Opeenvolging. Geheugen. Het onderbewuste. Vrouwelijkheid. Passiviteit. Gevoelens. Streven naar evenwicht. Keuze. Verandering. Het streven is gericht op het behoud van het midden. Doet leiding door innerlijk weten vermoeden. Orakels. Intuïties.

 

STAVEN TWEE: Persoonlijke macht dank zij de synthese van vermogens. Het vermogen om beslissingen te nemen. De situatie in de hand hebben.

Of

Weinig spanning of verlangen;verveling

Zijn succes houdt hem binnen de muren, die hij zelf om zich heen heeft gebouwd. Hij is alleen met zijn succes; de eenzame directeur

 

top

BEKERS TWEE: Een liefdevolle en helende vereniging van tegengestelden.

 

Aantrekkingskracht, ontmoeting

 

 

 

top

        ZWAARDEN TWEE: Het opschorten van het oordeel.

        Geblokkeerde emoties. Onzekerheid of impasse. Vrede sluiten. Uitstel,

        aarzeling

      .  Compromis sluiten.

 

 

Twijfel, geblokkeerd gevoelsleven ( de zee)

 

top

 

PENTAKELS TWEE:. Aanpassingsvermogen. Beweeglijkheid. Verruimen van de horizons. Verandering. Reizen. Spel.

 

Afwisseling besluiteloosheid

 

 

 

top

 

DRIEËN

Intuïties. Affecties, schoonheid. Samenkomen. Manifestaties. Integratie. Combinatie. Sympathie. Vruchtbaarheid. Begrip. Groei. Verveelvoudiging. Synthese. Harmonie. Ontplooiing. Samenwerking. Idealisering. Alle drieën hebben te maken met het ideaal versus de werkelijkheid. Ze beproeven uw vermogen om met het wereldse en de teleurstellingen van uw idéaliseringen om te gaan. Drieën zijn potentiële hervormers met sterke sympathieën.

 

STAVEN DRIE:. Aantrekkingskracht. Visionair. Bewezen kracht. De synthese van ideeën. Vooruitzien. Plannen maken.

 

Zekerheid, goede vooruitzichten, maar soms kan het ook in het reine komen met het verleden betekenen alle “herinneringen “ zakken af naar de grote zee

 

 

top

 

BEKERS DRIE: Vriendschap. Communicatie. Genieten van anderen. Viering en blijdschap. Gedeelde idealen.

 

Dankbaar en tevreden zijn

 

g

 

top

 

ZWAARDEN DRIE: Saturnus in Weegschaal. Leed. Pijn. Vervreemding. Scheiding. Jaloezie. Innig verdriet op creatief gebied. Zich gekwetst voelen.

 

 

Verstandelijk beslissing moeten nemen tegen het hart in

 

top

 

PENTAKELS DRIE: Mars in Steenbok. Werk, inzonderheid met anderen. Creatieve vaardigheden en talenten. Praktische zin.

 

De test doorstaan, succes boeken

 

 

top

VIEREN

 

Aarden. Stabiliteit. Orde. Afronding. Verwerkelijking. Wet en orde. Redelijkheid. Consolidatie. Gerichtheid naar binnen, op jezelf Concentreren. Het vaststellen van behoeften. De conventies van de gemeenschap. De stoffelijke wereld. Organisatie. Fundering. Het gevestigde. Perfectie. Het wezenlijke conflict van vieren draait om het verlangen naar wet en orde en zekerheid, en om het verlangen naar verandering en het doorbreken van de lethargie, verveeldheid en passiviteit die ze met zich meebrengen. Vieren markeren een overgang, keerpunt of mijlpaal, en derhalve het vaststellen van grenzen en beperkingen.

 

 

STAVEN VIER: Viering en dankbetoon na gedane arbeid. Optimisme. Aankomst. Ceremonie. Voleindiging van een onderneming.

 

Vrede en buiten de muren komen, de wereld tegemoet

 

top

 

 

BEKERS VIER: De Maan in Kreeft. Lethargie, apathie en ontevredenheid. Verveeldheid. Meditatie. Geen uitdrukking aan de emoties geven. Eenzaamheid. Lijdzame ontvankelijkheid.

 

 

Frustratie Verveeld door het heden( 3 bekers) ziet men de nieuwe mogelijkheden niet

 

top

 

ZWAARDEN VIER: Jupiter in Weegschaaf. Noodzaak tot genezing. Een probleem of dilemma aan de oplossing waarvan gewerkt wordt. Ziekte. Terugtrekken. Rust en herstel. Een tijd er tussen uitgaan.

 

top

 

 

PENTAKELS VIER: De Zon in Steenbok. Gerichtheid op uzelf of zelfzuchtigheid. Besef van persoonlijke waarde. Bezitterigheid. Macht. Structuur geven aan of orde scheppen in een situatie.

Behoefte aan rust en structuur.

 

Vasthouden en vastklampen

top

 

VIJVEN

 

Reactie. Begeerte. Uitdaging. Aanpassing. Verandering. Verwarring. Strijd. Conflict. Ineenstorting. Noodlot. Chaos. Storm en spanning. Beroering in het gevestigde, statische systeem van de vieren. De middenweg. Brug. Meditatie. Geweten. Verleiding. De kracht der natuur doorbreken. Beproevingen. Bewogenheid doet de stof tot leven komen. Verstoring. Woede. De vijven staan voor schuld, strijd, conflict. Beproevingen die doorstaan moeten worden ten einde verder succes te boeken of het bereikte voort te zetten. Zich ontdoen van alles wat nutteloos, ongewenst of achterhaald is. De leven gevende drijfveer of kracht die obstakels uit de weg ruimt. Opstand tegen de conventies en tradities van de vieren. De vijven verwijzen naar een bepaald verlies ‑ van humeur, gevoelens, zekerheid of integriteit.

 

.

STAVEN VIJF: Uitwisseling van ideeën ‑ soms in een verhitte sfeer. Krachten vergende en competitieve wedstrijden. Geconfronteerd worden met obstakels.

 

 

 

top

 

BEKERS VIJF: Verlies en teleurstelling. Gedwarsboomde vooruitgang. Verlies van harmonie, maar de liefde is nog steeds aanwezig. Tijdelijk uitstel. Leren van fouten en de ervaring.

 

 

Leed en verdriet moet eerst aanvaard worden voordat je beseft dat er nog iets achterblijft

In de verte is een brug te zien waar je over kan gaan

 

top

 

ZWAARDEN VIJF: Een nietszeggende overwinning, met oneerlijke middelen behaald. Beramend en amoreel zijn. Persoonlijk of politiek streven.

 

 

vernedering

 

top

 

PENTAKELS VIJF: Eenvoud en onconventionaliteit uit vrije wil. Onzekerheid resulterend in angst, zorgen en spanning. Verlies van werk, gezin, zekerheid. U 'aan uw lot overgelaten' voelen.

 

Armoede en ontbering

 

top

 

ZESSEN

Verzoening. Een of andere piekervaring. Expressief en ex­pansief Contemplatie. Uitwisseling. Samenwerking. Delen. Uitstraling. Keuze. Vooruitgang. Harmonie. Evenwicht. Zessen verwijzen naar de voordelen van het geven aan anderen, in het bijzonder wisselwerkingen. Ontvankelijk (gevoelig) zijn voor andermans behoeften en daarin voorzien.

 

STAVEN ZES: Vertrouwen in het eigen leiderschap. Dichter bij een doel komen. Overwinning en eerbetoon. Trots. Teamwork. Reizen.

 

 

succes

top

 

BEKERS ZES: Herinnering aan of vernieuwing van iets uit het verleden. Geschenken. Vriendschap. Genoeglijke uitwisseling. Extase.

 

 

Kracht van de herrinnering

 

top

 

ZWAARDEN ZES: Het gevaar uit de weg gaan. Tocht door het bewustzijn, of een mentale reis. Problemen oplossen. Afstand nemen ten einde de dingen in perspectief te zien.

 

Let wel op dat je je problemen toch weer meeneemt.

 

top

 

PENTAKELS ZES: Uw bronnen delen. Steun of aanmoediging krijgen; wat u nodig hebt naar u toetrekken. Symbolische hervormingen. Gevoeligheid voor andermans noden. Een 'uitwisseling van krachten'.

 

 

 

top

 

ZEVENS

 

SATURNUS. Het proces van volwassen worden. Innerlijk werk. U bezinnen. Voorzichtigheid. Beproevingen. Beperking. Discipline. Belemmering. Beweging. Verandering. Een nieuwe richting. Equilibrium. Meesterschap. Rust. Eenheid binnen veelheid. Zelfexpressie. Onafhankelijk optreden. Herstel van onevenwichtigheid. Het veranderen van patronen. Bewustwording. Voorbereiding. Vooruitziendheid (In de Levensboom: Overwinning en Venus.)

 

 

STAVEN ZEVEN: Mars in Leeuw. Een situatie aanvaarden en uw standpunt poneren. Karakter en integriteit. Een standpunt innemen. Voor uzelf en uw behoeften en overtuigingen opkomen.

 

Strijd om zelfhandhaving

 

top

 

BEKERS ZEVEN: Een veranderde toestand van bewustzijn ervaren. Verlangen al uw fantasieën te beleven. Verstrikt zitten in illusies of in het rijk der zintuigen.

 

 

Mooie dagdromen hebben maar er niets me doen.

Dweperij, escapisme

 

top

 

ZWAARDEN ZEVEN: De Maan in Waterman. U heimelijk gedragen. Liegen. Overweldigd worden door het zonderlinge, de confrontatie uit de weg gaan. Onderzoek: de kennis en ideeën van anderen verzamelen. Voorbereiding.

 

Leugens en bedrog

Listen en trucs

top

 

PENTAKELS ZEVEN: Saturnus in Stier. Faalangst. Uitstel. De resultaten van uw inspanningen evalueren. Fouten maken ten einde ervan te leren. De cycli en processen bestuderen.

 

Geduldig zijn

 

top

 

ACHTEN

 

URANUS: Uitgeven, spenderen, expanderen. Orde of gebrek eraan. Opnieuw evalueren. Prioriteiten stellen. Energie verbruiken. Schatten. Inspiratie. Evolutie. Evenwicht. Oorzaak en gevolg. Vibratie. Beweging. Verdergaan.

 

STAVEN ACHT. Mercurius in Boogschutter. Bevlieging of verliefd worden. Activiteiten en inspanningen opvoeren. Snelle groei en ontwikkeling. Snel denken en communiceren.

 

Het nieuwe kondigt zich aan

 

top

 

 

BEKERS ACHT. Saturnus in Vissen. Blokkering van energie. Zelfmedelijden. Te­rugtrekking. Activiteiten staken en u op uzelf terugtrekken. U losmaken van oude waarden en overtuigingen. Gevoel van doelloosheid.

Weten dat het tijd is om te gaan, ook al zijn de bekers nog vol. Het verlaten van een stabiele situatie

We vertrekken naar hoger gelegen grond.

Vertrek in onzekerheid

 

top

 

ZWAARDEN ACHT‑ U ingesloten voelen. Beperkingen. Te veel ideeën zonder richting. Gebrek aan doorzettingsvermogen. Paranoia. Geblok­keerde energie of creativiteit. Gebonden zijn door de eigen emotionele blokkeringen. Erop wachten gered te worden. U kwetsbaar en geïsoleerd voelen.

 

Innerlijk remmingen

impasse

top

 

PENTAKELS ACHT. De Zon in Schorpioen. Zelfdiscipline. Voorbereiding. Aan­dacht voor het detail. Geduld. Produktiviteit. Orde op zaken stellen met betrekking tot de financiën en de bronnen.

 

 

top

 

NEGENS

 

NEPTUNUS. Geluk, noodlot. Kundigheid. Halsstarrigheid. Integratie. Ervaring. Eenzaamheid/eenzame plek. Dracht(tijd). Magie. Completering. Initiatie. Het zuivere intellect. Conclusie. Vervulling. Het bereiken van een doel Verandering is stabiliteit. Onafhankelijkheid. Zelfbewustzijn.

 

 

 

STAVEN NEGEN: Onafhankelijkheid. Aan een zaak toegewijd zijn. Kracht en vasthoudendheid aan een doel. Verdedigende opstelling.

 

Bedreiging, geslotenheid en afweer

Let op de stugge houding en de verwonding aan zijn hoofd. Hij blijft constant de vijand in de gaten houden. Hij vertrouwt het niet

top

 

BEKERS NEGEN: Bevrediging. De wensen vervuld. Visualiseren wat u wilt. Zinnelijk genot. Zelfbevrediging.

levensvreugde

 

 

top

 

ZWAARDEN NEGEN: Depressiviteit. Lijden. Schuld. Uzelf terneer drukken. Nachtmerries.

 

Angst vertwijfeling

 

top

 

PENTAKELS NEGEN:. Genot scheppen in eenzame vrijetijdsbe­zigheden. Ontspanning. Gemak. Oogst. De inspanningen leveren goede resultaten op. Materieel welzijn. Beloning.

 

Blij zijn met jezelf

Genieten van de overvloed

 

top

 

TIENEN

 

Regeneratie. Bevrijding. Verantwoordelijkheid. Consolidatie. Totaalsom van al het sinds het begin verrichte werk. Waarschuwingen. Eind‑ en beginpunten. Resultaten. Beloning en straf. Betrokkenheid bij het welzijn van anderen. Cycli. Nieuwe aanvangen op het sociale vlak van verantwoordelijkheid voor het gezin of de gemeenschap. Terugzenden of een nieuwe richting geven. Zin of doel geven aan uw ervaringen. Tienen wijzen op toestanden die over een zekere tijdsperiode zijn opgebouwd (of hebben bestaan). Conventie. Volharding. Conservatisme. Koppigheid met betrekking tot sociale omstandigheden.

 

STAVEN TIEN: Saturnus in Boogschutter. Verantwoordelijkheden. Volharding in het nastreven van een doel. Lasten. Wrok.

 

 

Overbelasting en drukkende plichten

 

 

top

 

BEKERS TIEN: Mars in Vissen. 'Goed bekend zijn' met uzelf en anderen. Volledigheid en completering. Met volle teugen van het leven genieten. Optimisme.

 

Hoogste geluk, harmonie

 

top

 

ZWAARDEN TIEN: De Zon in Tweelingen. Verlamming. Het einde van een probleem, verdediging, egofrustratie, vijandigheid. Laten gaan. Aanvaarding en berusting. Opoffering.

 

Rigoureus vastlopen

 

top

 

PENTAKELS TIEN: Mercurius in Maagd. Gevestigde tradities en conventies. Hiërarchieën. Erfgoed. Uithoudingsvermogen en bestendigheid. Voorspoed en welvaart. Huis en haard.

 

 

Rijkdom en stabiliteit

top