Evensongs in Eindhoven

Capella Vesperale

Welkom bij Capella Vesperale

Capella Vesperale Eindhoven verzorgt elke maand op de 3e zondag om 17.00 uur een Evensong (gezongen koorvesper) en eenmaal per jaar, op 24 december om 15.00 uur een Festival of Lessons and CarolsĀ in de stadskerk Sint Cathrien, te Eindhoven. De toegang is gratis, maar bij de uitgang vragen wij om een vrijwillige bijdrage (indicatie: 5 euro) in het collectemandje te doen om de kosten te kunnen dekken.

Wil je de Evensong bijwonen, dan ben je van harte welkom! Wij kunnen je zelfs van te voren nog even een e-mail als herinnering sturen; als je dat graag wilt, geef je e-mailadres dan door via gj.smit@avans.nl

Luisteren naar de Evensong is heerlijk, maar misschien vind je het wel nog leuker om zelf met ons mee te zingen? Informatie kun je opvragen via Gertruud Smit: gj.smit@avans.nl .

Mocht je van onze muziek hebben genoten en wil je onze activiteiten financieel ondersteunen, dan kan dat. Onze bankrelatie is NL42RABO 017 00 61 833.

De Capella Vesperale heeft via de Stichting Oecumenische Koorvespers een ANBI registratie.
Inschrijving KvK Eindhoven nr. 17100907.

Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers die zorgdragen voor het goede verloop van de Evensongs en daarvoor jaarlijks een bestuurlijk en financieel jaarverslag opstellen.