Reageren op zaken in de wijk kan op het prikbord!

Activiteitenagenda 

Abonnement per
e-mail op websitenieuwtjes

Hoe komt Koudenhoven aan zijn naam?

Wie was Pierson of Mackay of....?

Historische foto-galerie

Nieuwsflitsen

Welkom

Wijkvereniging Koudenhoven stelt zich ten doel te bevorderen dat alle bewoners zich in de wijk thuis voelen. Mede daarom worden regelmatig activiteiten georganiseerd die u in de gelegenheid stellen medebewoners informeel te ontmoeten. Ook kan de wijkvereniging fungeren als woordvoerder in het contact met bijvoorbeeld de Gemeente Eindhoven en andere instanties of instellingen. Hierbij staan de collectieve belangen - d.w.z. de belangen van meerdere bewoners - altijd voorop.
Op deze startpagina van onze website vindt u de laatste nieuwtjes. Via het menu hierboven en de directe links hiernaast, bereikt u andere paginaís. Als u geattendeerd wilt worden op nieuwe berichten laat u dan per e-mail waarschuwen !

Stukken van de ALV

Het vergaderverslag en de financiŽle verslaggeving van de laatste algemene ledenvergadering zijn beschikbaar via het menu vereniging/jaarvergadering en vereniging/financiŽn.

Melden van overlast bij de gemeente

Wijkagent Ronald van den Heuvel wijst op het volgende: De gemeente Eindhoven heeft een applicatie voor smartphones ontwikkeld. Daarmee kunnen burgers diverse soorten (ergerlijke) overlast doorgeven. In deze flyer staat meer uitleg.

ZorgSamenBuurt

De eerstvolgende koffieochtend staat gepland voor donderdag 19 april, zoals altijd vanaf 10:00 uur in Villa Roosevelt.
De volgende data zijn woensdag 23 mei en donderdag 28 juni.

Bridge

De slotdrive van het wijkbridge vindt dit jaar plaats op vrijdag 20 april in Villa Roosevelt. Aanvang om 20:00 uur, de zaal is geopend vanaf 19:30 uur. Deelname is gratis en staat open voor alle leden van de wijkvereniging en voor oud-wijkbewoners. 
Kent u nog bridgers in de wijk (of ex-wijkbewoners) die het leuk zouden vinden om mee te doen, vraag hen dan zich aan te melden bij Wim Beelaard (infobridge@onsneteindhoven.nl). Ook zonder bridgepartner zijn zij van harte welkom. Wij zullen dan proberen een partner voor hem/haar te vinden.
Noteer 20 april alvast in de agenda.

Nieuwjaarsborrel 2018

Op zondag 7 januari zijn alle wijkbewoners vanaf 15:00 uur van harte welkom op de nieuwjaarsborrel van de wijkvereniging in de boerderij van 't Wasven.
Het wijkbestuur wenst u allen fijne feestdagen en een goed en gezond 2018 !

ZorgSamenBuurt Koudenhoven

We kunnen met tevredenheid terugkijken op de koffieochtenden die we het afgelopen jaar hebben georganiseerd in Villa Roosevelt. Daarnaast zijn  er nog andere activiteiten georganiseerd en hebben we het jaar afgesloten met een geweldig Kerstdiner bij De Rooi Pannen. In bijgaand verslag leest u er meer over. Onze eerstvolgende koffieochtend in 2018 is op woensdag 24 januari. We hopen dan weer velen van U te mogen begroeten.
Het OrganisatieTeam ZorgSamenBuurt wenst iedereen Fijne Feestdagen en een Zorgeloos 2018.

Bericht van de wijkagent: Babbeltrucs

Onze wijkagent Ronald van den Heuvel waarschuwt voor oplichters die de laatste weken actief zijn. In bijgaande brief geeft hij advies waar u op moet letten en welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen. 

Intocht Sint Nikolaas 2017

Op zaterdag 24 november arriveerde Sint Nikolaas in Koudenhoven. Het was weer indrukwekkend .. !

Herfstborrel 2017

Op vrijdag 24 november is er in 't Wasven van 19:00 tot 21:00 uur een herfstborrel voor alle wijkbewoners.

De eerste consumptie is voor rekening van de  wijkvereniging.
We hopen u daar ook te ontmoeten !

Halloween 2017

Voor kinderen uit de wijk tot en met 12 jaar wordt er op Halloween (dinsdag 31 oktober a.s.) een optocht georganiseerd (Trick or Treat). Alle deelnemers verzamelen zich in het speeltuintje aan de Neherlaan. Om 18:30 uur vertrekt de optocht.
Alle wijkbewoners wordt gevraagd of de kinderen bij hen aan mogen bellen, en om dat Francis Riepe even te laten weten: tel 040 2815484 of email Franscisriepe1@gmail.com .

Wijkfeest 2017

Op zondag 17 september vindt het jaarlijkse wijkfeest plaats in de Neherlaan, vanaf 15:30 tot ca 21:00 uur. Alle wijkbewoners van Koudenhoven zijn van harte welkom. Voor kinderen is er een springkussen, stoepkrijt om je creativiteit mee uit te leven en bellenblazen. Iedereen heeft de uitnodiging in de bus gekregen. Daarmee kun je je aanmelden. Ook is er de mogelijkheid om je via de website aan te melden. Daarvan ontvang je een bevestiging per e-mail.

Wijkagent

Wijkagent John van Hoppe is per mei 2017 opgevolgd door Ronald van den Heuvel. Hij stelt zich in bijgaande introductie aan u voor.

AED / 6-minuten zone

In Koudenhoven is twee jaar geleden een AED geplaatst waarmee een zogenaamde 6-minuten zone is ontstaan: iemand met een hartstilstand kan binnen 6 minuten hulp geboden worden door geschoolde hulpverleners. U leest er meer over in het verslag van de organisatoren. U kunt zich nog altijd aanmelden om in een reanimatiecursus opgeleid te worden tot burgerhulpverlener zodat ook u in geval van nood weet te handelen !

Wijkfeest 2016

Het wijkfeest op zondag 25 september op het speelplein in de Neherlaan was een gezellige gelegenheid om weer eens bij te praten met buurtgenoten en samen een hapje te eten. Ook konden jong en oud boeken ruilen, werd het springkussen weer druk gebruikt en werd de stoep voorzien van kleurige tekeningen. Een kort buitje aan het eind van de middag dreigde roet in het eten te gooien maar dat liep gelukkig met een sisser af. Met vooral dank aan Francis Riepe die dit allemaal organiseerde, en aan de buurtbewoners die een handje toestaken bij het opzetten en weer afbreken van alle kraampjes en tijdens het evenement.

Nieuwsflits

U ontvangt regelmatig een nieuwsflits in de bus. U vindt hem ook op de website via het menu Vereniging/Nieuwsflits. Ook oudere nieuwsflitsen zijn daar nog na te lezen.

Bijen

In Koudenhoven wonen ook een paar bijen-volken. Hans Niessen volgde de werkzaamheden van imker Leo Paulussen en maakte er een video over (YouTube).

Bezorging nieuwsflits

Circulaires worden voortaan bezorgd door Faith Riepe, Ministerlaan 41.

Commissie buitengebied

Peter Aben is de wijkcoŲrdinator inzake het buitengebied rondom wijk Koudenhoven: het betreft hier het wandelbos Eckart, het Aalbersepad en de Oude Muschbergweg. Als u vragen of suggesties hebt omtrent dit gebied kunt u zich tot Peter wenden. Email: p.aben@hccnet.nl

Inbraken

Er hebben recent weer een aantal inbraken in de wijk plaatsgevonden. U doet er goed aan om alle adviezen van de politie nog eens onder de loep te nemen. U vindt ze onder andere onder aan deze pagina: "Wat kan men doen om inbraken te voorkomen".

Verkeersveiligheid in de wijk

Het is al eerder onder uw aandacht gebracht door de verkeerscommissie er wordt te hard gereden in onze woonwijk waar een snelheidslimiet van 30 km/uur van kracht is. Ook in de schouw die door de commissie buurtpreventie onlangs gehouden werd is het weer vastgesteld: er wordt te hard gereden ! En dat zijn wij, de wijkbewoners, zelf ! Dit speelt niet alleen op de Ministerlaan. Ook binnen de hofjes, waar geen stoep is voor voetgangers en spelende kinderen, en waar alleen een donkergrijze parkeerstrook de voortuinen van de straat scheidt, wordt te hard gereden, ook weer door de bewoners zelf !
De verkeersveiligheid in de wijk bepalen we dus zelf !

Prikbord / Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunt u melden op het prikbord van de wijk. U vindt het in het menu bovenaan elke pagina. Een enkele keer ontstaat er langs deze weg contact tussen de eigenaar en de eerlijke vinder.

Wijkinfo: voorkom woninginbraak!Wat kan men doen om inbraken te voorkomen?

 1. Goed hang- en sluitwerk /Keurmerk "Veilig wonen"
  Om de kans op woninginbraken te verminderen is goed hang- en sluitwerk essentieel. Goed hang- en sluitwerk is voorzien van het politie keurmerk "Veilig wonen". Men kan bij door de politie gecertificeerde bedrijven een gratis schouw aanvragen van het aanwezige hang- en sluitwerk. Het betreffende bedrijf zal dan middels een offerte aangeven wat men kan verbeteren en wat hiervan de kosten zijn. Momenteel verstrekt de gemeente Eindhoven bij enkele wijken subsidie aan bewoners op manuren voor verbetering van het hang- en sluitwerk. De kosten van het materiaal dient men altijd zelf te betalen. Het is mij niet bekend of deze regeling ook geldig is voor Koudenhoven. Dit kunt u zelf navragen.

 2. Buurtpreventie
  Inbraken dalen aanzienlijk als wijkbewoners alert zijn. Dus: vreemde zaken signaleren en terugkoppelen aan de politie:
  -zaken die verdacht zijn maar geen directe inzet vanuit de politie behoeven: 0900-8844 of mailen naar buurtbrigadier John.van.Hoppe@brabant-zo.politie.nl of via twitter @brigadierHOFK
  -bij spoed of heterdaad 112 bellen.
  -wanneer komst van politie gewenst maar geen spoed 0900-8844.
  Inbraken vinden vooral plaats in de vroege avonduren vanaf 18.00 uur. Dan valt het minder op vanwege de drukte op straat. Voor buurtpreventie zijn ongeveer10 bewoners nodig. In samenwerking met de politie en eventueel De Karpen kan dit gerealiseerd worden. Als er in de wijk animo is, wordt vanuit de gemeente een voorlichtingsavond georganiseerd om dit op te zetten. Initiatiefneemster vanuit de wijk is Anny Smits. Zij zal middels een rondschrijven peilen of er bij de bewoners belangstelling is voor dit initiatief. Iedereen kan zich bij haar aanmelden. Buurtpreventie heeft alleen effect wanneer het kan steunen op een breed draagvlak in de wijk.
 3. Weinig begroeiing en veel licht ' schrikverlichting en luid alarm, dan worden mensen wakker. Door verkorte meldtijd van het alarm (vergeleken met een stil alarm naar een bewakingsdienst) wordt de pakkans vergroot.

Hond uitlaten

Er zijn vier jongelui die laten weten dat ze graag uw hond mee uit wandelen willen nemen. U leest er meer over door in het menu boven aan de pagina  "activiteiten/honden uitlaten" te kiezen, of door op de link in de rechterkolom te klikken.

Oppasdienst

Er zijn nu drie jonge dames die hun diensten als oppas aanbieden. U kunt ze vinden op de pagina  activiteiten/oppasdienst.

Sensoor

Sensoor Eindhoven is op zoek naar vrijwilligers. Meer informatie vindt u hier.

Groendomein Wasven

Wist u dat er op het groendomein Wasven veel activiteiten voor de buurt worden georganiseerd? Zo is er elke maand een lezing over natuur/cultuur, een natuuravond voor kinderen en een tentoonstelling op de overloop van de boerderij. Daarnaast kunt u er terecht voor een kopje koffie en in het weekend een hapje eten.
Kijk voor de volledige agenda op www.wasven.nl.

Gaat er iemand verbouwen?

De gemeente heeft een aparte site waar u online kunt zien of er in de buurt vergunningen zijn aangevraagd. Neem eens een kijkje.

Virtueel rondwandelen in de buurt

Het is nu mogelijk om vanaf de p.c. in uw straat rond te wandelen,en ja ook ķw woning is te zien. Nieuwsgierig geworden? klik dan hier voor een wandeling door de wijk met Google Street View
(wandelen kan door op de pijltjes te klikken, rond te draaien met de draaischijf of sleep het gele poppetje naar een straat op de plattegrond).

Prikbord

Heeft u iets te melden of wilt u anderen op iets attent maken? Plaats uw berichtje hier op het prikbord.

Nieuwe buren of een baby geboren?

Krijgt u binnenkort nieuwe buren of is er een baby geboren? We vinden het erg leuk als u ons dat laat weten. Dan kunnen we de nieuwe bewoners namens de vereniging van harte welkom heten.Doorgeven kan aan alle bestuursleden.

Ook u kunt reageren

Wij nodigen u van harte uit om nieuwtjes, ideeŽn of andere wetenswaardigheden die voor wijkbewoners interessant zijn door te geven aan het bestuur of webmaster.koudenhoven@dse.nlWilt u anderen ergens op attent maken of uw mening geven?
Het prikbord biedt hiervoor de gelegenheid.

Jaarboekje Wijkvereniging Koudenhoven 2014 Het jaarboekje van 2016 kunt u ook digitaal lezen
... In kleur!


Wie wil de hond uitlaten?


Wie woont er in de wijk...?


Verkeerssituatie.


Website laten voorlezen met BrowseAloud


Welstandsvrij bouwen in Koudenhoven


De wijkagent stelt zich hier aan u voor. Hier staan ook zijn contactgegevens.


Verslag jaarvergadering 2014


Rapport Eindhovense BuurtthermometerLaatst bijgewerkt
28 March 2018

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster.koudenhoven@dse.nl.
Copyright © 2004-2017 Wijkvereniging Koudenhoven 
  Beheer F. Vonk / Vormgeving M. van Rooijen / webfaciliteiten van Digitale Stad Eindhoven  DSE-teller