Nuenens Weblog

Nuenens Weblog van Henk Daalder

[Vorige bijdrage: "Een Prius voor iedereen"] [Beginpagina] [Volgende bijdrage: "Het Betere BOSE Plan"]

04-01-2004: "Handvaten BOSE keuzes"

Donderdagavond 23 december keurde de regioraad de aangepaste BOSE MER nota goed.
De regio moet nu gaan puzzelen om uit de honderden mogelijke oplossingen iets te componeren dat werkt.
Puzzelen kost tijd, anders krijg je iets dat niet goed past.
Toch leken de SRE bestuurders al een voorkeur te hebben: veel asfalt.
Het leek zelfs wel dat handvaten voor de regio om die keuze op een goede manier te maken, ongewenst zijn. De regioraadsleden vroegen ernaar, maar met onvoldoende interesse. En een opdracht daarvoor aan het SRE bestuur, kwam er al helemaal niet. De regioraad is nog een pre-dualistische vluchtheuvel voor bestuurders die graag zelf de dienst uitmaken.
Leest u verder hoe die handvaten er wel kunnen komen. Met heuvelklimmen.


Als er een verstandige keus gemaakt gaat worden, dan gaat "beter benutten" veel meer aandacht krijgen dan nu en zal de oplossing er veel genuanceerder uit zien.


Hoe de regio daar uit komt, zal de komende maanden blijken, waarbij iedereen de gelegenheid heeft zijn beste aanpak te presenteren.
Ik denk dat er gebruik gemaakt moet worden van een optimaliserings methode waarmee ook bedrijven de beste oplossing voor een complex probleem bepalen.


Bij deze oplossing stelt de politiek en de bevolking randvoorwaarden.
De computer doet daarmee een optimaal voorstel.
Er wordt vervolgens weer aan de randvoorwaarden gesleuteld en de computer geeft weer een optimale oplossing.
Daarbij zal blijken wat de wijste oplossing is.


Er kan dan bijvoorbeeld blijken dat de overlast voor mensen langs de kennedylaan of helmondweg, wel 30 keer zwaarder moet wegen dan die voor mensen uit nuenen en geldrop, wil de aanleg variant beter zijn, volgens het optimaliseringsproces.
En ook dat spits-kruising-afsluitingen (nieuw begrip) heel goed zijn voor doorstroming op de Europalaan in Nuenen.


Het kiezen van de beste oplossing in de regio is gewoon een complexe opgave. Om dat door bestuurders met hun lobby-druk en vooringenomen voorkeur voor asfalt, te laten doen, is gewoon een heel klungelige manier van kiezen.
De BOSE MER startnotitie toont dat aan, daarin zijn al de verkeerde beperkingen vastgelegd.


Na de regioraad op 23 dec was er natuurlijk een informeel samenzijn.
Daar probeerde ik bestuurder Smetsers de bovenstaande manier van kiezen, uit te leggen.
Toen de aanpak hem een beetje duidelijk werd, denk ik, (zonder dat klungelige), was het "Oh nee, dat gaan we niet doen, we gaan gewoon een variant kiezen."

Belangrijk in dit verband is echter de formulering in het persbericht van het SRE:
"Belangrijk hierbij is dat de keuze voor een voorkeursalternatief geheel open staat binnen de kaders van de alternatieven. Er kan gekozen worden voor één van de onderzochte alternatieven, een combinatie van een aantal onderzochte alternatieven, of een gedeelte van de onderzochte alternatieven. Er kunnen in dit stadium geen nieuwe (deel)alternatieven worden toegevoegd."


Let op de door mij vetgemaakte woorden.
De oplossing mag dus bestaan uit een compositie van deeltjes van de onderzochte alternatieven. Inclusief de benuttingsalternatieven.
En dat gaan we dus doen met de hele regio, de komende maanden.
Het is dus heel begrijpelijk dat de meer betrokken regioraadsleden vroegen om handvaten.
Laten we die dus gaan maken.


Ik wil een spreadsheet maken om dit optimalisatie proces inzichtelijk te maken. En met uw hulp kan die compleet genoeg worden om anderen in de regio handvaten te geven om een optimale keuze te maken.
Zo'n spreadsheet kan geen echte optimalisatie doen, denk ik, maar wel het proces inzichtelijk maken.
Het kost meer werk om er wel echt mee te optimaliseren.


Verder kwam er nog een innovatie aan het licht, "helmondse snelwegen"
Helmond heeft de afgelopen jaren provinciale wegen gerealiseerd, oostelijk van Helmond, waarbij de doorstroming optimaal is gemaakt met ongelijkvloerse kruisingen. Ook Deurne heeft dat.
Ik besprak dit met de burgemeester van Helmond en hij zei desgevraagd dat het voor Helmond ideaal zou zijn als de weg langs de zuidwillemsvaart zou worden voorzien van ongelijkvloerse kruisingen, Hij had zelf stiekem al eens gekeken en de nieuwe viadukten zijn al breed genoeg. Zelfs bij Veghel was er op de erven van de aanliggende bedrijven, ruimte genoeg voor een 4 baans, provinciale weg.
Ik stel voor dat we dit innovatieve concept "Helmondse snelwegen" noemen. Een provinciale weg met de de doorstroming van een snelweg. En de gemoedelijkheid van een provinciale weg.
Daarmee moeten we ook de snelwegadepten tevreden kunnen stellen.
 
Ook de Helmondweg zou zo uitgevoerd moeten worden, van Helmond tot de Kennedylaan en de echte snelwegen, A58 en A50. Zo wordt de doorstroming met minuten minder reistijd versneld. Waarom heeft nog niemand dat uitgerekend? Laat de MER commissie daar wat van zeggen.
We moeten dus niet zonder meer de huidige kruising met de Beekstraat in Nuenen ombouwen tot ecoduct.
Er moet natuurlijk wel wat gebeuren om het komende gulbergenbos, daar ecologisch te ontsluiten.
 

Beginpagina
Archieven
Inloggen
Mail henkdaalder@dse.nl
Digitale Stad Eindhoven
DSE Weblog FAQ
Nuenens weblog
Guldenlijn VolkskrantBlog
Bijdragen op gezamelijk DSE weblog
OnsNet voor Dummies
Burger Participatie Nuenen
Nuenense Video Academie
Guldenlijn: mooie windenergie

Teller: