Nuenens Weblog

Nuenens Weblog van Henk Daalder

[Vorige bijdrage: "WW'ers weer naar school"] [Beginpagina] [Volgende bijdrage: "Ambulance verdwaalt in Nuenen-Oost"]

04-01-2004: "BOSE info avond"

"Beter benutten is beter" Dat is mijn keuze voor de BOSE oplossing. Het SRE presenteerde op 7 oktober de resultaten van de studie naar 20 oplossingen voor het file probleem in het gebied van de gemeenten, Eindhoven, Son en Breugel, Laarbeek, Helmond en Geldrop/Mierlo. Door van te voren de studie te beperken tot enkele precies voorgeschreven varianten, probeerde het SRE het complexe file probleem tot beheersbare proporties terug te brengen.
Het gevolg is dat ze nu moeten concluderen dat geen der alternatieven het probleem oplost
Een quick win is DVM Dynamisch Verkeers Management


 Het probleem is dat de lokale wegen dichtslibben, ook als extra wegen worden aangelegd.
De oplossing ligt dus in het beter benutten van de bestaande wegen. Met doorstromingsbevorderende maatregels, zoals ongelijkvloerse kruisingen. De Helmondweg als Kennedylaan uitvoeren.


En als belangrijkste probleemoplossende component, een regionaal dynamisch verkeersbeinvloedings systeem invoeren, afgekort een regionaal DVM systeem . Doordat de benuttingsvariant veel goedkoper is, blijft er geld over voor dat DVM. Een studie die nu aan de gang is, onder regie van Rob van Gijzel, heeft al opgeleverd dat met zo'n systeem, de capaciteit op sommige punten met een factor 3 kan verbeteren.
Gewoon door over te stappen van dom asfalt naar slimme infrastructuur en doordat u het zelf slim gaat gebruiken. Op straffe van toch weer stilstaan in de file. Maar het syteem gaat u helpen, met alternatieve routes, verwachte reistijden, en wellicht door te adviseren dat u op een ander tijdstip sneller op uw bestemming bent. Als u luistert.


De avond werd vakkundig verzorgd door het OOGN, een club uit de tijd van de oosttangent, waar nu vooral mensen uit Geldrop, en vroeger, nuenenaren actief zijn. Ze hebben er mede voor gezorgd dat de snelweg er niet kwam, maar dat de Poot van Metz nu wordt verbreed. De heer Paijens van het OOGN liet met grafieken en tabellen zien  dat de reistijden maar marginaal verbeteren, door de voorgestelde oplossingen. Hij pleite dan ook voor het kiezen van een benuttingsvariant. Verder riep een oudgediende uit de Geldropse politiek de aanwezige raadsleden op, hun verstand te gebruiken en de voorkeur van het OOGN te volgen.


Uiteindelijk mocht ik nog het bovenstaande pleidooi voor de benuttingsvariant uitspreken.
De ca 350 aanwezigen stelden ca 200 schriftelijke vragen, die allemaal op de www.sre.nl/bose website worden beantwoord.
Voor meer informatie over de oplossingvoor BOSE, zie www.guldenlijn.nl/boseba

Reacties: één Reactie

Probleem is dat er in deze regio te veel woon-werk verkeer is, van mensen uit Nuenen en Geldrop die in Eindhoven werken. Dat verkeer moet terug worden gedwongen.
Beter openbaar vervoer, stimileren van thuiswerken -met glasvezel zeker mogelijk- maar ook stimuleren dat mensen die in Nuenen en Geldrop wonen op de fiets naar Eindhoven gaan en vice versa (Als je in Blixembosch woont fiets je ook naar het centrum).

geschreven door Ricardo op 08-10-2004 om 10:09

Beginpagina
Archieven
Inloggen
Mail henkdaalder@dse.nl
Digitale Stad Eindhoven
DSE Weblog FAQ
Nuenens weblog
Guldenlijn VolkskrantBlog
Bijdragen op gezamelijk DSE weblog
OnsNet voor Dummies
Burger Participatie Nuenen
Nuenense Video Academie
Guldenlijn: mooie windenergie

Teller: