Nuenens Weblog

Nuenens Weblog van Henk Daalder

[Vorige bijdrage: "www.onsnet-voordummies.nl"] [Beginpagina] [Volgende bijdrage: "Eindhoven investeert wel!"]

04-01-2004: "Verplicht vakantiewerk: RSP"

Het RSP, Regionaal Structuur Plan is ter inzage gelegd, net in de vakantieperiode.
Zienswijzen / bezwaren moeten voor 16 augustus aangekondigd worden, en voor 27 september inhoudelijk, schriftelijk ingediend.


Kijk op www.sre.nl/rsp
Wat moet u ermee? met dat RSP, lees verder en huiver.In het RSP wordt geschetst waar in de regio grote woningbouw en bedrijventerrein locaties komen.
Nieuwe bestemmingsplannen gaan er aan getoetst worden, vraagt u maar eens aan de wethouder hoe moeizaam het is om een plan langs de provincie te krijgen als het niet helemaal binnen de regeltjes blijft.


Als  u op op www.sre.nl/rsp kijkt,
kies daar in het linker menu “
“Regionaal Structuurplan Regio Eindhoven”
Dan krijgt u een soort inhoudsopgave te zien.

Voor Nuenen is het interessant te zien dat er in het RSP eigenlijk weinig over Nuenen te vinden is, gaat dat nu betekenen dat er straks ook weinig groei en mogelijkheden in Nuenen zijn?
Dat interessante projecten in de regio buiten Nuenen om gaan?

Moet Nuenen zijn kruit droog houden omdat we straks het regionaal wegenknooppunt worden?
We hebben geen geld om te investeren, daarom betalen we onze bijdrage in de regio, met grond en toestemming om daaar wegen op te leggen, waar de regio, niet wij, dat wil.

Zou er niet iets in het RSP moeten waarmee we als gemeente onszelf een instrument geven om daar invloed op te hebben?
Kijkt u zelf eens op de website en vraag evt de CDROM aan.

Meer informatie via de website van de Dorpsraad Gerwen, io (wachtend op belangstelling)

Beginpagina
Archieven
Inloggen
Mail henkdaalder@dse.nl
Digitale Stad Eindhoven
DSE Weblog FAQ
Nuenens weblog
Guldenlijn VolkskrantBlog
Bijdragen op gezamelijk DSE weblog
OnsNet voor Dummies
Burger Participatie Nuenen
Nuenense Video Academie
Guldenlijn: mooie windenergie

Teller: