Nuenens Weblog

Nuenens Weblog van Henk Daalder

[Vorige bijdrage: "Cafe de Stam maakt het bier goedkoper"] [Beginpagina] [Volgende bijdrage: "Vriendenclub Jullie Net"]

04-01-2004: "klimaatdag -30%"

Woensdag 30 juni was er een klimaatdag in Maarssen.
Nederland is tot 31 december voorzitter van de EU en staatssecretaris van Geel van Milieu mag dus zijn rol spelen in de EU milieu processen. Om dat onder de aandacht te brengen, had hij advies gevraagd aan het bedrijfsleven, milieugroepen en andere burgers. Dat advies werd op de klimaatdag aangeboden en gevierd met voordrachten geleerden en demonstraties van bedrijven.
Ongeacht het advies heeft het ministerie al besloten:  -30% CO2 uitstoot, dat moet de EU inzet worden op de klimaat conferentie in december in Buenos Aires. De vervolg conferentie van Kyoto.

Aangezien de milieuoriganisaties zich hebben teruggetrokken is het advies waarschijnlijk teveel gedomineerd door het bedrijfsleven.
Toch waren de verhalen van wetenschappers heel interessant.
Conclusie:
De wetenschappers erkennen dat de aarde opwarmt.
Tot 2070 zullen de zomers steeds warmer worden.
Toch blijft er veel onzeker over hoeveel warmer. Het hoort bij klimaat dat de gemiddelde temperatuur van een zomer onvoorspelbaar blijft. En voorspellen van klimaatveranderingen blijft het een zeer complex probleem. Zeker is wel dat het, gemiddeld, langzaam warmer wordt. En dat het een beetje minder warm wordt als we minder broeikasgassen uitstoten.
Volgens de conclusies van het IPCC komt de wereld in de risicozone als het gemiddeld 2 graden warmer is geworden dan nu. Het europese beleid er dan ook op gericht de opwarming onder de 2 graden te houden door broeikasgas-uitstoot te reduceren. Van Geel wil in de Eu regelen dat de EU gaat inzetten op 30% in 2030. Volgende de huidige klimaatmodellen zouden we dan net onder die 2 graden opwarming blijven. Daar gaan we dus overheen. onze kinderen en hun kinderen dan.
De methode die de EU bedacht heeft om die CO2 uitstoot reductie te halen is door op allerlei fronten tegelijk te werken. Zuiniger energieverbruik, duurzame opwekking en emissie handel. Vooral met dat laatste moet ons land de doelstelling halen. Bij emissie handel gaan we contracten aan met andere landen, kopen hun CO2 budget en verwachten dat die landendan de verkochte CO2 uitstoot vervolgens ook echt niet zullen doen.
De vraag is dus hoelang het duurt voor we ook op gemeentelijk, of SRE,  niveau in CO2 budgetten gaan denken. De regeringsaplannen gaan o.a. uit van 1000 windmolens op de noordzee en 700 op het land, gerealiseerd in 2030. Dat is 70 nieuwe windmolens per jaar, elk jaar.

Beginpagina
Archieven
Inloggen
Mail henkdaalder@dse.nl
Digitale Stad Eindhoven
DSE Weblog FAQ
Nuenens weblog
Guldenlijn VolkskrantBlog
Bijdragen op gezamelijk DSE weblog
OnsNet voor Dummies
Burger Participatie Nuenen
Nuenense Video Academie
Guldenlijn: mooie windenergie

Teller: