Nuenens Weblog

Nuenens Weblog van Henk Daalder

[Vorige bijdrage: "Welstands nota overbodig maar wel leuk"] [Beginpagina] [Volgende bijdrage: "Effectiever vergaderen met een weblog"]

04-01-2004: "Wie maakt de Nuenense toekomst?"

Donderdag 3 juni, de Nuenense ambtenaren klungelen lekker verder.
De raadscommissie blijkt geschokt door het tekort aan menskracht voor projecten van de gemeente. Die projecten lopen naast de reguliere activiteiten van de gemeente en ze zijn juist de activiteiten waar de verbeteringen in de gemeente mee gerealiseerd worden. Hier moet ingegrepen worden.


De raadsleden staan nu voor de vraag welke projecten prioriteit moeten krijgen.
Eerder hadden ze al geconcludeerd dat de toekomstvisie-discussie de vraag zou moeten beantwoorden: welke gemeente willen we zijn?
Eigenlijk hadden we dat al bedacht moeten hebben voor de juiste prioritering.
Door samen te werken met andere gemeenten kan eigen tijd vrijgespeeld worden voor vernieuwings activiteiten, maar in Nuenen vinden ze liever bijna alles zelf uit.
Een voorbeeld van uitbesteden is de eigen IT activiteiten door Helmond laten uitvoeren. Wellicht dat ze daar ook de complete RO activiteiten, Bestemmingsplannen door de procedure loodsen, goedkoper en sneller kunnen dan de nuenense organisatie.
Maar van buitenaf gezien, doet de traagheid waarmee resultaten worden opgeleverd, vermoeden dat in de ambtelijke organisatie niet resultaten, maar het handhaven van de eigen koninkrijkjes, de belangrijkste doelstelling is.
De commissie uit ook haar kritiek op de hoge hoeveelheid indirecte uren, 50%, terwijl elders 70 tot 80% wordt gescoord. In nuenen heeft bijna elke ambtenaar een zijn eigen aparte chef.
Door deze inefficiency en slechte ontwikkelingsfase waar de organisatie zich in bevindt, volgens het INK model, worden allerlei toekomstige scenario's moeilijker om te realiseren.
Moeten we de nuenense toekomst nog wel overlaten aan de gemeente?

Beginpagina
Archieven
Inloggen
Mail henkdaalder@dse.nl
Digitale Stad Eindhoven
DSE Weblog FAQ
Nuenens weblog
Guldenlijn VolkskrantBlog
Bijdragen op gezamelijk DSE weblog
OnsNet voor Dummies
Burger Participatie Nuenen
Nuenense Video Academie
Guldenlijn: mooie windenergie

Teller: