Nuenens Weblog

Nuenens Weblog van Henk Daalder

[Vorige bijdrage: "Toine Manders voor de regionale kenniseconomie?"] [Beginpagina] [Volgende bijdrage: "Wie maakt de Nuenense toekomst?"]

04-01-2004: "Welstands nota overbodig maar wel leuk"

De website van de gemeente is onlangs vernieuwd. Behalve veel betere navigatie staat er nu ook echt iets op. Zo is er de evenementenkalender. Vandaag de oude motoren show op de Boschhoeve.
Verder heb ik toch maar eens in de welstandsnota gelezen, die staat er ook op. Vooral deel 2, 10 MB, is heel leuk. Dat Word document bevat een beschrijving van de soorten landschap in de gemeente.
De tekst kan zo door naar de Nuenense VVV, als we die hadden.
Nuenen moet nog leren te verdienen aan wat we hebben aan uiterlijk.Op het plaatje kunt u zien dat aan de rechterkant van de gemeente er afgegraven veen en heide gebieden zijn. Daar moet onze toekomstige energievoorziening komen te staan, windmolens.
De donkerbruine delen heten kampen en hoevenlandschap, relatief ongewijzigd landschap met hoge akkers. Het lichtbruine gebied bestaat uit voormalige moerassen, zoals nuenens broek, dat vroeger dus veel groter is geweest. Als moeras dan.

De welstandsnota zelf is per 1 juli 2004 verplicht. Daarmee is er een objectieve maatstaf waar bouwers zich aan moeten houden.
Ik ben benieuwd hoe de welstandscommissie zich nu zal gaan gedragen.
De gemeente had er ook voor kunnen kiezen om het welstandsbeleid helemaal vrij te laten. Dan hadden ze ook geen nota hoeven maken. Er zijn gemeentes waar ze dat ook echt gedaan hebben.
Mijn indruk is dat ze in Nuenen vooral de bestaande praktijk hebben opgeschreven en dus geformaliseerd.

Beginpagina
Archieven
Inloggen
Mail henkdaalder@dse.nl
Digitale Stad Eindhoven
DSE Weblog FAQ
Nuenens weblog
Guldenlijn VolkskrantBlog
Bijdragen op gezamelijk DSE weblog
OnsNet voor Dummies
Burger Participatie Nuenen
Nuenense Video Academie
Guldenlijn: mooie windenergie

Teller: