Nuenens Weblog

Nuenens Weblog van Henk Daalder

[Vorige bijdrage: "Wonen op de Luistruik"] [Beginpagina] [Volgende bijdrage: "Welstands nota overbodig maar wel leuk"]

04-01-2004: "Toine Manders voor de regionale kenniseconomie?"

Volgens het kandidaten overzicht voor de komende EU verkiezingen is VVD'er Toine Manders de beste keuze voor onze regio. Jammer dat hij bij de VVD zit. Maar om onze regio te helpen met het beter laten opbloeien van de regionale kenniseconomie, is zijn vvd achtergrond wellicht juist weer goed.
Ik heb het hem gevraagd...Zijn website www.toinemanders.nl geeft helaas weinig houvast over waar hij voor staat.
Weten waar hij voor staat of wil gaan staan, is wel belangrijk. Toine Manders is de enige op de lijst die waarschijnlijk inhet EU parlement komt en ook uit onze regio. Ook als je de regio heel ruim neemt, dan komen er geen echt verkiesbare kandidaten opde lijsten voor. Of het moet Paul van Buitenen zijn, de lijsttrekker van Transparant Europa, zie http://www.europatransparant.nl/ Hij komt uit breda en is Nuenens witvoeter van 2002(?)


Waar het mij om gaat is dat er veel EU geld blijft liggen en dat we onze regio hard moeten werken om veel ouderen aan het werk te houden. En dus van veel 40+ers de kennis moeten opfrissen. Bedrijven doen dat onvoldoende, dus moeten we dat geld zien te krijgen en uitgeven aan regionale 40+ ers en hun kennis. Echter, wat ik opmaak uit de verschillende regelementen van subsidie potjes, is dat die toch vooral bedoeld zijn voor bedrijven en organisaties met diepe zakken. Geld gaat naar geld. Lijkt me niet goed voor de regionale kenniseconomie. Want de bedrijven in onze regio doen net als overal elders, kosten reductie en als het kan uitbesteden in een goedkope regio. Misschien goed voor het bedrijf zelf, op de korte termijn.
De regio, wij dus, verdient er niets aan.

Beginpagina
Archieven
Inloggen
Mail henkdaalder@dse.nl
Digitale Stad Eindhoven
DSE Weblog FAQ
Nuenens weblog
Guldenlijn VolkskrantBlog
Bijdragen op gezamelijk DSE weblog
OnsNet voor Dummies
Burger Participatie Nuenen
Nuenense Video Academie
Guldenlijn: mooie windenergie

Teller: