Nuenens Weblog

Nuenens Weblog van Henk Daalder

[Vorige bijdrage: "Maakt Eindhoven Airport al te veel lawaai? bij ons."] [Archief Index] [Volgende bijdrage: "nieuw gras"]

21-04-2004: "De BOSE wegen komen toch?"

Er is een studie aan de gang in opdracht van de SRE om ons nuenens gebied beter te ontsluiten.
Nuenen is een bottleneck, omdat we tussen 2 grote bevolkingsconcentraties zitten. Wilt u altijd in de file staan, gaat u voortaan op de fiets of moeten we toch gemakkelijker al ons verkeer langs ons heen laten gaan, met meer wegen?
Wat zijn de probleemgebieden?
De Helmond weg staat er elke dag vol mee. Maar ook de "as" NO/ZW van Lieshout/Gemert naar Eindhoven is druk bezet. Dat zien we op de Smits van Ooijen laan. En dan is er nog de behoefte om van uit Nuenen en Helmond naar de A2 of A58 te komen. Voor deze route is helemaal geen zinnig traject.


Even de feiten op een rijtje:  • Er is veel te weinig geld om veel wegen aan te leggen, bovendien moeten we het voornamelijk zelf betalen.
  • Lieshout wil geen weg langs het kanaal, daarvoor is hun probleem niet groot genoeg, vinden ze.
  • Helmond groeit nog door, in Brandevoort en verder naar het Oosten komt ook een grote wijk volgens het RSP. Zie de rode vlekken
  • In Nuenen komen 3 verkeersgenerators: het Gulbergen evenemententerrein, Nuenenwest, 1300 woningen en auto's in de spits, 35 ha regionaal industrie terrein op Eeneind. Zie de rode vlekken.
  • Breugel wil een zuidelijke ontsluiting.

Daarom stel ik het volgende voor: Op het kaartje gestippeld.


Variant 2 achtig, een weg langs/door Nuenen west. Die ons met de A58/A50 verbindt. Ergens ten noorden van Nederwetten, gaat die weg naar het westen over de Dommel en de Sonseweg naar de A50.
Deze weg gaat niet door het Dommeldal. Hij kruist alleen de Dommel.
Het verkeer met de noordoostelijke regio, Lieshout en verder, kan over de bestaande weg Lieshout Breugel. Dat is goedkoop. Er is alleen een aansluiting nodig vanaf 1 km oostelijk van Breugel, naar de aansluiting aan de zuidkant van het kanaal. Rijkswaterstaat wil geen weg op de kanaaldijk. Dat hoeft ook niet want deze nieuwe weg, zuidelijk van het kanaal, gaat richting Groenstraat en zo verder aan de zuidkant van Ekkersrijt.


Deze variant wordt natuurlijk niet meegenomen in de effectberekening die de "ons" SRE nu laat uitvoeren. Soms doet een niet democratisch aangesteld bestuur een beetje dom.
De SRE doet een manhaftige poging om u op de hoogte te houden via hun website http://www.sre.nl/bose/

Communiceren is moeilijk voor het SRE, dat mogen zie niet van Eindhoven. Toch horen regionale problemen zoals BOSE met instemming van inwoners worden opgelost en niet zoals nu, op een regenteske manier.
Wat ik hiermee wil zeggen, is dat je niet kunt volhouden voor bestuurder te spelen en dan zo ver van de burger en kiezer af te blijven staan als SRE bestuurders doen.
Meer willen communiceren levert meer tegen- en meedenkers op, dat verhoogt de kwaliteit van de besluiten. Dat lijkt me heel  nuttig voor een onzichtbaar bestuur dat besluiten moet nemen waar eigenlijk politieke verantwoording voor afgelegd zou moeten worden en dat kan nog niet bij de SRE bestuurders.

Reacties: 4 Reacties

geachte heer,

helemaal eens met uw ideeen om ontsluitingswegen op deze manier te verwezenlijken. Wij zijn in Son en Breugel ale een tijd aan het reageren op de plannen van onze gemeente om een zuidontsluitingsweg langs het kanaal te leggen, tussen de hooidonkse en de Sonse brug aand e zuidzijde. Dit wordt een erg gekunsteld geheel met als belangrijkste tegenargument dat het de verkeersstromen door de kom van Breugel volgens onze vermoedens en vrees alleen maar zal versterken ipv afzwakken. Een dergelijke ontsluitingsweg zal m.n. veel verkeer vanuit ri. Lieshout trekken, en dat is nu net niet de bedoeling om dat door de kom van Breugel heen te hebben.
Waarschijnlijk zal hr. arno Flapper ook al via deze weg gereageerd hebben.
m.vr.groet,
Frank Baijens

geschreven door frank baijens op 10-05-2004 om 23:39

Ik kan dit initiatief alleen maar toejuichen! Ik heb al eerder bij de gemeente Son & Breugel aangegeven dat er vooruitstrevend gedacht moet worden over een aansluiting van Lieshout / Nuenen met Eindhoven. De oplossingsrichting die ze nu kiezen gaat een hel worden voor Breugel (de Zuid-Ontsluiting via de bestaande wegen van Breugel en dan via de Kanaaldijk-Zuid / Driehoek).

Wij pleiten al een tijd voor een echte Zuid-Ontsluiting zoals u voorstelt. Met name als we kijken naar de toekomstige ontwikkelingen in Son en Breugel voor woningbouw. Nuenen en Lieshout gaan deze problemen ook krijgen. Er is geen goede route van Lieshout / Nuenen naar Eindhoven. De Planetenlaan / Gentiaanlaan is een behoorlijk eind om (en veroorzaakt te veel verkeer op deze route). Door Breugel en een deel van Son veroorzaakt veel overlast in het dorp. Met name wanneer de Kanaalstraat en de Nieuwstraat weer opengaan zien wij hier grote problemen ontstaan.

De enige oplossing: een ontsluitingsroute *om* Breugel heen. Daar profiteert iedereen van. Rust in ons dorp en een snelle en veilige route (in tegenstelling tot de huidige voorstellen) naar Eindhoven. Tevens een permanente oplossing en geen spits-oplossing.

De huidige oplossing is ook volstrekt ridicuul wanneer de gekozen route bekeken wordt. De Hooijdonkse ophaalbrug is veel te smal (dus plaatsen we hier een stel verkeerslichten a raison 250.000,- !!!! )en de Kanaaldijk-Zuid is te smal (dan plaatsen we daar 4 verkeersdrempels om het verkeer af te remmen). Landbouwverkeer en fietsers uit de tegengestelde richting => daar weten we eigenlijk geen raad mee. Het feit dat 's winters de hele boel onderwater staat en er al eens een verzakking is geweest van de weg na een fikse regenbui speelt duidelijk geen rol. Evenals het feit dat de weg geen "ontsnappingsroute" beidt voor fietsers die willen uitwijken voor voorbij vliegende auto's. Aan beide kanten moeten namelijk vangrails geplaatst worden, waardoor de weg extreem smal wordt voor het verkeer dat erdoor moet gaan...

Al met al weggegooid geld voor een gevaarlijke oplossing.

Ik ben benieuwd naar uw huidige vorderingen om een permanente oplossing te realiseren in het Nuenense / Lieshoutse / Son & Breugelse verkeersinfarct.

geschreven door Arno Flapper op 07-06-2004 om 16:18

Over de hierboven besproken gedetailleerde voorstellen voor een nieuwe verbinding van Nuenen met de A58 en A50 kan ik niets zeggen, omdat ik de situatie daar onvoldoende ken.
Wat mij wel verbaast op het kaartje is dat de stippellijn bij Nuenen ophoudt en niet doorloopt in zuidelijke richting, naar de A67 en de A2 toe. Naar mijn idee moet een auto(snel)weg oostelijk van Eindhoven ook een alternatief bieden voor de A2 westelijk van die stad, met name voor verkeer van en naar Venlo. Een noord-zuid-tunnel onder Eindhoven door, zoals iemand uit Budel geopperd heeft, lijkt mij ook een prima oplossing, maar ik vrees dat de kosten daarvan een doorslaggevend bezwaar zullen vormen.

geschreven door Lau Kanen (Veldhoven) op 24-07-2004 om 01:42

De stippellijn houdt op omdat mijn voorstel een minimum voorstel is, rekening houdend met de nu beschikbare middelen en de nu verwachte verkeersontwikkeling.
Overigens komt er helemaal GEEN snelwegen-ruit om eindhoven. Die capaciteit is niet nodig, vooral niet als straks de Poot van Metz is verbreed. Dat is niet mijn mening maar dat hebben de deskundigen voor enkele miljoenen uitgezocht.
De wegen die met de BOSE studie worden gepland zijn om lokale knelpunten op te lossen in het gebied tussen Eindhoven en Helmond. De O in BOSE staat ook voor Ontsluiting.
Een goed voorbeeld dat een gesloten ruit niet nodig is, is Utrecht Daar is de ruit A2, A12, A27 in het noorden ook alleen maar te doenmet lokale ontsluitingswegen.

geschreven door Henk Daalder op 24-07-2004 om 13:23

Je Naam:

(Je E-Mail:)

(Je Homepage:)

Je Reactie:


Bewaar mijn gegevens Vergeet mijn gegevens

Beginpagina
Archieven
Inloggen
Mail henkdaalder@dse.nl
Digitale Stad Eindhoven
DSE Weblog FAQ
Nuenens weblog
OnsNet voor Dummies
Burger Participatie Nuenen
Nuenense Video Academie
Guldenlijn: mooie windenergie