DSE Weblog van gouddelver

[Vorige bijdrage: "Vier aforismen"] [Beginpagina]

15-09-2014: "God onze vader"

Veel mensen kunnen zich bij het woord God weinig voorstellen. Het christendom zegt, in navolging van Jezus Christus, dat God onze vader is. Wat dat betekent wordt echter duidelijk, wanneer je de woede en verontwaardiging van volwassenen ziet wanneer een kind iets wordt aangedaan (denk aan mishandeling, seksueel misbruik, bombardement e.d.) Of wanneer je ziet hoe fantastisch veel liefde en zorg ouders aan de dag kunnen leggen voor een kind van hen dat gehandicapt is (Kruispunt liet dat vanavond zien in het tv-programma 'Altijd zorgen'). Wij weten heel goed wat vaderschap en moederschap betekent.
Het is dan nog maar een kleine stap om je voor te stellen hoe de Almachtige naar ons, mensen, kijkt. In verhouding tot hem zijn wij, hoe hoge eigendunk wij ook hebben, kleuters met een zeer beperkt inzicht en overzicht, kinderen die weliswaar fouten kunnen maken (die hij met zachte hand of duidelijke woorden ook zal corrigeren), maar die hem vooral oneindig dierbaar zijn.
Je hele perspectief verandert, i.c. wordt geruststellend, wanneer je als volwassene jezelf als een kind van God en God als vader kunt zien. Je weet dan dat je, wat er ook gebeurt - en dat is soms verschrikkelijk -, gezien en beschermd wordt.
(Ik schrijf dit niet op een forum maar in mijn privé-weblog, omdat het in rust gevonden moet worden.)