DSE Weblog van gouddelver

[Vorige bijdrage: "Twee werkelijkheden, allebei even echt"] [Beginpagina] [Volgende bijdrage: "Gevragen"]

27-11-2013: "Frans Hoppenbrouwers"

Wat is het verschil tussen een schrijver en een dichter? Een schrijver is iemand die vertellen kan, een dichter iemand die het zeggen kan.
Die gedachte kwam in mij op na lezing van de cyclus 'Dorp aan de Dommel' van Frans Hoppenbrouwers, een geestverwant van mij, die vorige week overleden is. Deze Valkenswaardse sonnetten, die ik, dankzij CuBra, gisteren en vandaag kon lezen, waren naar mijn indruk zijn laatste: in het laatste gedicht - 'Verzoek' - zegt hij letterlijk hoe hij begraven wil worden. Maar ik kopieer hieronder het voorlaatste, waarin hij zijn liefde voor zijn (en mijn) geboortestreek uitspreekt.

GROET AAN DE DOMMEL

Het lijkt wel of ze trager is gaan stromen,
omdat ik niet zo vaak meer bij haar kom.
Ik heb nog tijd, al vliegt die pijlsnel om.
Aan ons verbond zal gauw een einde komen.

Maar staande op haar oevers blijf ik dromen
van vroeger tijden toen de jeugd het won
en ik nog op mijn veerkracht bouwen kon,
de zekerheid die mij bruusk werd ontnomen.

Haar water heeft mij jaar op jaar gezuiverd
van vlekken die verkleefden aan mijn ziel
als ik weer eens ten prooi aan deernis viel

om dingen waar een roerig hart van huivert.
Al heeft de Dommel mij haar woord gegeven,
geen mens kan hoop hebben op eeuwig leven.

Frans was trouwens beide, schrijver en dichter, maar het meeste toch het laatste.