DSE Weblog van gouddelver

[Vorige bijdrage: "Sumi Jo"] [Beginpagina] [Volgende bijdrage: "Frans Hoppenbrouwers"]

09-11-2013: "Twee werkelijkheden, allebei even echt"

Soms twijfelt een mens in welke werkelijkheid hij leeft. Dat overkwam mij vannacht. Ik was op reis, meer precies: ik was op een station. Ik dacht dat van Rotterdam. Ik moest natuurlijk naar huis, dus naar Eindhoven en verder. Maar ik was mij bewust dat ik geen kaartje had gekocht en eigenlijk niet op reis kon zijn, want vandaag had mijn vrouw de oppasbeurt in Amsterdam. Ik nam om een onbekende reden een trein naar een nabijgelegen groot station, iets noordelijker dan waar ik was. Ik klom daartoe een hoge (rol?)trap op, nam daar een trein, reisde een aantal minuten en moest op het perron van aankomst ook weer een hoge trap omlaag. Ik kwam desondanks op een soort groot platform terecht, dat zich een verdieping hoger dan de begane grond bevond: ik kon van daar af naar beneden kijken. Het geheel had iets van een enorme fabriekshal
Ik wilde naar een loket, om een kaartje te kopen, maar wist niet waar dit zich bevond. Ik vroeg het aan een spoorwegemployé en die wees het mij aan, schuin beneden. Ik ging daar naar toe. Maar weer dacht ik dat ik toch eigenlijk geen kaartje nodig had, want ik hoefde vandaag niet op reis...
Langzaam drong een andere werkelijkheid tot mij door: die waarin ik niet op reis maar gewoon thuis was. Ik werd wat men noemt wakker en besefte dat mijn zojuist beleefde werkelijkheid wat men noemt een droom was.
Daarna dacht ik: is dit misschien een werkelijkheidservaring zoals demente mensen die beleven? Niet kunnen onderscheiden tussen de echte en een gedroomde, maar even realistisch beleefde werkelijkheid. Wat als de grens tussen beide werkelijkheden wegvalt?