Home
 Achtergronden
   Stedenband
   Gedaref
 Projecten
   DSE/Gedaref
   Digital City
   Twin City Poetry
 Actueel
 Foto-album
 Gastenboek
 Links
 Contact

Projecten

De gemeente Eindhoven ondersteunt het gemeentebestuur en de ambtenaren in Gedaref met veel Eindhovense partners bij de verdere ontwikkeling van basisvoorzieningen, afvalmanagement, en onderwijs. Op deze pagina worden de afzonderlijke projecten genoemd. De betrokkenheid van DSE bij Gedaref heeft een aparte pagina gekregen, zie DSE/Gedaref Digital City.

Het Afvalinzamelingsbedrijf van Gansewinkel ondersteunt de afvalophaaldient. Daarnaast worden vrouwen getraind om voorlichting te geven over het belang van een schone hygienische woonomgeving. Deze integrale aanpak van wonen en gezondheid is een voorbeeld van de "city-wide approach".

Brabant Water is de regionale drager van de trainingen en advies op het terrein van de verbetering van de watervoorziening in Gedaref. Zij zijn een soort 'sparring partner' voor de Gedaref State Water Company (GSWC).

De afdeling "Verpleegkunde" van de Hogeschool Fontys doet onderzoek om de eerstelijns gezondheidszorg te kunnen verbeteren.

In samenwerking met de VNG en de GGD Eindhoven worden trainingen gezondheidsvoorlichting gegeven aan en voor de vrouwen in de wijken.

In samenwerking met de Novib worden kleine kredieten gegeven aan vrouwen om een inkomen te kunnen verwerven.

Samen Verder heeft in de Achtse Barrier in 2004 actie gevoerd om migrantenvrouwen in Gedaref te helpen om groenten & eieren te produceren en hun kinderen naar school te sturen. In 2006 gaat de werkgroep in Geldrop voor een groentetuin en een kleinveeproject in Gedaref geld inzamelen.

De Stichting Projektkoppeling Eindhoven-Gedaref (SPEG) stelt zich tot doel om de stad Gedaref en met name haar inwoners te ondersteunen bij economische, sociale en culturele activiteiten om de omstandigheden waarin zij leven te verbeteren. De Stichting  komt voort uit een initiatief van medewerkers van de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Vanaf 1985 heeft de faculteit in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen onderzoek gedaan in de stad. Dit onderzoek was er op gericht om de oorzaken van de verschillende problemen in de stad te onderzoeken en om vervolgens projecten te formuleren die kunnen bijdragen aan de leniging van de noden.

Met de bouw van latrines, te betalen uit de opbrengst van Wandelen voor Water, komt het doel: alle meisjes naar school, weer wat dichterbij. Aqua for All steunt de stedenband met geld en expertise voor drinkwater-en regenwateropvang projecten. Er zijn 8 scholen uitgekozen waar telkens 4 latrine-blokken worden gebouwd voor totaal 4000 meisjes. Kosten zijn geraamd op 22.000. De scholen zelf dragen ook een steentje bij (bijna 3000,--).