Home
 Achtergronden
   Stedenband
   Gedaref
 Projecten
   DSE/Gedaref
   Digital City
   Twin City Poetry
 Foto-album
 Gastenboek
 Links
 Contact

Achtergrond Gedaref

Gedaref is de hoofdstad van de gelijknamige staat in Oost-Soedan, 200 kilometer van de grens met EthiopiŽ en Eritrea. Soedan is het grootste land in Afrika en 62 maal zo groot als Nederland. De bevolking telt zo'n 30 miljoen inwoners. Soedan is van oudsher een verscheurd land: het drogere, Arabische en Islamitische noorden en het nattere, tropische Christelijke zuiden. De scheidslijn noord-zuid ligt enkele honderden kilometers zuidelijk van Gedaref. Sinds de onafhankelijkheid in 1956 zijn - met uitzondering van een achtjarig bestand in de jaren zeventig - noord en zuid in een slopende burgeroorlog verwikkeld geweest.

Sinds de Oudheid heeft Soedan altijd binnen de Egyptische invloedssfeer gelegen. Vanaf de eerste eeuwen van onze jaartelling tot in de middeleeuwen domineerden christelijk inheemse koninkrijken Soedan. Daarna viel Egypte onder het Turkse Rijk. In de 19e eeuw tornden afscheidingsbewegingen aan het gezag. Na de val van het Turkse Rijk in de Eerste Wereldoorlog kwam Soedan onder Brits bestuur. In 1956 verkreeg Soedan, als een van de eerste Britse overzeese gebieden, onafhankelijkheid.

Begin jaren tachtig telde Gedaref ongeveer 30.000 inwoners. De gortdroge plaats waar men voornamelijk van de landbouw leeft zelf en die beschreven wordt als ĎPeace haven of Eastern Sudaní, raakte in de loop van de jaren overspoeld met vluchtelingen uit het zuiden en ook met veel migranten uit EthiopiŽ en Eritrea. In twintig jaar is Gedaref gegroeid naar bijna vierhonderd duizend inwoners. Gedaref ligt in een toonaangevende landbouwzone en heeft de grootste graansilo's van het land.

Van de bevolking in Soedan is 70% moslim, 10% christen en 15% hangt een inheemse religie aan. Men spreekt Arabisch, Dinka en andere talen. Engels wordt in communicatie met buitenlanders gesproken door hoog opgeleiden. Belangrijkste (export)producten zijn ruwe olie, vee, sesamzaad, katoen en Arabische gum.