Home
 Achtergronden
   Stedenband
   Gedaref
 Projecten
   DSE/Gedaref
   Digital City
   Twin City Poetry
 Actueel
 Foto-album
 Gastenboek
 Links
 Contact

Achtergrond

In 1985 vroeg de toenmalige gemeentesecretaris de TU Eindhoven hulp op het terrein van stedelijke planning. Gedaref was ontwricht geraakt door grote stromen vluchtelingen. In korte tijd groeide de stad van 50.000 naar 200.000 inwoners. In 1989 verzocht de secretaris van de Stichting Projectkoppeling Eindhoven-Gedaref de gemeente om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelingsproces in Gedaref. Tijdens het eerste projectbezoek werd een convenant gesloten dat sindsdien vijfmaal is vernieuwd. In 2000 is het project "Onderwijs voor alle kinderen in Gedaref" gestart. Hiertoe hebben leerlingen uit Gedaref een aantal posters gemaakt waarop zij weergeven hoe zij hun stad zien in 2010.