Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

De taal Esperanto

LL ZamenhofEsperanto is afgeleid van esperi=hopen (Latijn: spero=hopen). Een taal gemaakt om wederzijds begrip te bevorderen. De taal is in 1887 door Zamenhof (1859-1917) gepubliceerd onder de naam Lingvo Internacia.

De grammatica is gemaakt naar voorbeeld van de natuurlijke talen. Hierbij zijn regels opgenomen om ondubbelzinnigheid van uitdrukking te waarborgen.

Alle onregelmatigheden zijn weggelaten. Ongeveer 60 procent stamt uit Romaanse, 30 procent uit Germaanse, 10 procent uit Slavische talen. Internationale woorden maken deel uit van het Esperanto mits zij geschreven zijn volgens de orthografie van het Esperanto.

Wij hebben ook een iets uitgebreidere grammatica met diverse voorbeelden.

Van Taalproject tot Levende Taal

In het boekje "Esperanto, van Taalproject tot Levende Taal" kunt u kennis nemen van de pogingen die zijn ondernomen om tot één taal voor internationaal gebruik te komen en daarmee het ongemak van verschillende talen in contacten te verkleinen en mogelijk geheel op te lossen.

Dit is een uitgave van de Vereniging Esperanto Nederland en verscheen in 1996. ISBN 90-803 226-1-X

Ontdek het Esperanto

Ontdek het EsperantoDe kleurrijke informatiebrochure "Malkovru Esperanton" is op 27 november 2010 ook in het Nederlands verschenen onder de titel "Ontdek het Esperanto" . De brochure telt 22 pagina's en omvat onder andere persoonlijke bijdragen van esperantisten uit allerlei landen, een korte uitleg over de grammatica, iets over de geschiedenis van het Esperanto, veelgestelde vragen en contactadressen. Deze brochure geeft veel voorbeelden van mensen die om uiteenlopende redenen van het Esperanto gebruik maken.