Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Rekomendinda

Urug

Aperis la Esperantotraduko de la fama novelo Urug (Oeroeg) de la konata nederlanda verkistino Hella S.Haasse. Internacia Esperanto-Instituto (IEI) en Hago eldonis la libron. Ĝi kostas 13 eurojn (ekskl. sendokostojn).
Oni povas mendi ĝin retpoŝte, poŝte (IEI, Riouwstraat 172, 2585 HW Den Haag),
aŭ telefone (Ed Borsboom, 030-2202673). Vidu ankaŭ la retejon (www.iei.nl) por pli detalaj informoj.
Volonte ni petas al vi konigi la libron en via klubo/rondo. Laŭeble mi por via klubo/rondo povas prizorgi preleg(et)on pri Hella Haasse kaj Urug. Por tio bv. kontakti min (pbuyn@planet.nl au tel.024-3656815).
Kun tre amika saluto,
Piet (Petro) Buijnsters, tradukinto
(Estrarano de IEI kaj de Nimega Esperantoklubo)

Renardo Vulpo

Renardo VulpoRENARDO VULPO estas la titolo de la Esperanta traduko de la fama flandra best-epopeo “Van de Vos Reynaerde”, verkita de nekonata poeto ĉirkaŭ la jaro 1250-a. En tiu tre populara majstroverko de la mezepoka flandra literaturo la poeto rakontas en bone konstruita poemo, kiel la ruza, hipokrita vulpo diversmaniere trompas kaj kruele mistifikas la aliajn bestojn de la arbaro. Kvankam pro siaj multaj krimoj li estas kondamnita al la morto far reĝo Noblo, la leono, li sukcesas per belaj mensogoj elturniĝi viva el sia malesperiga situacio kaj forlasi la landon. La libro enhavas, krom la poemo mem (4140 blankaj versoj), rekomendon de Christian Declerck, dekpaĝan enkondukon kaj dek paĝojn da klarigaj notoj. La verko, skribita en bona, legebla Esperanto, estas ankaŭ vere leginda.

Pieter Jan DOUMENPieter Jan DOUMEN, la tradukisto-prilaboristo de “Renardo Vulpo”, naskiĝis la 2-an de augusto 1938 en Maaseik (Belgio). Profesie li instruis la francan kaj anglan lingvojn en mezlernejo kaj vesperklasoj kaj estis memstara kaj oficiala tradukisto. Li esperantistiĝis per memlernado en 1974, sed pro tempomanko fariĝis aktiva esperantisto nur en 1996. Li estas membro de UEA kaj FEL kaj sekretario de la Limburga Esperanto-Asocio (LEA). Li instruas Esperanton laŭ la rekta metodo.

 

Malkovru Esperanton

Ontdek het EsperantoDe kleurrijke informatiebrochure “Malkovru Esperanton” is op 27 november 2010 ook in het Nederlands verschenen onder de titel “Ontdek het Esperanto”. De brochure telt 22 pagina's en omvat onder andere persoonlijke bijdragen van esperantisten uit allerlei landen, een korte uitleg over de grammatica, iets over de geschiedenis van het Esperanto, veelgestelde vragen en contactadressen. Deze brochure geeft veel voorbeelden van mensen die om uiteenlopende redenen van het Esperanto gebruik maken.
De originele tekst (in het Esperanto) is uitgebracht door de organisaties E@I en ILEI. In enkele talen is inmiddels een vertaling verschenen. Deze versies zijn op ikso.net/broshuro te downloaden. De Nederlandse versie is ook bij EKE te vinden. De vertaling is verzorgd door EKE-lid Ralph Schmeits en Rob Moerbeek (Esperantoclub Haarlem).
De brochure is te koop bij UEA (katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=8514) of de Webwinkel van FEL (www.esperanto.be/fel/but/ls_serchu.php).
Vanaf 50 exemplaren rechtstreeks met korting te bestellen bij La Fontano (ttt.lafontano.net).