Op bovenstaande afbeelding is het rechter molengebouw de korenmolen en het linker molengebouw de oliemolen.

COLLSE of URKHOVENSE ZEGGEN

Ingeklemd tussen het Eindhovens Kanaal en de Collse watermolen ligt aan de westkant van de Kleine Dommel de Urkhovense of Collse Zeggen. Flora en fauna gedijen hier weelderig! Vogels zoals de kleine karekiet, blauwborst en rietzanger zijn er algemeen, terwijl op de hogere akkers scholeksters, kieviten en soms patrijzen te zien zijn. Ook zeldzame plantensoorten zijn hier in grote aantallen te bewonderen.

VARKENSPUTTEN.

Aan de noordzijde van de molen vinden we de Varkensputten: drassig land  met  zeldzame vogels zoals  de waterral. Deze vogel schreeuwt als 'n varken dat geslacht wordt en daaraan ontleent dit gebied zijn naam.
CC-BY Kadaster 2012

Begrazingsgebied 'Urkhoven'

In de Urkhovense Zeggen vind natuurbegrazing plaats met MRIJ-koeien
Deze MRIJ-koeien (Maas-Rijn-IJssel) koeien komen van oorsprong uit het rivieren-en beekdalengebied. Her is een oud en steeds minder gebruikt ras; rustige maar nieuwsgierige koeien.
Home


Click to contact teh webmasterCopyright © 2014. All rights reserved.Updated: Saturday, July 7, 2018