Het Schuttersbosch

Buurtpreventie

Start
Actueel
Agenda
B.B.S. Algemeen
Buurtpreventie
Huis & Tuin
Links
Educatief
Gastenboek

Gele Kaart ] Straatcoördinator ] Actuele Meldingen ] Tips ]


Prettig wonen in een veilige en leefbare buurt is iets wat we allemaal belangrijk vinden.

Wat is buurtpreventie:
In onze buurt ervaren mensen soms het gevoel van onveiligheid. Men hoort vertellen over en/of komt zelf in aanraking met (kleine) criminaliteit, inbraak of overlast. Als bewoners weinig contact in de straat/buurt hebben kan dit het gevoel van onveiligheid versterken.

Buurtpreventie Schuttersbosch:
Verbeter wat niet goed is en behoud wat wel goed is.
Door buurtpreventie ben je gesprekspartner voor o.a. de politie en gemeente.
Wensen en knelpunten van bewoners worden zichtbaar.
Buurtpreventie is een gerichte aanpak van bewoners om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te verbeteren.

Wat is buurtpreventie niet:
Het niet de bedoeling “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van anderen.
Men gaat niet voor eigen rechter gaat spelen.
Niet voor iedere voordeur een politieagent wordt neergezet.

Buurtpreventie dat doen we samen:
Het buurtpreventieteam werkt samen met bewoners van Schuttersbosch aan een prettige en veilige woonomgeving. Dit doen ze in nauwe samenwerking met de politie, maar ook met de Gemeente, Woonbedrijf en Welzijn Eindhoven.

Straatcoördinator:
Elke straat heeft een aanspreekpunt; straatcoördinator. Bewoners kunnen signalen en meldingen aan de straatcoördinator doorgeven middels een gele kaart. Tevens is het mogelijk om op de Schuttersbosch webpagina een melding te doen die dan via de email naar de buurtcoördinator wordt verzonden. Dit kan via deze link.
De straatcoördinator verzamelt de gele kaarten en zorgt dat ze bij de buurtcoördinator komen. Er is regelmatig overleg waarin de buurtcoördinator de signalen/meldingen bespreekt met de politie. Het kan ook zijn dat de Gemeente, Woonbedrijf of Welzijn Eindhoven voor een overleg worden uitgenodigd als dit nodig is.
Een overzicht van de straat- en buurtcoördinatoren vindt u via deze link.

Voor dringende zaken belt u natuurlijk rechtstreeks de politie. Mocht u onverhoopt het slachtoffer worden van een strafbaar feit. Doe hier dan altijd aangiften van.

Informatie:
We houden u natuurlijk graag op de hoogte van de buurtpreventie actualiteiten en wel op de volgende wijze:
- via de actuele meldingen op deze webpagina;
- via een digitale nieuwsbrief waarvoor u zich kunt aanmelden via het volgende e-mail adres buurtpreventie.schuttersbosch@gmail.com
- en het wijkblad de Boschkrant.

 


U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan schuttersbosch@dse.nl.
Copyright © 2002 Bewoners Belangenvereniging Schuttersbosch
Laatst bijgewerkt: 27 februari 2010