Het Schuttersbosch

Links

Start
Actueel
Agenda
B.B.S. Algemeen
Buurtpreventie
Huis & Tuin
Links
Educatief
Gastenboek


Bewoners Belangenvereniging Schuttersbosch heeft voor u een aantal handige links uitgezocht.


Gemeentegids

De InternetGemeentegids is een veelzijdig startportaal voor de gemeente Eindhoven. Naast een zeer groot aantal, niet commerciŽle links (uitgezonderd die met een toeristische of recreatieve achtergrond), vindt u hier ook een clubgids met daarin een groot aantal sportverenigingen. Tevens een nieuwsrubriek, foto's en een marktplein waar men zelf kleine advertenties kan plaatsen.


Welzijn Eindhoven

Welzijn Eindhoven is een brede welzijnsorganisatie die werkt voor jong tot oud in buurten en wijken. Wij ondersteunen bijvoorbeeld buurtbewoners die iets willen verbeteren aan hun buurt of leefsituatie. Maar bemiddelen ook in vrijwilligerswerk en ondersteunen vrijwilligersorganisaties. We bieden mensen informatie, advies en hulp bij vragen over bijvoorbeeld opvoeding, relaties en geld. Bijvoorbeeld via het maatschappelijk werk. Maar organiseren ook activiteiten voor jong tot oud, denk bijvoorbeeld aan het jongerenwerk of Meer Bewegen voor Ouderen. De activiteiten van Welzijn Eindhoven worden binnen elk stadsdeel in de buurt uitgevoerd. Ze worden gecoŲrdineerd vanuit een regiokantoor. Voor de stadsdelen Stratum en Tongelre gebeurt dit vanuit kantoor aan de Piuslaan 74a. Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op. U kunt ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken via (040) 2193300 of stuur uw mail naar info@welzijneindhoven.nl .


NV Nutsbedrijf Regio Eindhoven

NRE is een energiebedrijf gevestigd in Eindhoven. Voor al uw vragen en mededelingen hoeft u niet meer de deur uit. U kunt NRE bellen of mailen. Van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur is NRE te bereiken via telefoonnummer (040) 238 3850. Of online via het contactformulier NRE Klantenservice. Voor de melding van storingen kunt u 24 uur per dag bereiken het nationale storingsnummer 0800-9009 bellen.


IVN (Vereniging voor natuur- en milieueducatie)

Het IVN is een bloeiende vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar meer natuur en een betere kwaliteit van het milieu.

IVN Eindhoven heeft een eigen pagina: www.knnv.nl/eindhoven/

Het IVN Eindhoven streeft naar laagdrempelige natuur- en milieu-educatie.

 Hun site geeft:

  • informatie over IVN Eindhoven
  • een actueel overzicht van alle natuuractiviteiten in de regio Eindhoven, ook van andere organisaties

Woonbedrijf

Het Woonbedrijf verleent aan haar huurders ook extra diensten en service aan die met het wonen te maken hebben. Op de pagina's voor de "Huurder" vindt u informatie over deze diensten en serviceverlening.


Politie Stratum

Op deze pagina van de Politie Stratum vindt u politienieuws uit onze wijk, kunt u zien wie de buurtbrigadiers zijn, kunt u lezen over wijkprojecten en vindt u tal van andere nuttige informatie.
Politie informatie over de wijk Stratum vindt u op de volgende pagina: Politie Eindhoven Stratum


Bewonersvereniging Eikenburg - De Roosten

De site van de bewonersvereniging Eikenburg - de Roosten. Deze buurt wordt begrensd door de Aalsterweg, Floralaan-West, Leenderweg en de Rijksweg A20-A67. Ook de woningen aan de overzijde van Floralaan-West en Aalsterweg behoren tot deze buurt.

Bewonersvereniging is in 1992 opgericht naar aanleiding van toenmalige plannen rond Animali voor een nachtdierentuin. Nu tien jaar na oprichting is Animali nog zeer actueel.

De primaire taak van deze vereniging is het in stand houden en waar mogelijk vergroten van de leefbaarheid van die buurt middels formele en informele contacten met onder andere gemeentelijke instanties, provincie en Rijkswaterstaat. Denk bij het vergroten van leefbaarheid aan zaken als geluidsoverlast en verkeer, veiligheid, milieu en afval, verlichting en kinderspeelvoorzieningen.


Bewonersvereniging Gijzenrooi

Begin 1992 is op de voorlichtingsavonden met de gemeente het initiatief genomen tot de vorming van een belangenorganisatie voor de wijk Gijzenrooi en haar bewoners. Onder deskundige begeleiding van de Stichting O & O (Ontwikkeling en Ondersteuning) is de bewonersorganisatie toen opgestart. Een aantal zaken (verkeer, speelgelegenheden, leefbaarheid en groenvoorziening, dienstverlening, en informatievoorziening) zijn vanaf de beginperiode aangepakt.

In Juni 1993 is de organisatievorm gewijzigd en is het een bewonersvereniging geworden. Vanaf de beginperiode zijn de bewoners geÔnformeerd via het Gijzenrooijse Zegje.

De bewonersvereniging Gijzenrooi heeft tot doel het behartigen van de belangen van de bewoners van de wijk Gijzenrooi in contact met de gemeente Eindhoven en met bedrijven en instellingen die een rol spelen bij het inrichten en onderhouden van voorzieningen in de wijk. Zij wil zo veel mogelijk de bewoners vertegenwoordigen en stelt zich dan ook nadrukkelijk open voor vragen, suggesties en opmerkingen van alle bewoners.


Buurtvereniging Riel

Beschrijving van de geschiedenis van het gehucht Riel. In 1987 is het gehucht Riel door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aangewezen als beschermd dorpsgezicht, en ook staan een aantal van de boerderijen op de Rijksmomumentenlijst. Het omringend landschap van het boerengehucht Riel wordt gekenmerkt door bolle akkers en velden.
Ten zuiden van het gehucht ligt het gebied de Gijzenrooise Zegge en de Stratumse Heide.
De bewoners van Riel hebben zich verenigd in de buurtvereniging 'Riel, de parel van de Zesgehuchten'.


Kruidenbuurt

De Kruidenbuurt is het gebied liggend tussen de Korianderstraat, Heezerweg, Floralaan-Oost en de Leenderweg.

De Kruidenbuurt is ontstaan rond 1930. 

Op 16 oktober 1992 is de Stichting Buurtbeheer Kruidenbuurt opgericht, afgekort S.B.K.

S.B.K. is een officiŽle overkoepelende organisatie, namens de Kruidenbuurt, voor alle zaken betreffende Integraal Buurtbeheer-Sociale Vernieuwing.


Stadsdeel Stratum

Het stadsdeelteam is uw aanspreekpunt voor vragen over leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast heeft elk stadsdeel twee tot drie raadsvertegenwoordigers; raadsleden die namens de gemeenteraad in de stadsdelen kijken hoe het gemeentebeleid in de praktijk uitpakt. Gezamenlijk vormen de raadsvertegenwoordigers van de verschillende stadsdelen een commissie die de gemeenteraad adviseert over wat er leeft in Eindhovense wijken en buurten.


 
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan schuttersbosch@dse.nl.
Copyright © 2002 Bewoners Belangenvereniging Schuttersbosch
Laatst bijgewerkt: 27 februari 2010