Het Schuttersbosch

Bestuur B.B.S.

Start
Actueel
Agenda
B.B.S. Algemeen
Buurtpreventie
Huis & Tuin
Links
Educatief
Gastenboek

[ Bestuur B.B.S. ] Contact ] Belangrijke nummers ]


Historie

Begin 1980 nam de heer W. van Valen het initiatief een bewonersvereniging op te richten om het Schuttersbosch te vertegenwoordigen in de nog te starten Wijkraad Tivoli.

De tijd was er kennelijk rijp voor, want het idee sloeg enorm aan.

Door de ligging van onze wijk en door de samenstelling der bewoners hebben we zo onze eigen specifieke belangen.

De bewoners van ruim 300 van de 345 woningen vonden elkaar in de doelstellingen van de Bewoners Belangenvereniging (B.B.S.).

Het zal niet dagelijks opvallen dat de B.B.S. er is, maar er is al veel ten goede veranderd sinds 1980.

Doelstellingen

De doelstellingen van de B.B.S. zijn het leefbaar houden van het Schuttersbosch, het weer nieuw leven inblazen van de burenhulp en de aandacht op te vragen bij instanties die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het wijkgebeuren.

Huidige bestuur

Voor het huidige bestuur wordt verwezen naar het item 'Contact'.


U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan schuttersbosch@dse.nl.
Copyright 2002 Bewoners Belangenvereniging Schuttersbosch
Laatst bijgewerkt: 27 februari 2010