Bierkamer Logo

De vereniging

Op 19 februari 1997 kwam een aantal Boxtelse speciaalbierliefhebbers bijeen
met het voornemen een club op te richten om zo onder het genot van een
lekker glas en elkaars aanwezigheid zich wat meer te verdiepen in het
speciaalbier. Op 31 juli van dat jaar is de vereniging De Bierkamer formeel
opgericht als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

De vereniging De Bierkamer bestaat uit 24 leden. Dit ledenaantal is
gebaseerd op het aantal flessen dat in een bierkratje gaat.

De Bierkamer heeft onder meer ten doel het bevorderen van de kennis van
bieren bij de leden en het bestuderen van bier in al zijn aspecten, terwijl
daarnaast een hoofddoel is het bevorderen van de onderlinge contacten tussen
de leden. Om dit doel te bereiken worden activiteiten door en voor de leden
georganiseerd, zoals bierproeverijen, brouwerij-bezoeken en
voorlichtingsavonden en het organiseren van een jaarlijkse
(speciaal-)biermanifestatie gericht op de Boxtelse en regionale bevolking.

Bierproeverijen

Periodiek worden bierproeverijen gehouden waarbij diverse aspecten over bier
worden uitgediept in verenigingsverband.

De bierproeverijen worden beurtelings georganiseerd door twee leden van de
vereniging  waarbij een thema kan worden gekozen als leidraad voor de
proeverij. Meestal wordt rondom het thema een ludieke activiteit ingebouwd.

Biereloth

Jaarlijks op de tweede zondag van september wordt in de Boxtelse
Rozemarijnstraat het evenement Biereloth georganiseerd. Circa vijftien
brouwerijen presenteren zich in speciale tentjes en kramen, waardoor deze
zijstraat van de Markt is omgetoverd in een gezellig bierstraatje. De taps
zijn open van 13.00 tot 19.00 uur. De toegang is voor iedereen gratis.
Vooral de kleinere vaderlandse brouwerijtjes presenteren zich graag op het
Boxtelse bierfeest. De liefhebber kan een dertigtal nieuwe of minder bekende
speciaalbieren aantreffen en eens in alle rust met een professionele
bierbrouwer praten. Voor anderen is het vooral een sfeervol gebeuren.

Contacten:

De Bierkamer wil graag op de hoogte gehouden van de activiteiten en adressen van andere bierverenigingen.
Wil je met ons in contact treden,  of heb je suggesties, vragen en of opmerkingen mail ze dan aan:

Mail to 'De Bierkamer'
 

De Bierkamer is  een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, geregistreerd onder KvK-nummer: V40220599.