Boerencoöperatie ACCPB

Om samenwerking tussen lokale boeren en optimaal gebruik van schaarse gereedschappen, materialen en fondsen te stimuleren is eind 2003 in Kisantu een boerencoöperatie opgericht. De organisatie ontwikkelt zich snel.

laatste nieuws »

Het gebied rond Kisantu, district de la Lukaya, ongeveer 100 km ten zuiden van Kinshasa, heeft veel landbouwgrond. Bij gebrek aan middelen en materialen is de opbrengst van de landbouwgrond vaak te weinig voor de bevolking om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Om hier iets aan te doen hebben ondernemers en boeren in Kisantu samen een organisatie opgericht:
Association Coopérative d'épargne et de Crédits de Producteurs Bambale (ACCPB). Een coöperatie met als doel: uitwisseling van kennis en ervaring, gezamenlijk gebruik van gereedschappen en machines, gezamenlijk transport van producten naar de afzetmarkten etc.

Sinds 2003 werkt Stichting Bambale samen met de ACCPB. Dankzij ondersteuning van Cordaid kon de coöperatie uitbreiden en beginnen met het verstrekken van microkredieten aan de deelnemers.

Eind 2005 heeft de coöperatie een filiaal geopend in Kimpemba, een dorp gelegen op ongeveer 60 km van Kisantu. Sinds 2006 beheert dit filiaal een eigen winkel en een maniokmolen.

Sindsdien zijn er nog twee filalen geopend: in Masikila en in Kinsaku Moanda. Ook deze filalen beheren een maniokmolen.

Capaciteitsopbouw: ter verbetering van het rendement en gebruik van de microkredieten is scholing van de ACCPB leden nodig, bijv. op het gebied van financieel management en projectbewaking. November 2008 is dit traject opgestart met een tweedaagse cursus in Kisantu. Zomer 2009 zijn er opnieuw workshops georganiseerd in zowel Kisantu als Kimpemba. Onder grote belangstelling werden in de eigen streektaal zwakke en sterke punten van de deelnemende organisaties besproken, doelstellingen verduidelijkt en er werd uitleg gegeven over verbetering en rendement van onderlinge samenwerking. In december 2010 en januari 2011 hebben deze cursussen een vervolg gekregen met opnieuw een groot aantal deelnemers.
ACCPB en Stichting Bambale streven ernaar hier een jaarlijks terugkerende activiteit van te maken.
logo Cordaid

Laatste Nieuws:

Fondsenwerving voor internetcentrum en crossmotor (begeleiding verder afgelegen projecten) is gestart.

Terug naar boven