registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

G1000Eindhoven wil proef met basis inkomen

/~nieuws/pics/woordenBinkomen.jpg

Ze wachten niet langer op de rijksoverheid maar de werkgroep basisinkomen van de G1000Eindhoven neemt zelf het initiatief voor een proef met het basisinkomen. Daarvoor is een uitdagend projectplan bedacht, waar we concrete stappen voor willen gaan zetten. Het plan is om met verschillende partijen en organisaties, een samenwerking aan te gaan, voor ongeveer 2 jaar.

Hiervoor zouden we graag een team van vrijwilligers willen samenstellen die sympathiek staan tegenover het onderwerp basisinkomen en liefst ervaring hebben op één of meerdere van de volgende gebieden:
projectleider, marketing communicatie specialist, onderzoeksbegeleider, sponsorlobbyist.

Klik voor meer informatie op: www.dse.nl/~gkehv/projectplanjuli.doc

Mocht je hiervoor belangstelling hebben of je uitgedaagd voelen, stuur dan een e-mail naar pcrteeuwen@hotmail.com

Toekomstgericht idee

Ook ik denk dat het 'basisinkomen' een realistisch antwoord op huidige en toekomstige economische ontwikkelingen kan zijn, maar zelfs na kennisname van het projectplan zie ik ik nog niet hoe men dit experiment denkt te kunnen realiseren. Onder andere crowdfunding als bron van inkomsten lijkt mij niet realistisch, verstrekking van overheidswege daarentegen onontbeerlijk. Bovendien: hoe moeten de deelnemende proefpersonen omgaan met de inkomsten die zij naast hun basisinkomen, - bijv. door het hebben van een baan - verwerven?