registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

De Jaarcijfers (2016) van het weer in de regio Eindhoven.

/~gerrit16/images/logo.jpg

Na 8 maanden stilte ga ik nu toch weer eens iets over het Eindhovense weer melden. De hoeveelheid werk die voor het bijhouden van het weer noodzakelijk is werd me in mei vorig jaar iets te veel en ik besloot helemaal met het weer te stoppen. Ik was al meer dan 20 jaar bezig met het registreren van het weer maar vooral in de laatste jaren begon het op serieus werken te lijken.

De weergegevens die je als amateur kan bemachtigen worden steeds meer en steeds en ingewikkelder. Vooral toen ik zelf besloot om ook de KNMI neerslagstations in mijn registratie op te nemen werd het een hele klus. Er zijn ongeveer 325 neerslagstations waarvan sommige al ruim 100 jaar data produceren. Het is een heel karwei om van deze stations de regenval en de sneeuwhoogten te registreren . Het vergde mij honderden uren om deze klus te klaren maar toen er plotseling weer- en neerslagstations bijkwamen werd het mij teveel en ben ik gestopt.
Nu 8 maanden later begint het toch weer te kriebelen en ben ik weer in de cijfers gedoken. Ik heb mij echter voorgenomen om me alleen met de belangrijkste gegevens bezig te houden en dan alleen van de regio Eindhoven.

Het jaaroverzicht van het afgelopen jaar laat zien dat het nog steeds warmer wordt, ook in Eindhoven. De jaargemiddelde temperatuur is opnieuw zeer hoog maar het is toch geen recordjaar geworden. Wereldwijd was 2016 het warmste jaar ooit maar in onze regio is dat niet het geval.

In onderstaande tabel heb ik een selectie van de jaarcijfers 2016 opgenomen. Ik heb een keuze gemaakt en in deze tabel vermeld ik dan ook slechts 16 weeritems van de ongeveer 40 die in mijn database worden bijgehouden.
In de tabel staan de jaarcijfers 2016 samen met de jaarcijfers van 2015 zodat men kan vergelijken. Als aardigheid heb ik ook de jaarcijfers van 1991 opgenomen zodat je kunt zien hoe het 25 jaar geleden was. Ik heb ook een kolommetje met de Normen opgenomen waardoor het duidelijk is hoe ver we soms van die norm afzitten. In 2020 komen er nieuwe normen en die zullen beslist anders zijn dan deze normgetallen. De laatste kolom laat van elk item de records zien. Dit zijn Eindhovense records zoals ze gemeten zijn door het KNMI op de vliegbasis Eindhoven.

/~gerrit16/images/jaarcijfers.jpg

* Op regel 1 staat de jaargemiddelde temperatuur.
Regel 2 geeft het jaargemiddelde van alle maximale dagtemperaturen.
Regel 3 geeft het jaargemiddelde van alle minimum nachttemperaturen.
Duidelijk is dat alle drie deze gemiddelden ver boven de norm liggen. In het record jaar 2015 lagen deze gemiddelden nog iets hoger.
Op regel 4 staat de hoogste temperatuur in dat jaar gemeten. Uiteraard in de regio Eindhoven.
Regel 5 geeft de laagste temperatuur van dat jaar.
Het is in Eindhoven dus nog nooit warmer geweest dan 36,6 graden en nog nooit kouder dan minus 21,7 gr.
Regel 6 en 7 geven de jaarlijkse neerslag voor Eindhoven aan. In 2016 is dus meer gevallen dan in 2015 in ongeveer dezelfde tijdspanne. Dit is duidelijk een bij-effect van de klimaatverandering.
In de regels 8,9 en 10 staat het totaal aantal warme,-zomerse-en tropische dagen in dat jaar.
Een warme dag is een dag waarop de maximum temperatuur ≥ 20 graden is. Een zomerse dag is een dag met een maximum van ≥ 25 graden. Bij een tropischedag moet de temperatuur 30 graden of meer gehaald hebben. In de tabel is te zien dat dit aantal de laatste jaren toeneemt en ver boven de norm ligt.
Regel 11 en 12 geven het totaal aantal malen dat de minimum temperaturen resp. onder nul of onder minus 10 graden is geweest.
De regels 13 en 14 zijn gereserveerd voor de totale warmte en koudesom in dat jaar. Hier moet ik nog vele sommetjes maken om tot een volledig overzicht te komen. De sommen van de jaren 2016 en 2015 zijn al wel correct weergegeven.
Het totaal aantal jaarlijkse zonuren staat op regel 15. Ik heb al meerdere keren in mijn overzichtjes laten zien dat het aantal zonuren steeds oploopt. De laatste jaren zitten we ruim boven de 1800 zonuren per jaar en in het zeer zonnige jaar 2003 zaten we zelfs boven de 2000 uur.
Het normbedrag voor Eindhoven ligt op nog geen 1600 uur!
De laatste regel (regel 16) vermeldt het totaal aantal dagen waarop we helemaal geen zon gezien hebben. Deze aantallen liggen erg laag en dat is natuurlijk in overeenstemming met regel 15 ,
“we zien de zon steeds meer”.

Gerrit