registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Wie vertegenwoordigt ons?

In Buitenhof (8 mei) ging het over de afkalving van de traditionele politieke partijen - die toch nog uitsluitend de politieke macht hebben - en de allerwegen spontaan opborrrelende politieke bewegingen die op bepaalde terreinen ingrijpende veranderingen eisen. In dat verband werd gemeld dat in onze regionale hoofdstad, Eindhoven, nog maar 700 mensen lid zijn van een partij en dat uit dat kleine groepje gewoonlijk toch bijna alle Eindhovense stadsbestuurders gekozen worden. De vraag is dus: in hoeverre zijn die nog wel representatief voor een bevolking van om en om de 200.000 mensen?

Ik heb niet de indruk dat in onze regio de traditionele politieke partijen hevig onder vuur liggen van en concurrentie ondervinden van spontaan opborrelende politieke bewegingen. Eerder bespeur ik massale politieke onverschilligheid, desinteresse en wantrouwen, voor een deel waarschijnlijk voortkomend uit teleurstelling en moedeloosheid. Dat wil echter niet zeggen dat er geen democratisch probleem is.
In Buitenhof wees oud-ombudsman Brenninkmeijer er op, dat in Den Haag de partijen weliswaar de dienst uitmaken, maar dat meer doen in een onderlinge machtsstrijd dan vanuit zorg voor het algemeen belang, waar de burgers in geïntereseerd zijn. Sommige - misschien zelfs veel - besluiten zijn typisch Haagse compromissen, die voortkomen uit gestechel aan de top.
Ik vraag mij af, of het compromis waar de meerderheid van de bevolking zich in kan vinden, niet beter op de bodem voorbereid en misschien gevonden kan worden, met name door invoering van een districtenstelsel. Daarbij wordt in een stad of streek één persoon of worden hooguit enkele personen gekozen die met zijn/hun plannen de meeste handen op elkaar gekregen heeft/hebben. Zulke kandidaten zijn van meet af aan gedwongen, voorstellen te formuleren die aanvaardbaar zijn voor de meerderheid van de bevolking in zijn/haar stad of streek; extreme of onuitvoerbare ideeën hebben dan weinig kans van slagen.
Bovendien vertegenwoordigt zo iemand in persoon de meeste mensen van zijn/haar district en zal daarom krachtig voor hen opkomen. Heel anders dus dan nu, waarin nr. 3 t/m 37 van een kieslijst meestal de Kamer in drijven op de golven van de lijsttrekker, zonder een persoonlijke binding met een eigen achterban.

G1000Eindhoven.nl

Kunnen de G1000 initiatieven en voor ons met name de www.g1000eindhoven.nl daar een verandering in aanbrengen? Zie ook: www.facebook.com/G1000EindhovenTop/
Gebaseerd op het boek van David van Reybrouck "Tegen verkiezingen"
Een interview met hem is hier te bekijken: www.youtube.com/watch?v=JG1w-SiFN4s

Eerste reactie

Van de eerste link - www.facebook.com/G1000EindhovenTop/ - die maar 25 seconden duurt en verwijst naar 25 juni ben ik niet veel wijzer geworden en de tweede - KiekOpG1000 Eindhoven-2 - is verwijderd.
Van Reybrouck in zijn pleidooi tegen verkiezingen heb ik gehoord en gezien en zijn boek is zeker de moeite waard, maar vooralsnog vind ik zijn voorstellen nogal theoretisch en waarschijnlijk ongeschikt voor besluitvorming op nationaal en internationaal niveau. Maar ik moet daar meer kennis van nemen.

Eerste link?

De eerste link verwijst naar www.g1000eindhoven.nl daar is meer informatie te vinden over het streven om met 1000 Eindhovenaren in dialoog na te gaan wat zij voor hun stad wensen. Met de resultaten gaan zij zelf aan de slag en hopen inspiratie te bieden aan de gemeenteraad.
Daarnaast wel het ook een bijdrage zijn aan het vernieuwen van de democratische communicatie tussen burgers en hun bestuur

Vertegenwoordiging?

Dat zou een beetje het Engelse model zijn. Met MP's in alle regio en niet meer dan 4 of 5 partijen.
Dat zou, in mijn ogen, een betere formatie zijn. Al die versnipperde partijen in Den Haag, er vertrekt iemand uit een partij en diegene blijft in de Kamer met een eigen zetel en heeft daar niets te vertellen. Zonde van de zetel. Er zou daarin Den Haag inderdaad eens flink de bezem doorgehaald moeten worden om het vertrouwen weer te herstellen. Maar dan zonder alle lobbyisten, grote company's, die er alleen komen om hun belangen er door te drukken. Alle geprivatiseerde bedrijven weer terug onder de vleugels van Den Haag. Af van de bonussen. Geen wachtgeld voor kamerleden, die zelf vertrekken. Niets van dit alles. Misschien komt het nog goed.

Pure politiek.
Ellen