registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Geen aprilmop. Waar gebeurd…..in Veldhoven

Dinsdag 22 maart had ik het al gemerkt: onze HOV-bus 402 reed niet meer door Zonderwijk, maar keerde bij de rotonde tegenover de Mullerlaan om en vervolgde haar weg via de Nijverheidslaan door ’t Look naar de Ambachtslaan. In de bus stond vermeld dat ook twee haltes tot 8 april vervallen waren: de Kometenlaan en de Sondervick. Ik benijdde de inwoners van Zonderwijk niet.

Donderdag 24 maart diende zich het vervolg aan van dit verhaal. Rond half tien ’s morgens stond ik bij bushalte de Naaldenmaker in ’t Look om naar Eindhoven te gaan. Daar kwam een mevrouw aan die me vertelde dat er al twee bussen niet gekomen waren; zij was vanaf de Sondervick nu naar de Naaldenmaker gelopen in de hoop daar wel een bus te kunnen nemen; iemand wachtte op haar. En jawel, er kwam een bus. De dame vervoegde zich bij chauffeur, maar daar stond al een andere mevrouw. Niet zo jong meer en met een loopkruk in de hand. Ik kende haar. Wat bleek? Zij was in het Citycentrum ingestapt en moest naar de dokter in de Nijlandlaan, wilde dus bij de Kometenlaan uitstappen en het laatste eindje lopen. Maar wat was gebeurd? Nadat zij bij de Mira op de stopknop gedrukt had, keerde de bus om en reed naar ’t Look. Ze stopte pas bij de Naaldenmaker. De minder valide vrouw – die onlangs een knieoperatie ondergaan had en daarom met een kruk liep – zou vandaar naar Nijlandlaan 63 moeten lopen. Ik schat de afstand op twee kilometer! Om haar deze onmogelijke voettocht te besparen ben ik uitgestapt en heb haar een lift aangeboden. Tenminste één probleem opgelost.
Maar de rest? Hoe redden zich de andere inwoners van Zonderwijk die ver van de Mira wonen? En waarom is de Mullerlaan nu geblokkeerd, terwijl die enkele maanden geleden compleet vernieuwd is? En als de Mullerlaan geblokkeerd is, waarom rijdt de bus dan niet over de parallelweg, de Oortlaan, door Zonderwijk?
Die laatste vraag stelde ik op het kantoor van busmaatschappij Hermes in het station te Eindhoven. Het antwoord was: de gemeente bepaalt de rijroutes en wij mogen niet over de Oortlaan rijden. Die straat is onlangs ook gerenoveerd en – voor de veiligheid - zo veranderd dat we er met een bus niet meer zonder schade overheen kunnen.
Conclusie: de renovatie van de twee ontsluitingswegen in Zonderwijk is zodanig uitgevoerd dat er nu maar één busbaan meer is en als die verstopt of geblokkeerd is kunnen de Zonderwijkers in- en uitstappen op de Sterrenlaan, ter hoogte van de Mira, of in ’t Look bij de Naaldenmaker of de Klokkenmaker, niet ver van de Heerbaan. Gemeentelijk beleid. Wat u er van vindt, moet u zelf maar bedenken.

N.B. Dit verhaal krijgt een merkwaardig staartje. Ik stuurde het in eerste instantie als lezersbrief naar het Veldhovens Weekblad, maar moest vandaag constateren dat het daarin - anders dan vroeger - niet was geplaatst. Zou dat iets te maken kunnen hebben met het feit dat dit blad sinds kort ook de officiële gemeenteberichten mag plaatsen?

Toch geplaatst

Mijn kritische N.B. aan het adres van het Veldhovens Weekblad trek ik bij nader inzien in. Bovenstaande brief werd inderdaad niet geplaatst in de editie van 1 april - wat meer in overeenstemming geweest zou zijn met de actualiteit - maar wel in die van 6 april.