registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Op naar meer invloed van de burgers op de politiek in Eindhoven!

/~nieuws/pics/g1000ehv.jpg

Donderdag 8 oktober om 19.30 uur in de de foyer van het Parktheater weer een bijeenkomst van de G1000Eindhoven zij willen het initiatief nemen om de democratie te vernieuwen door de verbinding tussen de inwoners en hun stadsbestuur op een nieuwe manier tot stand te brengen. Daarom willen zij duizend Eindhovenaren bij elkaar brengen en laten praten over waar zij aandacht voor willen en wat zij wensen in onze stad. Wij streven ernaar dat deelnemers met de opbrengst van het gesprek zelf aan de slag gaan èn dat G1000 politieke inspiratie en agendering realiseert bij de bestuurders van de stad. We zien onze aanpak als een begin van vernieuwing, niet als een blauwdruk.

Wij hopen dat jullie deze droom ook delen! www.g1000eindhoven.nl
Een verslag van de Evoluon bijeenkomst is hier te zien: www.dse.nl/node/view/5082

Aanstaande donderdag 8 oktober om 20.00 uur linksboven in de foyer van het Parktheater. Er is dan geen voorstelling in de grote zaal.
Nieuwsgierig, zie jij dat ook zitten? Kom dan ook en help mee om de G1000Eindhoven een succes te maken!

Wie zijn politici in een theater zet, krijgt theater.

Werkgroep politiek afgeserveerd

Standaard worden een vijftal werkgroepen ingesteld in andere gemeenten om het geheel te organiseren. Ik was bij de plenaire vergadering aanwezig. Men ging eerst een agenda samenstellen. Die werd redelijk binnen de tijd afgehandeld, en dat verliep ook constructief.
Voor het resterende half uur kwamen enkele werk- of themagroepen bijeen. De werkgroep politiek werd duidelijk door een van de inititiefnemers al vastgelegd. Ik was daar duidelijk niet welkom. Ik ben toen maar gegaan.

Enige sturing vindt altijd plaats in dit soort processen, dat is helemaal niet erg. De politieke partijen in Eindhoven zullen ook proberen om vat te krijgen op G1000. Dat is immers hun werk en daar hebben ze hun ambtenaren voor. Om nu zo maar een criticus af te serveren, dat mag natuurlijk, maar dan kies je wel ergens voor.
Dat heeft gevolgen voor het verdere verloop.

De uitkomst van het debat op 28 mei 2016 zal ook enigszins gestuurd worden door de initiatiefgroep, of je dat nu wil of niet. Zo nemen behalve de uitgelote deelnemers altijd een ambtenaar en een raadslid of bestuurder per discussietafel deel. Een een gespreksleider van de organisatie of vooraf verkozen ideeënmaker.

De uitkomst van het debat is dus wel onzeker, maar het wordt wel in grove lijnen afgepaald wat er zo ongeveer uit moet komen. Het moet over politiek gaan, en niet over mensenrechten, dat hebben de initiatiefnemers nu al duidelijk gemaakt.