registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Doorzien wij de phishingberichten?

/~nieuws/pics/bankbel.jpg

Het lijkt er op dat er nog steeds mensen zijn die niet in de gaten hebben dat er valse e-mail berichten worden rondgestuurd die je willen verleiden tot het afgeven van je codes of zoals het laatste voorbeeld hieronder tot een betaling zogenaamd aan de belastingdienst. Als er echt niemand in zou trappen zouden deze spam/phising berichten niet steeds rond gestuurd worden helaas.

Dit bericht ontving de DSE redactie:

Geachte heer/mevrouw,

Bij controle van onze administratie hebben wij geconstateerd dat er een betalingsachterstand is ontstaan van uw belastingaangifte 2014. Wij hebben geprobeerd om het openstaande bedrag te incasseren, helaas is dit niet gelukt op het rekeningnummer dat bij ons bekend staat. Het huidige openstaande saldo bedraagt € 112,02. U ontvangt ook een schriftelijke herinnering die per post is verstuurd.

Thans verzoeken wij u vriendelijk om dringend het openstaande bedrag van € 112,02 te betalen. U dient het verschuldigde bedrag over te maken naar bankrekeningnummer NL19 INGB 0003 6320 37 ten name van "Belastingdienst" onder vermelding van "betalingskenmerk: 14582076".

Wij willen u erop wijzen dat, bij het uitblijven van de betaling, wij € 10,- kosten in rekening zullen brengen. U loopt verder het risico dat wij voor het verdere aanmaningstraject volgens de "Wet Incasso Kosten" 15% over het door u verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,- aan kosten in rekening zullen brengen. Betaal het verschuldigde bedrag op tijd en voorkom extra kosten!

Wij zien uw betaling graag tegemoet en danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Peter Veld
Directeur-Generaal Belastingdienst

N.B. dit is een automatisch verzonden e-mail, het is niet mogelijk deze e-mail te beantwoorden.


Ook krijgt onze helpdesk regelmatig vragen over gegokte e-mail adressen als ...@dse.nl of ...@ziggo.nl waarbij de spammer/visser raad naar een naam. Die mails lijken dan bijvoorbeeld van een bank afkomstig te zijn. Behalve het raden van e-mail adressen zoals bovenstaand voorbeeld worden mail adressen die leesbaar als tekst op internet staan geoogst door robotprogramma's ze worden dan later gebruikt om te spammen of voor phishing. Als je al een mailadres voor iedereen zichtbaar op internet zet doe dat dan als een plaatje of beveilig het via code. Daarmee voorkom je phishing en spam in je mailbox.

Kijk voor de voorbeelden van phishing die de ING bank online heeft staan op: bescherming-tegen-phishingberichten.html
Een gewaarschuwd mens telt voor twee en vertel dat ook aan je familie, vrienden en kennissen die misschien nog niet op de hoogte zijn.

Hopelijk vinden onze DSE IT vrijwilligers extra tijd om onze spam en phishing bestrijding nog sterker te maken. Hulp is altijd welkom!