registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Weerhistorie: "2014, het warmste jaar ooit", dat vraagt om een nadere analyse.

/~gerrit16/images/logo.jpg

In een vorige bijdrage (zie: http://www.dse.nl/node/view/4796 ) heb ik het een en ander verteld over het recordwarme jaar 2014.
Nadere bestudering van alle cijfers laat zien dat het wel een warm jaar is geweest maar dat er geen extreem warme dagen zijn voorgekomen. We hebben in de zomer geen temperaturen van 35 of 36 graden gehad en ook hadden we geen enkele hittegolf. We zijn in dit jaar slechts vier keer op of over de 30 graden gegaan en dat is niet veel. We hadden dus niet te maken met geweldige uitschietersen en dat is in het verleden wel anders geweest.
Om toch op een hoog jaargemiddelde uit te komen kan het dus eigenlijk niet anders dan dat we het hele jaar gemiddeld aan de hoge kant hebben gezeten , zonder echte uitschieters.
Hoe hoog zou het jaargemiddelde niet geweest zijn als we 1 of 2 hittegolven hadden gehad of dat we het absolute warmte/datum-record hadden verbroken?
Dat is dus allemaal niet gebeurt en we hebben gemiddeld dus steeds , het gehele jaar door, aan de warme kant gezeten.

Om dat te laten zien heb ik 2 grafiekjes gemaakt. In het eerste grafiekje heb ik de maximale dagtemperatuur uitgezet tegen de tijd.
Voor de maximale dagtemperatuur heb ik het decade (10 dagen) -gemiddelde genomen. Zet ik alle dagtemperaturen individueel uit dan wordt het een zeer warrige en onleesbare grafiek. Daarom heb ik steeds het gemiddelde van 10 dagen genomen en zo de ergste schommelingen geëlimineerd.
De blauwe lijn geeft de norm weer en de rode lijn zijn de 2014 decade-gemiddelden.
Over de norm kan ik nog vertellen dat dit de KNMI-norm is voor Eindhoven. Deze norm-waarde is in feite het langjarig-gemiddelde uit de periode 1981 – 2010.

/~gerrit16/images/dag2014.jpg

De grafiek laat duidelijk zien dat we gedurende het hele jaar vrijwel steeds boven de norm (blauwe lijn) hebben gezeten. Eigenlijk zijn we alleen in augustus onder de blauwe lijn gezakt.

/~gerrit16/images/nacht2014.jpg

In de tweede grafiek staat hetzelfde als in de eerste grafiek alleen heb ik nu de minimum nachttemperaturen genomen. Ook hier zijn we vrijwel het gehele jaar boven de blauwe lijn gebleven.
De conclusie is dus dat het jaargemiddelde van 2014 recordhoog is geweest maar dat dat niet komt door extremiteiten maar door voortdurend en regelmatig boven normaal te scoren en dat zowel overdag als ’s nachts.

Gerrit

Oei!!!

Sorry, ik had twee keer dezelfde grafiek geplaatst.
Nu is het wel goed.

Gerrit