registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

ZorgMotief; het nieuwe zorgmagazine van Eindhoven

 Wethouder Lenie Scholten met de nieuwe glossy

Wethouder Lenie Scholten met de nieuwe glossy

De zorg ligt al een tijd lang onder het vergrootglas op zowel gemeentelijk als landelijk niveau. Wordt er met dit magazine antwoord gegeven op de grote vraag wat de komende veranderingen betekenen voor inwoners en zorgbehoevenden in Eindhoven? Verschillende zorgaanbieders doen hierin hun verhaal en vertellen hoe zij vanaf 1 januari zorg verlenen en anticiperen op de veranderingen in wet- en regelgeving.

WIJeindhoven
Lenie Scholten geeft aan trots te zijn op het feit dat Eindhoven een eigen glossy zorgmagazine heeft, dat inwoners van Eindhoven op een mooie manier duidelijkheid verschaft over de veranderingen in de zorg en het actuele zorgaanbod van de stad. De uitvoering van de zorgtaken van de gemeente worden onder andere in het magazine weergegeven middels een interview met wethouder Scholten zelf. Hierin vertelt zij over WIJeindhoven, de nieuwe werkwijze waarop de gemeente vanaf 2015 de zorg in Eindhoven organiseert en het sociale karakter in de wijken wordt verstrekt. ‘Met WIJeindhoven krijgt iedereen de zorg of ondersteuning die hij of zij ook echt nodig heeft en die bij hem of haar past,’ aldus Lenie. ‘Professionele ondersteuning als het nodig is, maar als het even kan óók hulp van bijvoorbeeld familie, vrienden, buren of vrijwilligers. Zo krijgen we een zorgzame samenleving, waarin iedereen mee kan doen. Met ZorgMotief wordt de nieuwe werkwijze voor iedereen in Eindhoven inzichtelijk, mede door de aansprekende voorbeelden van WIJeindhoven en de verhalen van verschillende zorgaanbieders. Het magazine nodigt uit om te lezen en laat zien dat de veranderingen in de zorg ook leiden tot nieuwe kansen!’

Hopelijk komen ook de zorgvragers en hun ervaringen aan de orde in deze "glossy" zodat er tijdig kan worden bijgestuurd. Wat denken onze DSE bewoners hiervan?