registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Goed dat Zwarte Piet er bij is.

Gisteren liep ik in Amsterdam en zag om mij heen veel zwarte mensen. Onwillekeurig kwam bij mij de gedachte op: hoevelen van hen zullen nu eigenlijk Zwarte Piet weg willen hebben? Terwijl onze samenleving veelkleurig is, zou Zwarte Piet wit moeten worden? Een blanke Sint en een blanke Piet? Hoeveel herkenning zou dat bij andersgekleurde mensen oproepen, hoe prettig zouden ze dat vinden? Zijn Sinterklaas en Zwarte Piet in feite niet een goede en aantrekkelijke afspiegeling van onze samenleving?
Het punt waar het ongenoegen om draait is niet de huidskleur van Zwarte Piet maar zijn functie; in de ogen van de critici is hij vooral de knecht, de lotgenoot van de slaaf. Maar zij zouden misschien hun bril een beetje kunnen draaien en constateren dat Zwarte Piet al sinds decennia de jonge, levenslustige helper is van een goedhartige, maar oude en stijve gezagsdrager. Sinterklaas heeft de eeuwen, maar Zwarte Piet heeft de toekomst. Ook zouden zij kunnen bedenken dat in een van de meest populaire en dierbare kinderfeesten van het Nederlandse volk zij vertegenwoordigd zijn door een persoon met dezelfde huidskleur en komaf als zijzelf. Bovendien ook iemand die tegenwoordig garant staat voor vriendelijkheid, vrolijkheid en humor, kwaliteiten waar onze samenleving, en zeker onze kinderen, grote behoefte aan hebben.
Laat het Sinterklaasfeest ook in zijn vormgeving asjeblieft multicultureel blijven. Een witte Sinterklaas en een witte Piet? Hoe saai! Ik moet er niet aan denken!
Tot slot: we moeten loskomen van het idee dat een zwarte mens alleen een slaaf kan zijn. Wie ingevoerd is in de westerse cultuur of rond 6 januari een katholieke kerk bezoekt, zal in de kerststal drie juist gearriveerde koningen(!) zien staan, waarvan er één, genaamd Caspar, zwart is. Van oudsher wordt hij de jongste geacht; hij is afkomstig uit Ethiopië en brengt als geschenk voor de pasgeboren joodse koning wierook mee. En dit tafereel is heel wat ouder dan de afzichtelijke platen waarop zwarten als slaaf geboeid uit hun land weggevoerd werden.

VN-verdrag

Wat je hierover als blanke Nederland ook over inbrengt: het zwarte piet is in strijd met het VN-verdrag en de Nederlandse overheid is daaraan gebonden.
Als burgers zoals u kennelijk zich niet wensen te storen aan een VN-verdrag dan kan en moet de overheid daartegen optreden. Dat kan civiel of strafrechtelijk, als u het te bont maakt als blanke Nederlander.

Is het echt mogelijk?

Als ik Uw reactie lees (vnKessel) kan ik bijna niet geloven, tenzij U natuurlijk een van die van "de pot gerukte" klagers bent, dat U die paar regels heeft ingetypt! Hebben wij niet al voldoende figuren als U, die zonder enig respect voor de traditie van het Sinterklaasfeest, hun kromme gedachtengang in een onbenullig commentaar weer geven? Ja, ik weet het, vrijheid van meningsuiting.

Ik ben het echter volledig met Gouddelver eens. U echter, hebt kennelijk zijn woorden niet begrepen, maar, meer waarschijnlijk, er voor gekozen om Gouddelvers alleszins redelijke beschouwing te negeren, daarmee simpelweg getuigend van eenzelfde kortzichtige instelling als de voornoemde anti Zwarte Piet klagers...

Kunt U mij eens precies duidelijk maken waar het fenomeen Zwarte Piet in strijd is met het door U genoemde VN verdrag? Ik heb zo'n vaag vermoeden dat het verhaal niet overeind blijft! Het wordt in Nederland met de dag gekker, niet alleen door de kromme wijze waarop politiek wordt bedreven, maar ook door mensen als U, volledig gespeend van enige redelijke realiteitszin...

Laten we het wel gezellig houden...

Een enigszins felle reactie wel; ik stel voor dat we het kinderfeest vooral een kinderfeest laten en er als volwassenen er niet al te veel over gaan zuurpruimen en muggeziften.
Overigens als je toch begint over de 3 koningen: in de bijbel wordt geregeld gesproken over knechten, een woord dat tot ver in de industriële revolutie bij ons gewoon "werknemers" betekende. Afgezien van mensen zonder werk en zelfstandigen zijn wij dat dus allemaal. Wat is daar mis mee? De hele discussie gaat over veranderende semantiek en wordt gevoed vanuit de multi-culturele samenleving.

Om voor de al dan niet politieke correctheid de rol van zwarte Piet als werknemer eens verder door te trekken: moet Sinterklaas dan misschien geen blanke man zijn, als CEO van zijn bedrijf, maar wellicht een zwarte vrouw? Dat is ook geen juiste afspiegeling van de samenleving...

En voordat iedereen struikelt over deze opmerking: zie de absurditeit, en laten we allemaal een beetje normaal doen. Of haal op z'n minst je schouders op, zucht een keer diep, en ga gewoon door waar je toch al mee bezig was: je allochtone collega evenveel waarderen als je autochtone, het meisje met de hoofddoek achter de kassa vriendelijk groeten en niemand de zwarte piet toeschuiven.

Want die heeft hier allemaal niets mee te maken.