registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Allerheiligen

/~ancientgolf/pics/geertbinb.jpg

Op 1 november vieren de rooms-katholieken het feest van Allerheiligen. Twee november is de dag van Allerzielen. Dan gedenken wij onze doden. Ik herinner mij vagelijk dat vroeger Allerheiligen een vrije dag was, en dat op Allerzielen witte chrysanten op de graven van overledenen werden geplaatst.

In Frankrijk wordt Allerheiligen nog gevierd met een vrije dag. Allerzielen kennen we hier niet. Op en rond Allerheiligen worden nog steeds chrysanten in vele kleuren, dus niet alleen wit, en plastic bloemstukken in afzichtelijke kleuren naar het kerkhof gebracht. De begraafplaatsen in deze tijd zijn één grote bloemenzee. Reeds weken van tevoren zijn overal bolchrysanten en bloemstukken te koop. Alle supermarkten, tuincentra en bloemenwinkels staan er vol mee. Op vele parkeerterreinen voor deze winkels zijn tenten opgesteld en volgestouwd met de echte en de kunstbloemen.
Het is de moeite waard rond Allerheiligen begraafplaatsen te bezoeken om de overvloed aan kleuren te bewonderen. De Keukenhof is er niets bij. Het ziet er wel heel triest uit, dat tussen deze bloemenpracht enkele graven 'bloemloos' blijven: vergeten door hun naasten.
Bestaat deze ‘chrysanten’-traditie in Nederland nog?

Het is toch bevreemdend dat in een land waar de ‘laïcité’, de scheiding van kerk en staat, zo hoog in het vaandel staat, dit soort religieuze feestdagen nog steeds als vrije dagen worden gevierd. Ook Maria Hemelvaart op15 augustus is in Frankrijk nog een vrije dag. De Fransen kennen geen 2de kerstdag, maar wel een 2de Paasdag en een 2de Pinksterdag (een solidariteitsdag waarop ‘gratis’ gewerkt wordt voor de hulpbehoevende ouderen en de gehandicapten). Joodse of Islam vrije feestdagen bestaan niet in Frankrijk.

/~ancientgolf/pics/1november.jpg

www.ancientgolf.dse.nl

Ja, het bestaat nog, maar ...

Ja, ook in Nederland, met name in katholieke dorpen, worden op Allerzielen nog bloemen op graven gezet; inderdaad, meestal witte chrysanten, niet de bonte flora van de Fransen. Maar ik denk dat het een vergrijzende, dus op den duur uitstervende traditie is, die alleen nog door de oudere katholieken in stand gehouden wordt.
Er zijn in de r.k. kerken nog wel Allerzielenvieringen. Daarbij worden met enige plechtigheid de namen opgenoemd van alle mensen die in het afgelopen jaar in de parochie overleden zijn.
In het algemeen kun je wel zeggen, dat het katholicisme en de katholieke feestdagen - met uitzondering van Kerstmis - in Nederland tamelijk marginaal geworden zijn, in tegenstelling tot de islam en de islamitische feestdagen; aan met name de Ramadan en het Suikerfeest besteden de media ieder jaar wel de nodige aandacht. Het levert ons echter geen vrije dagen op, want hier moet van de politici vooral gewerkt (en gekocht) worden, al hebben we momenteel bijna 700.000 werklozen (en nog meer mensen met een minimuminkomen).
Overigens had het Eindhovens Dagblad gisteren op zijn regionale pagina's nog wel een verhaal over het vroegere p(e)sjonkelen waarmee in korte tijd veel zielen uit het vagevuur konden worden gered.

Uitstervende traditie?

Zoals ook op onze homepage te zien was in de aankondiging "Allerzielen de kunst van het herdenken" wordt geprobeerd om die traditie in een andere vorm vast te houden los van geloofsovertuiging. Het ED heeft aan die bijeenkomst op begraafplaats de "oude toren" een reportage gewijd in de krant van vandaag maandag 4 november.

Kennelijk wordt die gedachte ook nog een opgepikt in het TV programma "ode aan de doden"