registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

De donkere dagen voor Kerst.

/~gerrit16/images/logo.jpg

Het is oktober en we zullen onder ogen moeten zien dat vanaf nu de donkere, sombere dagen eraan komen. Het begrip “de donkere dagen voor kerst” berust op waarheid en is statistisch aantoonbaar.
Ik ben maar weer eens in mijn database gaan rommelen om deze “donkere” tijd in beeld te brengen.

Allereerst gekeken naar de zonuren.
Dat is natuurlijk geen verrassing, het aantal zonuren wordt nu snel minder. Dat is een natuurlijk proces dat wij (gelukkig) niet kunnen beïnvloeden.
Deze maand (oktober) zullen we nog wel getrakteerd worden op meer dan 100 zonuren. Dat is nog redelijk hoewel we in juli soms tegen de 300 uren aan zitten.
In december echter mogen we blij zijn als we nog 50 zonuren krijgen. Er zijn vele jaren waarin we dat in december niet halen.
Zoals gezegd kan dat eigenlijk voor niemand een verrassing zijn omdat dat te maken heeft met de stand v.d. aarde t.o.v. de zon.

Beter is het om te kijken naar de relatieve zonschijnduur.
Elke dag van het jaar kan de zon maar een bepaald aantal uren schijnen. Het KNMI rekent voor elke dag precies uit hoeveel uur dat is. Schijnt de zon op die dag inderdaad exact het uitgerekende aantal uren dan noemen we dat 100%. Schijnt de zon minder uren dan dit maximum dan rekenen we uit wat we tekort zijn gekomen en bepalen zo de relatieve zonneschijnduur.
Voor de regio Eindhoven heb ik de zonneschijnuren vanaf 1 januari 1978. Dit zijn voldoende gegevens om die relatieve zonneschijnduur voor elke maand uit te rekenen .
Ik zal U het gereken besparen maar de conclusies hieruit zijn duidelijk.

Gemiddeld is de relatieve zonneschijnduur,in Eindhoven, in een jaar ongeveer 36%. D.w.z. dat we theoretisch nog heel veel meer zon kunnen krijgen. Topjaar was 2003 met ruim 45% en het slechtste jaar was 1988 met bijna 26 %.
Een andere conclusie is dat als we niet naar de jaren kijken maar de maanden eens met elkaar vergelijken, april/mei juni/juli /augustus elkaar niet veel ontlopen met een gemiddelde relatieve zonneschijnduur van ruim 40 %. Na augustus loopt dit sterk terug om in december nog maar op 20% uit te komen. Met recht mogen we nu dus zeggen dat we een sombere periode tegemoet gaan.

In het onderstaand tabelletje laat ik op een iets andere manier deze donkere periode zien.
Ik heb uitgezet voor de maanden augustus t/m december het gemiddelde relatieve zonneschijnpercentage, het aantal volkomen zonloze dagen en het aantal sombere dagen. Een sombere dag is een dag waarop de relatieve zonneschijnduur slechts 0 tot 20 % bedraagt. Al deze getallen gelden uitsluitend voor de regio Eindhoven en zijn gemiddelden. Ze zijn gebaseerd op de door het KNMI verstrekte zongegevens.

/~gerrit16/images/somber.jpg

Zo nu weet u wat ons te wachten staat.
Advies: Gordijnen dicht en kaarsjes aan!

Gerrit

Donkere dagen

Dat van die donkere dagen is in november zeker uitgekomen.
November 2013 was uiterst somber. zie: http://www.dse.nl/node/view/4324

gerrit