registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Wisselvallig weer in Eindhoven, ook in de laatste Juni-week?

/~gerrit16/images/logo.jpg


Dat het weer in juni behoorlijk wisselvallig kan zijn dat weten we wel. Het probleem is echter dat we dat steeds maar weer vergeten en denken dat juni ons altijd heerlijk weer geeft. Het is immers een zomermaand.
Ik ben maar weer eens in mijn database gedoken en heb gekeken hoe veranderlijk kan het weer zijn in de laatste week van juni. De cijfers slaan uitsluitend op Eindhoven en komen uit de periode 1949-2012, tenzij anders vermeld.

Temperatuur.
De gemiddelde etmaal temperatuur in deze laatste juni week varieert van 27,6 tot 10,9 graden.
27,6 is van 26 juni 1976 en 10,9 is van 24 juni 1957.
De hoogste dagtemperatuur in deze laatste juni week varieert van 34,5 tot 12,8 graden.
34,5 is van 28 juni 2011 en 12,8 is van 29 juni 1981.
De laagste nachttemperatuur in deze laatste week van juni varieert van 20,7 tot 4,0 graden.
20,7 is van 26 juni 1976 en 4,0 is van 24 juni 1964 en ook van 30 juni 1989.

Zon.
Het aantal zonuren per dag, in deze laatste juni week, varieert van 16,2 uur tot 0 uur.
16,2 uur is van 29 juni 1993. Het percentage zon op die dag was 98 % van wat mogelijk was.

Regen.
Het aantal mm regen dat in een etmaal valt, varieert deze laatste juni week, van 34,3 mm tot 0 mm.
34,3 mm is van 28 juni 2011.
Het aantal regenuren per etmaal, kan voor deze laatste juni week, varieert van 8,3 uur tot 0 uur.
8,3 uur is van 27 juni 1991.
De gemiddelde regenfrequentie voor de 7 dagen in deze laatste week varieert van 43 % tot 14 %.
43 % is voor 27, 28 en 30 juni.
14 % is voor 26 juni. De andere dagen in deze week hebben een regenfrequentie van gemiddeld 36%.
De regenfrequentie is bepaald over de jaren 1999 t/m 2012.

Duidelijk is dus dat de uitersten in deze ene week al behoorlijk uit elkaar liggen. Bekijken we de uitersten voor de hele maand juni dan liggen de cijfers nog veel verder uit elkaar.

Dan nog twee voorbeelden uit het recente verleden waaruit blijkt dat het in deze week zeer wisselvallig kan zijn en dat de veranderingen elkaar snel opvolgen.

Zaterdag 25 juni 2011 16,8 graden, geen zon, bijna 8 uur regen.
Zondag 26 juni 2011 25,0 graden, af en toe zon.
Maandag 27 juni 2011 32,2 graden, zeer zonnig.
Dinsdag 28 juni 2011 34,5 graden, zonnig, later veel regen.
Woensdag 29 juni 2011 21,2 graden, af en toe zon en wat regen.


Vorig jaar was het in die laatste juni week ook behoorlijk wisselvallig in onze regio.

Zondag 24 juni 2012, 16,6 graden, sombere dag met regen.
Maandag 25 juni 2012 19,2 graden, overgangsdag.
Dinsdag 26 juni 2012, 23,1 graden en zeer zonnig.
Woensdag 27 juni 2012, 22,8 graden, zeer somber en beetje regen.
Donderdag 28 juni 2012, 29,7 graden, af en toe zon.


Als het deze week weer wisselvallig is: ”niets nieuws onder de zon”.

Gerrit

(brongetallen KNMI)

Beter weer

Het is dus inderdaad zeer wisselvallig weer geworden in die laatste juni week. De eerste week van juli ziet er beter uit.
Het zou wel eens "lekker"weer kunnen worden.

gerrit