registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Vormt Philips een bedreiging voor DSE?

/~ron/pics/karikatur_patentportfolio.jpg


Volgende week woensdag is het zover, dan zullen we weten of we in alle vrijheid software kunnen blijven ontwikkelen of dat we er ernstig rekening mee moeten houden overgeleverd te worden aan de grillen van grote marktpartijen zoals ons eigen Philips. Op 6 juli zal het Europees Parlement stemmen over een nieuwe wet die het mogelijk maakt om ongelimiteerd octrooien aan te vragen op software-ideeën. Als dat inderdaad gebeurt dan kan dat een bedreiging betekenen voor DSE.

Wie het hele proces de afgelopen jaren heeft gevolgd kon er getuige van zijn hoe onze volkvertegenwoordigers hondsbrutaal en volstrekt ondemocratisch dit zeer omstreden wetsvoorstel doordrukten. Het overgrote deel van de bevolking heeft helaas geen idee wat er zich heimelijk in Brussel afspeelt en welke enorme belangen daar spelen. Geen idee ook dat consumenten straks de rekening krijgen gepresenteerd omdat er veel te veel zal moeten worden betaald voor software. Software die tegenwoordig ook in vrijwel elk apparaat is ingebouwd en een heel groot deel van de aanschafprijs bepaalt.

DSE is vrijwel volledig opgebouwd uit zogenaamde "vrije" of Open Source software. Zonder al die duizenden (gratis) programma's zou DSE niet kunnen bestaan. Deze programma's worden voortdurend door de makers verder verbeterd en onderhouden zonder dat daarvoor door de gebruikers (zoals DSE) betaald hoeft te worden. Of die specialisten dat zullen blijven doen wanneer zij het risico lopen als gevolg van hun hobby te worden aangeklaagd is zeer de vraag.

De gevolgen zullen echter veel verder strekken dan de consumenten-prijsindex en de levensverwachting van DSE, ook het MKB zal flink worden getroffen. Maar bovenal is dit stuk wetgeving en de manier waarop het tot stand is gekomen een regelrechte aantasting van onze vrijheid en democratie. Het maakt de weg vrij voor het creëren van monopolies, vooral door partijen die nu al onevenredig veel macht hebben. Het werkt misbruik in de hand en remt de innovatie doordat het kwaadwillenden een middel geeft om creatieve en productieve partijen te chanteren en juridisch weg te vagen. Het op die manier exploiteren van dubieuze software-patenten kan een bedrijvigheid op zich worden.

Vandaag schreef Ante Wessels voor Webwereld een erg helder stuk waarin "de lemen reus uit Eindhoven" er flink van langs krijgt. Graag verwijs ik alle geschrokken lezers naar zijn artikel.

zelf uitvindingen registreren

Kunnen we binnen DSE geen werkgroep vormen die zelf een aantal uitvindingen bedenkt ter illustratie van wat die software patenten zullen uitrichten?
Wellicht is patentfan Philips wel bereidt ons te sponsoren met de patentaanvragen.
Dan kunnen we de rechten die DSE wellicht moet gaan betalen, compenseren met inkomsten uit de eigen patenten.

We zouden om te beginnen een lezing/discussie avond kunnen organiseren, waarmee we beter leren herkennen wat een software patent is en wat je vervolgens moet doen om er later iets aan te hebben.

patenten zijn veel te duur

Op een bijeenkomst van United Brains, een samenwerkingsverband van TUE, Fontys, TNO, ROC en andere bedrijven en kennisinstellingen, hoorde ik een MKB vertegenwoordiger zeggen dat patenten eigenlijk veel te duur zijn om er iets aan te hebben. Voor grote bedrijven kon hij zich nog voorstellen dat die veel aan patenten zouden hebben, omdat die toch genoeg geld hebben. Maar voor zijn bedrijf was het een hopeloos dure aangelegenheid.
- Duur bij het aanvragen van een patent, kost duizenden EUR, ook al omdat een patent voor een groot geografisch gebied moet worden aangevraagd.
- En daarna blijft het duur, omdat je steeds opnieuw inbreuken op je patent moet ontdekken en bestrijden.
Hij vertegenwoordigde een bedrijf dat veel embedded software in zijn produkten stopte,en er daarnaast nog andere software bij leverde. Eigenlijk is zijn produkt alleen maar die software. De klant ziet het alleen niet zo, want die koopt werkende spullen, met software erin.

Hun strategie is om hun vondsten, die ze dus niet meer patenteerden, zo lang mogelijk geheim te houden, en daarna zo goed mogelijk publiek te maken. Daardoor kon een concurrent hun vinding niet patenteren, en voorkomen ze dat ze moeten gaanbetalen voor eigen vindingen die een kapitaalkrachtige concurrent heeft gepatenteerd.
Verder doen ze natuurlijk hun best om de concurrentie ver voor te blijven en de juiste dingen voor hun klant te realiseren.

Voor dit MKB bedrijf, ca 130 medewerkers, zijn software patenten dus redelijk zinloos. Hij haalde zijn schouders er over op, terwijl hij leefde van de software vondsten.

En dan te bedenken dat we het in de maatschappij vooral moeten hebben van de groei in het MKB.

30.000 ongetoetste octrooien

Ha Lex. Nee hoor, Philips wil DSE heus niet dwarszitten. Maar de kop trok blijkbaar wel de aandacht en dat was de bedoeling. Je bent niet de enige aan wie dit onderwerp volledig voorbijgaat. Het wordt kennelijk ook niet geschikt geacht voor het grote publiek en gemeden door de algemene media. Heel spijtig maar gelukkig biedt DSE nog wel deze mogelijkheid.

Dat het onderwerp onder ingewijden nog veel heviger leeft dan je al dacht zie je wanneer je bij Google de term "software-octrooien" intikt. Inderdaad zijn er daarvan al ruim 30.000 vertsrekt. Maar let goed op: dit zijn ongetoetste octrooien. Dat betekent dat bedrijven voor veel geld min of meer elk willekeurig patent kunnen aanvragen dat ze willen. Of het ook rechtsgeldig is blijkt pas achteraf. En tot nu toe zijn er in Europa nauwelijks software-patenten door de rechter getoetst. Bedrijven laten dat wel uit hun hoofd omdat ze weten dat de meesten nu feitelijk illegaal zijn. In plaats daarvan stoppen ze hun energie in de lobby teneinde de opgebouwde patenten-portefeuille met behulp van nieuwe wetgeving in een klap zeer waardevol te maken. Daarna kan het verzilveren beginnen.

Spraakverwarring is er zeker en belanghebbenden kunnen daar handig gebruik van maken. Formuleer het slim en laat mensen denken dat er een nobel doel wordt nagestreefd. Je reinste volksverlakkerij. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel klaar dat veel ruimte laat voor het legaliseren van onzinnige patenten. Het is niet voor niets dat pure software-patenten tot nu toe niet wettelijk mogelijk waren. Het risico van monopolisering en juridische terreur is namelijk veel te groot. Door talloze bezorgde organisaties zijn daarom allerlei wijzigingen voorgesteld die de tekst specifieker zouden maken, soms met succes. Maar op haast miraculeuze wijze hebben die amendementen het niet gehaald en ligt nu opeens de oorspronkelijke tekst klaar om wet te worden.

DSE zal niet direct ten onder gaan aan deze wetgeving. Maar de (burger)vrijheden waar DSE zich sterk voor maakt krijgen wel weer een flinke opdonder.

Richtlijn massaal weggestemd!

Vandaag is de richtlijn voor software-octrooien massaal weggestemd door het Europees Parlement. Maar liefst 648 van de 680 parlementsleden stemden voor verwerping van de richtlijn. Het heeft er schijn van dat er door een deel van de parlementsleden vooral is gestemd tegen de manier waarop het voorstel tot stand is gekomen. Naar de ministerraad en de commissie werd flink uitgehaald. Hoe dan ook, het gevaar is voorlopig afgewend. Laten we er een borrel op nemen en er daarna voor zorgen dat dit onderwerp de komende jaren bij een wat groter publiek onder de aandacht komt.