registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Stelling: provinciale verkiezingen moeten niet overal tegelijk gehouden worden

Toelichting
In een vorige stelling heb ik bepleit dat provinciale verkiezingen over provinciale onderwerpen moeten gaan en daarom losgekoppeld moeten worden van de landelijke politiek. Hoe dat te bereiken?
Een middel daartoe lijkt mij, de provinciale verkiezingen niet meer gelijktijdig over het hele land te houden, maar met tussenpozen van één of meer maanden in een andere provincie. Ook dan zal er in Den Haag nog wel nieuwgierig naar de uitslag gekeken worden, maar de campagnes zullen waarschijnlijk minder beheerst worden door wat dáár en meer door wat 'hier' gebeurt.

Goed idee

Dit lijkt me nog niet zo'n slecht idee.
Er zullen ook wel weer nadelen aan kleven maar die zie ik zo gauw niet.
Het zal wel duurder zijn, of niet?

gerrit

Duurder? Misschien niet.

Duurder? Ik beschik niet over de gegevens om daar een betrouwbare uitspraak over te kunnen doen.
Zuiver theoretischlijkt het mij niet duurder te hoeven zijn, want het aantal stembureaus en de procedures blijven gelijk, terwijl de te drukken kieslijsten en het foldermateriaal voor de campagnes ook nu al per provincie verschillend moeten zijn.