registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

SRE meldt: BOSE loopt vast op luchtverontreiniging

/~henkdaalder/images/feest_voor_gezondere_lucht.jpg


Deze zaterdagmorgen, 14 mei, bracht de post een dik pakket van de SRE. De notitie "Kansrijke BOSE Alternatieven" waarin ze hun voorkeurskeuze beter motiveren dan in de officiele MER nota.
Verreweg het leukste stuk van de nota vind ik echter p63, daarin zeggen ze dat BOSE voorlopig niet door kan gaan.
Er moeten eerst zulke ingrijpende maatregelen genomen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren dat de MER nota straks gewoon over moet, omdat dan de situatie helemaal anders is geworden.

Op p 63 is te lezen:
LUCHTKWALITEIT EN BESLUITVORMING
Samengevat: De luchtkwaliteits normen worden al overal in de regio overschreden, en mogen niet nog verder worden overschreden door nieuwe besluiten. "Daarom moet geconcludeerd worden dat geen van de alternatieven uitgevoerd kan worden."

Hint voor ambtenaren en bestuurders: DVM invoeren kan altijd, is goedkoop en behoeft geen vergunningsprocedure.
Het kost wel wat bestuurders-ego, maar DVM is wel heel "kiezers- vriendelijk!".

De lijst met mogelijke verbeteringen van de luchtkwaliteit:

"De verwachting is dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de uitvoering van een van de alternatieven mogelijk te maken."
Lokale en landelijke maatrgelen

Mogelijke lokale maatregelen:
- Roetfilters op bussen
- Weren van vrachtverkeer
- Doorstoming verbeteren (met DVM en ongelijkvloerse kruisingen)
- Afstoppen van spits door heffing
- Verruiming of spreiding van venstertijden (voor winkelbevoorrading)
- Vermindering autogebruik in steden door:
... Verhogen parkeertarieven
... Verbeteren fietsvoorzieningen (infrastructuur)
... Verkeersprestatie op Lokactie (VPL) wat dat ook is?
... Binnensteden autoluw maken
Vermindering vrachtwagenkilometers in steden door
... Gemeentelijke regels voor logistiek
... Bundeling van goederenstromen
- Verbetering logistieke techniek
- Vrachtverkeer weren uit stadscentra
- Locatiekeuze woningbouw en bedrijventerreinen
- Vestigingsbeleid detailhandel
- Vestigingsbeleid transportintensieve bedrijven

Landelijk te nemen maatregelen kunnen ook een positief effect hebben op de lokale luchtkwaliteit
- Roetfilters op personenauto's en vrachtauto's
- Aanpakken bromfietsen (elektrisch of met verplichte katalysator)
- Stimuleren zuiniger auto's
- Alternatieve aandrijftechniek (hybride en brandstofcel)
- Stimuleren LPG en CNG bij bussen en/of vrachtvoertuigen
- Accijnsverhoging brandstoffen
- Kilometrerheffing voor personenvervoer en vrachtvervoer.

"Een (bestuurlijke en regionale) keuze voor een pakket aan maatregelen die voldoende effect hebben op de luchtkwaliteit om te komen tot mogelijke uitvoering van een van de alternatieven."

Mijn advies: hou nu meteen op met BOSE en begin met een studie voor de regionale invoering van DVM en infrastructuur aanpassingen om de doorstroming te verbeteren.

Dáár moet bestuurlijke en politieke energie ingestoken worden. Kunnen ze meteen wat levens redden en jaren leefkwaliteit van regiogenoten. Zie ook "De Kennedylaan als stedelijke luchtreiniger" http://www.dse.nl/node/view/221

En kijk nog eens naar het Beter BOSE Plan www.beterboseplan.nl
Als verbetering van dat voorstel moet nog worden toegevoegd dat er maatregelen moeten worden bedacht om doorstromingswinst niet meteen op te laten vullen met intensiever gebruik.

Het document was 14 mei nog niet te downloaden van de SRE website www.sre.nl maar dat zal wel komen.