registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

Prijs/prestatie van BOSE alternatieven verschilt factor 60

De prijs/prestatie van alternatieven zijn te vergelijken
Hiervoor is de prestatie van een alternatief uit te drukken in verkorting van de gemiddelde reistijd. Het blijkt dat zo bezien, er een factor 60 verschil zit tussen de prijs/prestatie van "Beter benutten" en het aanleggen van een ruit. Dit is af te leiden door onderzoek van verschillende overheden zelf, te combineren. Lees verder voor de uitleg en verbaas u.
Uit de BOSE studie blijkt dat op sommige routes de reistijd ca 5% korter wordt, gemiddeld over de hele regio neemt bij toch nog toe, maar laten we die 5% even aanhouden.
Dat is de prestatie van de "Ruit" met nieuw asfalt.

Nu de prestatie van het alternatief met DVM, daarbij wordt er vooral gewerkt aan het beter laten doorstromen van het verkeer.
Met slim afgestelde stoplichten en een enkel verbeterd kruispunt.
Dit is helaas niet in de BOSE studie gedaan, maar gelukig heeft Helmond het wel laten doen. Zie http://www.beterboseplan.nl/html/dvm_helmond.html
Uit het helmondse onderzoek blijkt dat de reistijd meer dan halveert. Laten we 50% gebruiken. Of dat ook voor het hele BOSE gebied geldt, is nu nog onbekend, maar dat moeten ze maar snel uitzoeken.
De helmondse aanpak die die 50% reistijd reductie geeft kost Helmond 18 miljoen tot 2015.
Helmond is een stuk kleiner dan het BOSE gebied maar laten we even aannemen dat de vergelijkbare aanpak in het BOSE gebied 100 miljoen kost.
De ruit kost officieel ca 220 miljoen, maar er komen vast nog tunnels en andere extra's bij. In de BOSE studie hebben ze bovendien de natuurcompensatiekosten niet of onvoldoende meegerekend. Ook de provincie stelt heel hard dat de SRE de schade aan de natuur onderschat en dat hier en daar de verplichte natuurcompensatie helemaal niet mogelijk is. Daarom is een betere schatting van de Ruit om Eindhoven een factor 3 hoger: 600 miljoen.
Dus de prijs/prestatie samengevat:
prijs....... "Beter benutten" 100_ Prijs....... "Ruit" 600 miljoen
prestatie "Beter benutten" 50% Prestatie "Ruit" 5% verkorting reistijd

Prijs/prestatie "Beter benutten" 2 Prijs/prestatie "Ruit" 120
"Beter benutten" is zo bezien dus een factor 60 beter dan het aanleggen van een ruit.
En een halvering van de reistijd betekent ook een halvering van de uitstoot. Daarmee is de luchtvervuiling niet gehalveerd, want er is een bepaalde basis verontreiniging door industrie en open haarden en wat er van buiten de regio komt aanwaaien.
Toch lijkt mijeen halvering van de regionale verkeers uitstoot belangrijk genoeg om het eerst een keer door te rekenen voordat besloten wordt die 600 miljoen voor de ruit uit te geven.