registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

 
DSE: Digitale Stad Eindhoven

Digitale Stad Eindhoven, opgericht in december 1994, is een Internet-platform voor de regio Zuid-Oost Brabant en biedt je de mogelijkheid om van thuis uit de regio beter te leren kennen. Je kunt op DSE informatie vinden op velerlei gebied en je hebt ook de mogelijkheid zelf informatie uit deze regio aan te bieden. Wij wensen je een plezierig verblijf in de virtuele wereld van de regio Eindhoven/Zuid-Oost Brabant!

Je treft hieronder de volgende informatie aan:


Algemene Informatie

Ons adres:
    Digitale Stad Eindhoven
    Postadres: De Vrieshof 6, 5581 TW Waalre
    Fysiek adres: onze servers staan in de computerruimte van Claranet/Interconnect

Direct contact:
E-mail algemeen: bestuur@dse.nl
E-mail helpdesk: helpdesk@dse.nl
Telefoon: wij zijn telefonisch niet direct bereikbaar. Alles gaat per e-mail.

Ons banknummer:
ING bank, IBAN: NL84 INGB 0003 5664 59 ten name van Stichting DSE, Eindhoven.

Kamer van Koophandel:
Stichting DSE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 41093398.

Hoe is onze server te bereiken:
De server van Digitale Stad Eindhoven is op Internet te bereiken via http://www.dse.nl/
Wij bieden geen 'inbelmogelijkheid'. Wij gaan ervan uit dat je zelf via jouw eigen provider toegang tot internet hebt.

Techniek DSE-server
Digitale Stad Eindhoven is in feite een computer met slimme software, gekoppeld aan het wereldwijde Internet.
Onze software draait op een moderne Dell PowerEdge-server met FreeBSD en wordt gesponsord en gehost door Internet Access for Everyone (IAE) / Claranet.

Algemene Voorwaarden
Op al onze diensten zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing.


DOELSTELLING van de stichting Digitale Stad Eindhoven

Digitale Stad Eindhoven (DSE) kent een aantal doelstellingen:

 1. Burgers en non-profit instellingen uit Zuidoost Brabant (zie hier wat wij onder die regio verstaan) de gelegenheid geven zelf web-pagina’s met regionale informatie aan te bieden en daarover te communiceren.
  => wij bieden daarvoor een gratis DSE-gebruikersaccount aan met een flink aantal faciliteiten
  => organisaties en bijzondere initiatieven kunnen extra faciliteiten krijgen, mits zoiets extra bijdraagt aan de doelstellingen van DSE.
 2. Iedereen toegang geven tot een grote verzameling regionale multimediale informatie. 
  => ons portal biedt een interessante verzameling hyperlinks waarmee wij de regio voor jou ontsluiten
 3. Experimenteren met nieuwe internet mogelijkheden, software, hardware en infrastructuur
  => wij bieden onze gebruikers een groeiend aantal faciliteiten, state-of-the-art.
 4. Stimuleren van het debat over normen/waarden, rechten & plichten op het medium internet.

Heb je vragen of opmerkingen over de doelstellingen van Digitale Stad Eindhoven, dan kun je contact opnemen met het bestuur. E-mail: bestuur@dse.nl. Je kunt ook de Statuten bekijken.


KARAKTERISTIEKEN van DSE

Digitale Stad Eindhoven (DSE) herken je aan de volgende karakteristieken:

 1. Internet communicatieplatform
 2. Interactieve community
 3. Regionale zoekplaats
 4. Veilig en Betrouwbaar
 5. Non-profit organisatie

Enkele getallen

De server van DSE heeft het razend druk want er wordt veel gebruik gemaakt van onze faciliteiten.
Hier zijn wat getallen ter illustratie (situatie december 2011):

Aantal accounts - 6.000 actieve gebruikersaccounts
 
Bezoekers - 500.000 bezoekers per maand op het DSE-domein
- ruim 400 GB/maand dataverkeer (waarvan 200GB e-mail verkeer)
- homepage van DSE wordt 80.000 keer per maand bekeken
- ruim 300.000 pagina's in het DSE-domein
 
E-Mail verzenden   - 100.000 e-mails per maand verzonden door DSE
 
E-Mail ontvangen   - ruim 3.000.000 e-mails per maand!
- slechts 13% daarvan is normale mail
- 87% is spam & virus
Of anders gezegd: slechts 1 op de 8 mails is echt. De rest houden wij voor jou tegen, zodat je er geen last van hebt!
 

Een Gebruikersaccount

dse-tune (400kB)Stichting Digitale Stad Eindhoven biedt iedereen uit de regio Eindhoven de mogelijkheid een account aan te vragen om gebruik te maken van de faciliteiten van DSE waaronder een e-mail account en een persoonlijke homepage.

Het (gratis!) Gebruikersaccount biedt veel faciliteiten maar geen directe toegang tot internet (je kunt niet bij ons 'inbellen'). Je kunt pas gebruik maken van de faciliteiten van DSE nadat je via een eigen provider toegang tot het internet verkregen hebt, bijvoorbeeld bij onze sponsor Internet Access for Everyone (IAE / clara.net).

=> Vul voor een gratis DSE-gebruikersaccount dit formulier in.

Extra faciliteiten

Soms biedt een gewoon Gebruikersaccount net niet genoeg mogelijkheden voor een organisatie of een belangrijk initiatief.  Gebruikers van DSE kunnen dan namens een organisatie of op persoonlijke titel voor hun DSE-gebruikersaccount een specifieke extra faciliteit aanvragen zoals b.v. extra diskruimte of een grotere limiet in het dataverkeer naar de website. Er gelden wel een aantal strikte voorwaarden:

Verondersteld wordt dat de aanvrager ook de beheerder en dus de hoofdverantwoordelijke van de site is.

=> Een aanvraag voor een extra faciliteit (mits beschikbaar) kan ingediend worden nadat aan de bovenstaande criteria voldaan is. Stuur daartoe een gemotiveerd verzoek naar helpdesk@dse.nl


DSE ontsluit de regio

DSE biedt elke organisatie/vereniging/instelling/initiatief uit de regio Eindhoven de mogelijkheid zich via een gratis hyperlink naar hun eigen website (op DSE of bij een eigen provider) te presenteren op de DSE. De Homepage van DSE wordt dagelijks door ruim 2.500 bezoekers bezocht en de ruim 300.000 pagina's op DSE krijgen meer dan 500.000 unieke bezoekers per maand. Een hyperlink op DSE is dus de beste garantie dat uw homepage gevonden wordt!
Wij plaatsen graag links naar sites waarbij het belangrijkste criterium is dat de link direct uitkomt op een informatieve website die specifiek gericht is op de regio Eindhoven.


Bestuur van de Stichting Digitale Stad Eindhoven

  Egbert-Jan Sol   Voorzitter
  Eric Ideler Secretaris
  Wim Hendriksen   Penningmeester
  Ron van den Dungen     Bestuurslid

Bestuursondersteuning

Een aantal bestuursondersteunende taken zijn ondergebracht bij de groep redactie. Redactie is verantwoordelijk voor het uitwerken en handhaven van de infra-structuur van DSE. Naast redactie zijn er nog de volgende groepen:

  Admin-groep
Systeembeheer en securitygroep binnen de DSE
  Helpdesk
Ondersteuningsgroep voor vele praktische vragen

Duidelijke menu's en naamgeving moeten je helpen om op een eenvoudige, en dus snelle manier de weg te vinden in DSE. De menu's van DSE zijn gebouwd in een consistente huisstijl, zodat aan iedereen duidelijk is welke pagina's de basis vormen van DSE.


Sponsormogelijkheden bij Digitale Stad Eindhoven

DSE biedt winkels en bedrijven de gelegenheid om via sponsoring ondersteuning te verlenen aan de digitale stad. DSE wordt gebouwd en onderhouden door een professioneel team bestaande uit mensen die op vrijwillige basis hun expertise inzetten. De benodigde financiële middelen worden met name verkregen uit sponsorgelden en donaties. DSE maakt onderscheid tussen hoofdsponsors en sponsors. Voor particulieren, kleinere bedrijven en organisaties is er gelegenheid een bijdrage te leveren via 'Vrienden van DSE'

Als je geïnteresseerd bent in de sponsormogelijkheden van DSE, lees dan het volgende eens door. Heb je vragen of wil je je aanmelden als sponsor, dan kan je altijd contact opnemen met het bestuur via e-mail aan bestuur@dse.nl.

Hoofdsponsor van DSE

Een hoofdsponsor van DSE levert op jaarbasis een bijdrage van minimaal 7.000 euro (excl. BTW). Uiteraard staat daar veel tegenover:

Sponsor van DSE

Een sponsor van DSE levert op jaarbasis een bijdrage van minimaal 700 euro (excl. BTW). Uiteraard staat daar iets tegenover:

Andere sponsormogelijkheden

Natuurlijk zijn er nog andere mogelijkheden om DSE te sponsoren. Je kan hierbij denken aan een bijdrage aan speciale evenementen, sponsoring voor een deel van het jaar, sponsoring van een bepaalde DSE-rubriek, etc. Denk je over een andere vorm van sponsoring en wil je weten wat DSE jouw bedrijf in dat geval kan bieden, neem dan contact met ons op. We komen ongetwijfeld tot een goede manier van samenwerken.

Naamsbekendheid via DSE

Digitale Stad Eindhoven is bereikbaar voor iedereen die toegang heeft tot het Internet. Daarnaast richt DSE zich in het bijzonder op de burgers van Eindhoven en omgeving, meer dan 300.000 potentiële klanten.

DSE is daarom een prima platform voor het verwerven van naamsbekendheid bij een breed publiek. Je kunt DSE sponsoren door middel van een gift in geldswaarde of in natura. Financiële bijdragen zijn van harte welkom en zullen o.a. worden besteed aan het verder ontwikkelen en uitbreiden van DSE en het handhaven van een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Giften in natura komen ten goede aan o.a. systeembeheer en de DSE-server.


Vrienden van DSE

Hoe word je Vriend van Digitale Stad Eindhoven?

Digitale Stad Eindhoven wordt gebouwd en onderhouden door een team van deskundige vrijwilligers. En dat al bijna 25 jaar lang! De benodigde financiële middelen worden met name verkregen uit sponsorgelden en donaties. Als jij enthousiast bent over DSE en een steentje wilt bijdragen aan het onderhoud, uitbreiding en nieuwe projecten, dan kan je je via een vrijwillige donatie aanmelden als vriend van DSE.

Update december 2018: omdat we in 2019 een deel van onze services (e-mail en hosting van websites) zullen migreren naar andere dienstverleners past het niet meer om te vragen om vrijwillige donaties.
Wel kan je op de vriendenpagina van DSE-pagina zien wie er recent een donatie heeft gegeven.

Vrijwilliger bij DSE

Hoe word je Vrijwilliger bij de Digitale Stad Eindhoven?

Digitale Stad Eindhoven wordt gebouwd en onderhouden door een professioneel team bestaande uit mensen die op vrijwillige basis hun expertise inzetten. Wij hebben daarmee al bijna 25 jaar (!) een heel stabiel en uiterst betrouwbaar platform op moderne servers met up-to-date software. En er staan nog veel plannen op stapel. Wil jij enthousiast meewerken aan het realiseren van die plannen of op een andere manier helpen (b.v. helpdesk, vormgeving, thematische invulling etc) dan ben je van harte welkom!

Voor meer informatie kan je contact opnemen met bestuur@dse.nl. We komen graag met jou in contact!