registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

 
DSE vraag & antwoord

Hier is de geselecteerde vraag en het antwoord:


Categorie: spam

VRAAG: Kan de DSE-spamdetector zelf nieuwe spam ontdekken?

ANTWOORD:
Onze spamdetector maakt gebruik van een flink aantal criteria waarmee het nieuwe spam kan ontdekken. Heel veel nieuwe spam wordt zo ontdekt en netjes gemarkeerd als spam. Toch komen er nog berichten ongehinderd doorheen als de spammer zijn spambericht heel slim heeft gemaakt. Dat soort berichten kun je soms tegenhouden door de afzender in jouw blacklist te zetten. Je traint daarmee ook de spamdetector zodat ook andere gebruikers er voordeel aan hebben.

Jij kunt ons helpen de spamdetectie nog slimmer te maken en wel op de volgende manier:
Maak in webmail (of in je eigen IMAP client) een nieuwe map aan met de naam Spam (let op de hoofdletter). Die map komt dan dus in het rijtje te staan naast de andere mappen zoals Trash, Drafts en Sent. Zie de afbeeldingen stap-1, stap-2 en stap-3
Slipt er toch nog een e-mail door onze spamdetector, verplaats dan in webmail (of met je eigen IMAP client) die bewuste e-mail naar de map Spam. Elke nacht haalt onze spamdetector de berichten uit die map weg en probeert daarvan te leren zodat de kans groter wordt dat een soortgelijk spambericht een volgende keer wel gedetecteerd wordt (dit heet een 'Baysian filter').
Het is verstandig om naast die map Spam ook een map Ham (let weer op die hoofdletter) aan te maken. Zet in die map Ham regelmatig mailtjes die geen spam zijn. Onze spamdetector kan dan weer beter leren welke mail beslist geen spam is.

Opmerking 1: zet alleen die mailtjes in de Spam map die overduidelijk ook voor andere DSE-gebruikers echte spam is!!
Opmerking 2: mail die je in de map Spam of Ham zet wordt na onze analyse daaruit verwijderd. Had je die mail willen bewaren, zorg er dan voor dat je in map Spam of Ham een kopie van de mail stopt in plaats van het origineel.


De url van deze specifieke vraag is http://www.dse.nl/helpdesk/question.php?id=193

Voor een volledig overzicht van vragen & antwoorden: => ga naar de helpdesk-pagina's