registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

 
DSE vraag & antwoord

Hier is de geselecteerde vraag en het antwoord:


Categorie: e-mail

VRAAG: Kan ik mijn mail automatisch doorsturen?

ANTWOORD:
Ja, de mail kan ook automatisch doorgestuurd worden naar een ander adres. Ze wordt dan niet op DSE bewaard.
Je kunt zelf makkelijk via MijnAccount instellen naar welk adres de mail doorgestuurd moet worden. Je kunt in MijnAccount ook de doorzending weer opheffen.

Alleen voor de gevorderde gebruikers:
Als je mail wilt doorsturen naar meerdere adressen of een kopie wilt bewaren op DSE, moet je zelf handmatig (b.v. via een FTP-programma of via de FileMan applicatie in MijnAccount) het bestand .forward in je homedirectory aanpassen. Voor doorsturen naar een zeer beperkt aantal extra adressen zet je daarin (zonder spaties) b.v. de regel:
pietje@hotmail.com,jantje@beton.nl,miep@home.nl
Als je een kopie op DSE wilt bewaren:
jouwaccountnaamopdse,ander@adres.nl

Wil je helemaal geen forwarding meer, dan geef je dat aan via MijnAccount.
Let op 1: als je mail automatisch doorstuurt, zal ook eventuele spam automatisch doorgestuurd worden. Daarmee ben je wel een 'spammer'. Dus krijg je veel spam op je DSE-account, gebruik dan geen automatische doorsturing en haal je mail zelf actief op.
Let op 2: het .forward bestand is een z.g. verborgen bestand. In FileMan kan je verborgen bestanden zichtbaar maken door in de voorkeuren aan te vinken dat je de verborgen bestanden zichtbaar wilt maken.


Voor een volledig overzicht van vragen & antwoorden: => ga naar de helpdesk-pagina's