registreren | inloggen
Gebruikersnaam Wachtwoord

 
Specificatie WEB-formulieren

Deze specificatie beschrijft de verschillende 'tags' die je in je web-formulieren (met de extensie .form) kunt gebruiken. De geel-bruine tags zijn verplicht. De blauwe cursieve tags (gemarkeerd met een '*') zijn optioneel.

Algemeen:

Wil je onze web-formulieren gaan gebruiken dan kan je het best starten met het bestuderen van de drie voorbeelden. Deze pagina met de specificaties is minder geschikt als startpunt.


<FORM NAME="name">
 
</FORM>
Je moet een unieke naam kiezen die je nog niet voor een ander formulier gebruikt hebt. De bestandsnaam van je formulier wordt dan deze naam gevolgd door de extensie .form

<DISABLE_HTML_MAIL> * Uitzetten HTML-mail, schakelt tevens file-uploads uit

<MAILTO> Verplichte tag, waarmee je definieert wie de hoofdontvanger van het ingevulde formulier is.
Degene die het formulier invult krijgt eventueel een kopie van het ingevulde formulier met deze tag als afzender.
DISPLAYAS="name" Echte naam die getoond wordt (bv.: Formulier Eigenaar)
ADDRESS="e-mail adres" E-mail adres van de formulier eigenaar
</MAILTO>

<MAILFROM> Hier zet je de gegevens vast van de afzender (de invuller van het formulier). Die worden gebruikt als afzender van de mail die naar de formuliereigenaar gaat. Door gebruik te maken van een text-lable met 'voornaam', 'achternaam','naam' en 'email' kan je ook de echte ingevulde gegevens als de afzender gebruiken. Zie voor nadere uitleg mail-voorbeeld-2.
DISPLAYAS="name" De echte naam van de vast ingestelde afzender. Tip: door hier aan de name toe te voegen #STATIC# zullen de gegevens van deze mailfrom-tag altijd gebruikt worden als afzender, zelfs als er gebruik gemaakt wordt van de text-tags 'voornaam', 'achternaam', 'naam' of 'email'.
ADDRESS="e-mail address" E-mail adres van de vast ingestelde afzender
</MAILFROM>

<TITLE>title text</TITLE> Definieert de Titel van het HTML document

<BACKGROUND_IMAGE>image name</BACKGROUND_IMAGE> * Definieert een achtergrond plaatje voor de BODY en de TABLE. Staat standaard uit.

<TEXT>
NAME="variable name" Een unieke naam voor dit form element
LABEL="string to display" De tekst die bij dit element getoond wordt
LABEL_LOCATION="left|right" * Plaats het tekst-label aan de linker of de rechterkant van het element. Standaard = left
DEFAULT_VALUE="string" * Laat een standaard waarde van het element zien. Standaard = "" (=leeg veld)
MAXLENGTH="number" * Het maximaal aantal karakters dat geaccepteerd wordt. Moet > 0 zijn.
SIZE="number" * De afmeting van de tekst-box. Moet > 0 zijn.
REQUIRED="true|false" * Is deze text box verplicht? Standaard = false
VALIDITY_MASK="Regular expression" * Een reguliere expressie om te checken dat de gebruikers een geldige waarde heeft ingevuld. Standaard = ".+"
CASE_SENSITIVE="true|false" * Moet de reguliere expressie 'case sensitive' zijn? Standaard = false
ALIGN="left|right|center" * Aligneer het element in de tabel. Standaard = left
NOTE="string" * Je kan bij het element een eigen tekst laten zien (b.v. om extra uitleg te geven)
NOTE_ALIGN="top|bottom" * De plek waar die extra eigen tekst geplaatst wordt ten opzichte van het element: 'top' of 'bottom'. Standaard = bottom. (Als gekozen is voor TEXT align = center, zal de NOTE in dezelfde cel geplaatst worden als het TEXT veld.)
NOTE_COLOR="color" * De kleur van deze 'note'. Als die hier niet gespecifeerd wordt zal de kleur van de note gelijk zijn aan de standaard foreground kleur.
TYPE="text|password|textarea"* Specificeert het soort tekstveld: een gewone tekstregel, een paswoord of een blok met tekstregels. Standaard = text
ROWS="number" * De verticale afmeting van het tekstblok ('textarea'), uitgedrukt in aantal tekstregels. Heeft geen effect bij 'text' en 'password'. Standaard = 5. Moet > 0 zijn.
COLUMNS="number" * De horizontale afmeting van het tekstblok, uitgedrukt in aantal letters. Heeft geen effect bij 'text' en 'password'. Standaard = 80. Moet > 0 zijn.
TEXT_WRAP="off|virtual|physical" * De wijze waarop worden een zin wordt afgebroken. 'Off' betekent geen afbreken, 'virtual' schuift woorden op het scherm naar een volgende regel maar stuurt het weg als één lange regel totdat je 'enter' drukt, 'physical' stuurt precies weg wat je typt. Standaard = virtual.
</TEXT>

<CHECKBOX>
NAME="variable name" Een unieke naam voor dit form-element
LABEL="string to display" De tekst die bij dit element getoond wordt
LABEL_LOCATION="left|right" * Plaats het tekst-label aan de linker of de rechterkant van het element. Standaard = left
DEFAULT_VALUE="on|off" * Specificeert of de checkbox standaard wel ('on') of niet ('off') aangevinkt is. Standaard = off
ALIGN="left|right|center" * Aligneer het element in de tabel. Standaard = left
</CHECKBOX>

<LABEL> * Hiermee kan je extra textregels in het formulier plaatsen. Webforms behandelt ze in de volgorde waarin hij ze tegen komt.
TEXT="string" De tekst die je wilt laten zien. Let er op dat alle tekst op één (lange) regel staat.
ALIGN="left|right|center" * Aligneer het element in de tabel. Standaard = left
</LABEL>

<FILE_UPLOAD> * Hiermee kan degene die het formulier invult een bestand koppelen aan zijn antwoorden en dat meesturen. Bestanden tot maximaal 3Mb zijn toegestaan.
NAME="variable name" Een unieke naam voor dit form-element
LABEL="string to display" De tekst die bij dit element getoond wordt
LABEL_LOCATION="left|right" * Plaats het tekst-label aan de linker of de rechterkant van het element. Standaard = left
ALIGN="left|right|center" * Aligneer het element in de tabel. Standaard = left
REQUIRED="true|false" * Specificeert of het verplicht is om een bestand mee te sturen. Standaard = false
NOTE="string" * Je kan bij het element een eigen tekst laten zien (b.v. om extra uitleg te geven)
NOTE_ALIGN="top|bottom" * De plek waar die extra eigen tekst geplaatst wordt ten opzichte van het upload-element: 'top' of 'bottom'. Standaard = bottom. (Als gekozen is voor FILE_UPLOAD align = center, zal de NOTE in dezelfde cel geplaatst worden als het file_upload veld)
NOTE_COLOR="color" * De kleur van deze 'note'. Als die hier niet gespecifeerd wordt zal de kleur van de note gelijk zijn aan de standaard foreground kleur.
</FILE_UPLOAD>

<RADIOBUTTON> Geeft de invuller van het formulier verschillende opties waaruit hij er maar één mag kiezen.
NAME="variable name" Een unieke naam voor dit form-element
LABEL="labels to display" De teksten van de aangeboden keuzes, gescheiden door het | teken. Het aantal keuzes MOET gelijk zijn aan het aantal 'values'.
VALUE="values to return" De bijbehorende waarde(n) die de ontvanger te zien krijgt. Elke 'value' wordt gekoppeld aan het bijbehorende 'label'
LABEL_LOCATION="left|right" * Plaats het tekst-label aan de linker of de rechterkant van het element. Standaard = left Deze instelling geldt voor alle bij elkaar horende radio-buttons.
ALIGN="left|right|center" * Aligneer het element in de tabel. Standaard = left. Deze instelling geldt voor alle bij elkaar horende radio-buttons.
DEFAULT_INDEX="index" * Hier kan je aangeven welke radio-button moet worden voorgeselecteerd, tellend vanaf 0. (b.v. de derde radio-button heeft index '2'). Als je niets aangeeft zal standaard de eerste button voorgeselecteerd worden.
NOTE="string" * Je kan bij het element een eigen tekst laten zien (b.v. om extra uitleg te geven).
NOTE_ALIGN="top|bottom" * De plek waar die extra eigen tekst geplaatst wordt ten opzichte van de radio-buttons: 'top' of 'bottom'. Standaard = bottom.
NOTE_COLOR="color" * De kleur van deze 'note'. Als die hier niet gespecifeerd wordt zal de kleur van de note gelijk zijn aan de standaard foreground kleur.
</RADIOBUTTON>

<SELECT> de uitschuifbare keuzelijst
NAME="variable name" Een unieke naam voor dit form-element
LABEL="string to display" De tekst die bij dit element getoond wordt
LABEL_LOCATION="left|right" * Plaats het tekst-label aan de linker of de rechterkant van het element. Standaard = left
ITEMS="string" De teksten van de aangeboden keuzes, gescheiden door het | teken. Het aantal keuzes MOET gelijk zijn aan het aantal 'values'.
VALUES="string" * De bijbehorende waarde(n) die de ontvanger te zien krijgt. Elke 'value' wordt gekoppeld aan het bijbehorende 'item'. Als de waarden niet gespecificeerd zijn, worden de teksten van de items als de waarden gebruikt.
DEFAULT_INDEX="index" * Hier kan je aangeven welke keuze moet worden voorgeselecteerd, tellend vanaf 0. (b.v. de derde keuze heeft index '2'). Als je niets aangeeft zal standaard de eerste keuzemogelijkheid voorgeselecteerd worden. Helaas is het niet mogelijk meerdere keuzes voor te selecteren (ook niet als voor 'multiselect' gekozen is.
ALIGN="left|right|center" * Aligneer het element in de tabel. Standaard = left.
MULTISELECT="true|false" * Multiselect maakt het mogelijk meerdere keuzes te maken uit de keuzelijst. Standaard = false
SIZE="number of rows to show" * 'size' bepaalt het aantal zichtbare keuzes in een keuzelijst. Standaard = 0, waarbij er dan geen uitschuifbare keuzelijst komt maar een drop-down-lijst.
WIDTH="number of pixels wide" * Bepaalt hoe breed de keuzebox is. Alleen geldig als SIZE > 0. Standaard = 150. De minimum breedte = 50.
</SELECT>

<CONFIRMATION_EMAIL> ..
MODE="always|never|prompt" Bepaalt of er na het invullen ook naar de invuller een bevestigingsmail gestuurd moet worden. Standaard = never
ALIGN="left|right|center" * Als gekozen is voor mode="prompt" dan kan je hiermee de prompt-text en checkbox aligneren. Standaard = left
LABEL="Receive a confirmation e-mail" De tekst die in de prompt getoond wordt.
LABEL_LOCATION="left|right" * Plaats het prompt-label aan de linker of de rechterkant van de checkbox. Standaard = left
</CONFIRMATION_EMAIL>

<SIMPLE_EMAIL> Als dit label aanwezig is zal het formulier behandeld worden als een eenvoudig e-mail-formulier. Zie voorbeeld 1 voor meer uitleg.

<HEADER> * ..
TEXT="html text" Deze tekst wordt toegevoegd aan het begin van de HTML-body
</HEADER>

<FOOTER> *
TEXT="html text" Deze tekst wordt toegevoegd aan het einde van de HTML-body
</FOOTER>

<TABLE_BACK>color</TABLE_BACK> * Je kunt per rij de achtergrondkleur aanpassen. Standaard is #FFFFFF (wit). Alle volgende rijen krijgen ook deze achtergrondkleur totdat je ze reset met <TABLE_BACK>reset</TABLE_BACK>

<TEXT_FORE>color</TEXT_FORE> * Je kunt per veld de tekstkleur aanpassen. Standaard is #000000 (zwart). Alle volgende velden krijgen ook deze kleur totdat je ze reset met <TEXT_FORE>reset</TEXT_FORE>

<DEFAULT_TEXT_FORE>color</DEFAULT_TEXT_FORE> * Standaard tekst-kleur van formulier. Standaard is zwart: #000000

<DEFAULT_TEXT_BACK>color</DEFAULT_TEXT_BACK> * Standaard achtergrondkleur van formulier aanpassen (default is wit: #FFFFFF )

<TABLE> * Het formulier is opgebouwd met behulp van een tabel. Je kan de standaardwaarden wijzigen:
CELLPADDING="number" * Dit is de ruimte tussen de inhoud van de cel en zijn celrand. cellpadding staat standaard op 2. De waarde moet >= 0 zijn.
CELLSPACING="number" * Dit is de ruimte tussen de verschillende cellen van de tabel. cellspacing staat standaard op 0. De waarde moet >= 0 zijn.
BORDER="number" De dikte van alle randen van de tabel. Waarde moet >= 0 zijn (0 = geen randen). Standaard = 0
WIDTH="number%|number" De breedte van de tabel staat standaard op 100%, zonder %-teken zijn het pixels
ALIGN="left|right" ALIGN staat standaard op center. Je kan dat hier wijzigen naar left of right
BACK_COLOR="color" Specificeert de standaard achtergrondkleur van de tabel. Staat standaard op = Default Text Back of User Specified Back color.
</TABLE>

<DISPLAY_MAIL_TO> * Zet aan dat op het invulformulier getoond wordt naar wie het formulier wordt gestuurd. Standaard staat dit uit en krijg je alleen na het verzenden van het formulier te zien waar het naar toe gegaan is.

<COMPANY_NAME>name</COMPANY_NAME> * Laat op de tweede pagina (de succespagina) een Company name zien. Staat standaard uit.

<COMPANY_URL>url</COMPANY_URL> * Laat op de tweede pagina (de succespagina) de URL van de Company zien. Staat standaard uit.

<THANK_YOU>message</THANK_YOU> * Hier kan je een bedank boodschap opgeven die op de tweede pagina (de succespagina) getoond wordt.

<ERROR_COLOR>color</ERROR_COLOR> * Definieert de kleur van de Error_Item marker. Standaard = red.

<ERROR_ITEM>string</ERROR_ITEM> * Definieert het symbool voor de Error_Item marker. Standaard = "*"

<REQUIRED_ITEM_COLOR>color</REQUIRED_ITEM_COLOR> * Definieert de kleur van de Required_Item marker. Standaard = blue.

<REQUIRED_ITEM>string</REQUIRED_ITEM> * Definieert het symbool voor de Required_Item marker. Standaard = "(+)"

<LINK_COLOR>color</LINK_COLOR> * Definieert de standaard kleuren van de Links. Standaard = Blue.

<LINK_VISITED>color</LINK_VISITED> * De standaard kleur voor bezochte links. Standaard = Blue.

<LINK_ACTIVE>color</LINK_ACTIVE> * De standaard kleur van de link wanneer de muis erboven staat. Standaard = Blue.

<LINK_HOVER>color</LINK_HOVER> * De standaard kleur van de link wanneer erop geklikt wordt. Standaard = Red.

<LINK_DECORATION>on|off</LINK_DECORATION> * Bepaalt of de links onderstreept worden. Standaard = off.

<RETURNTO_URL>url</RETURNTO_URL> * Definieert het url adres wat getoond wordt om verder te gaan.

NOTE: In <TABLE>, <TEXT> en <CHECKBOX> kunnen tag items meerdere keren gespecificeerd worden. De laatste geldige waarde zal gebruikt worden.