WEB-formulieren op DSE: voorbeeld 3

# Dit is een voorbeeld om de extra 'tags' te laten zien (voor gevorderden)

# Algemeen: 
# 1. Een regel die begint met een # wordt gezien als commentaar
# 2. De tags mogen zowel met hoofdletters als met kleine letters geschreven worden
# 3. Vermijd onnodige spaties in de tags. Zo zal <form name="bla"> wel werken 
#   maar < form name="bla"> niet!
# 4. In de voorbeelden kan je zien welke tags compleet met begin-tag en eind-tag op één
#   regel geschreven moeten worden en welke over meerdere regels verspreid moeten staan
#   Voorbeeld: de form-tag moet op meerdere regels en de thank_you tag op één regel
#         <form name="blaform">
#          .. de rest van de tags ..
#          <thank_you>blabla</thank_you>
#         </form>

# De 'form name' MOET gelijk zijn aan het gedeelte voor de .form bestandsnaam dus
# in dit geval hoort <form name= "voorbeeld3"> bij het bestand voorbeeld3.form
# Deze tag is verplicht en aan het einde van het formulier komt een sluit-tag
# De form-tag moet aan het begin van het formulier staan. Helemaal aan het eind zet je de sluit tag </form>.

<form name="voorbeeld3">

# De titel van het formulier kan je vrij kiezen:

 <title>Voorbeeldformulier 3</title>

# Uitzetten HTML-mail, schakelt tevens file-uploads uit: 

 <disable_html_mail>

# Toevoegingen aan het begin van de HTML-body:

 <header>
  text="<IMG SRC="/pics/logo1.gif" HEIGHT="74" WIDTH="59" BORDER="0" ALT="DSE">"
 </header>

# Standaard achtergrondkleur van formulier aanpassen (default is wit: #FFFFFF )

 <default_text_back>#FFFFCC</default_text_back>

# Standaard tekst-kleur van formulier (default is zwart: #000000 ):

 <default_text_fore>#000000</default_text_fore>

# Standaard kleur voor hyperlinks (default is blauw: #0000FF )

 <link_color>#0000BB</link_color>

# Standaard kleur voor bezochte hyperlinks (default is rood: #FF00FF )

 <link_visited>#800080</link_visited>

# Standaard kleur voor aangeklikte links (default is blauw: #0000FF )

 <link_active>#FF0000</link_active>

# Symbool voor velden die de bezoeker verplicht moet invullen (default is *):

 <required_item>*</required_item>

# Kleur voor verplichte-velden-symbool (default is rood):

 <required_item_color>red</required_item_color>

# Extra HTML aan de onderkant:

 <footer>
  text="<A HREF="/info/disclaimer.shtml"><IMG SRC="/pics/hr.gif" WIDTH="488" border="0" HEIGHT="9" HSPACE="5" VSPACE="1"></A>"
 </footer>

# De 'mailto'-tag is verplicht. Vul daar het e-mail adres van de ontvanger (formuliereigenaar) in.
# Dat mag ook een adres buiten DSE zijn.
# De 'displayas'-tag is de bijbehorende naam.
# Het adres waar de resultaten naar gestuurd worden, wordt getoond na versturen.
# Als je via de tag <confirmation_email> gekozen hebt om een kopie te ontvangen, zal je 
# deze gegevens als afzender van de bevestigingsmail terug zien.

 <mailto>
  address="vul-hier-een-geldig-account-in@dse.nl"
  displayas="vul hier de naam van de ontvanger in"
 </mailto>

# Zichtbaar maken van de ontvanger op het invulformulier. 
# Staat zonder die tag standaard uit (handig als je niet direct jouw e-mail adres wilt laten zien)

 <display_mail_to>

# De 'mailfrom'-tag is ook verplicht. Je kan de waarden achter 'address' en
# 'displayas' wijzigen in het emailadres en de naam van de verzender (de invuller). 
# De gegevens van de 'mailfrom'-tag worden gebruikt als afzender van de e-mail die de 
# formuliereigenaar krijgt. Dat zijn dus vast ingestelde gegevens.
# Wil de formuliereigenaar de echte naam en email als afzender te zien krijgen zal hij 
# aanvullend via een apart text-veld aan de bezoeker zijn/haar 'voornaam', 'achternaam' 
# en 'email' moeten vragen. Dat zal je zowiezo altijd al moeten doen als je wilt dat er
# een bevestigingsmail naar de echte invuller mag gaan.
# Voorbeeld: <text>
#        name="voornaam"
#        label="jouw voornaam"
#       </text> 
#       <text>
#        name="achternaam"
#        label="jouw achternaam"
#       </text> 
#       <text>
#        name="email"
#        label="jouw emailadres"
#       </text> 
# Die waarden worden dan gebruikt als gegevens voor een eventuele bevestigins e-mail en 
# als afzender in de e-mail naar de eigenaar van het formulier. De eerdere waarde(n) in
# 'mailfrom' worden dan genegeerd. Wil je wel een bevestigingsmail versturen naar de echte
# invuller, maar in de mail naar de formuliereigenaar alleen de vaste waarde als afzender tonen,
# voeg je aan de de waarde van 'displayas' de string #STATIC# toe. B.v.
#  displayas="vul hier de naam van de vaste afzender in#STATIC#"

 <mailfrom>
  address="vul-hier-een-echt-account-in@dse.nl"
  displayas="vul hier de naam van de vaste afzender in"
 </mailfrom>

# Bedankje op de tweede pagina (de 'success-pagina'):

 <thank_you>Bedankt voor het invullen. Je krijgt binnenkort een uitnodiging van de jury.</thank_you>

# Extra regel op de tweede pagina met organisatienaam en URL:

 <company_name>Stichting Digitale Stad Eindhoven</company_name>
 <company_url>http://www.dse.nl/</company_url>

# Terugkeer-adres:

 <returnto_url>http://www.dse.nl/helpdesk/homepage/webforms/</returnto_url>

# Symbool waarmee fouten worden aangegeven (default is !):

 <error_item>!</error_item>

# Kleur voor fout-symbool (default is rood):

 <error_color>red</error_color>
 
# Het formulier is opgebouwd met behulp van een tabel. Je kan de defaultwaarden wijzigen:
# cellpadding staat default op 2;
# cellspacing staat default op 0;
# border staat default op 0;
# width staat default op 100%, zonder %-teken zijn het pixels;
# align is default center;
# back_color is default gelijk aan de gekozen achtergrondkleur van het formulier (default_text_back)

 <table>
  cellpadding="1"
  cellspacing="3"
  border="0"
  width="50%"
  align="left"
  back_color="#FFEE99"
 </table>

# Extra tags bij een aankruisvakje:
# label_location bepaalt aan welke kant van het veld het label staat;
# label_location kan "left" en "right" zijn, default is "left";
# align bepaalt aan welke kant van het formulier het veld staat
# en accepteert "right", "left" en "center" (default is "left");
# Zowel label_location als align werken ook bij de andere typen velden;
# Door default_value op "on" te zetten is het aankruisvak al aangevinkt.

 <checkbox>
  name="aanvinkbox"
  label="Ik doe mee aan de wedstrijd"
  default_value="on"
  label_location="left"
  align="left"
 </checkbox>

# Extra tags bij een tekstveld:
# Met validity_mask kun je de input controleren met behulp van een reguliere expressie;
# Door case_sensitive aan te zetten kun je die check onderscheid laten maken tussen
# hoofd- en kleine letters (default gebeurt dat niet);
# type accepteert "text", "password" en "textarea" (default is "text");
# bij textarea kun je het aantal rows en columns instellen;
# text_wrap bepaalt de manier van wrappen: off = niet wrappen, virtual = alleen wrappen
# in het formulier en versturen als lange regel, physical = wrappen en versturen zoals in
# het veld zichtbaar is.
# In dit voorbeeld worden de speciale namen "naam" en "email" gebruikt. Als de bezoeker die
# invult op het formulier zal die naam en e-mail de afzender worden van het e-mail bericht.

 <text>
  name="naam"
  label="Naam:"
  default_value="Vul hier je naam in"
  maxlength="35"
  size="20"
  required="true"
  validity_mask="^[A-Z]+[a-zA-Z]{1,35}"
  case_sensitive="true"
  type="text"
  rows="5"
  columns="80"
  text_wrap="virtual"
 </text>

 <text>
  name="email"
  label="E-mail-adres:"
 </text>

# Extra tags bij keuzerondjes:
# default_index bepaalt welk rondje is voorgeselecteerd, te beginnen bij rondje 0;
# note_align accepteert "top" en "bottom" (default is "bottom");
# note-tags kunnen ook bij text- en file_upload-velden worden toegepast.
 
 <radiobutton>
  name="geslacht"
  label="Jongen|Meisje"
  value="M|V"
  default_index="0"
  note="Man of vrouw kan natuurlijk ook"
  note_align="bottom"
  note_color="blue"
 </radiobutton>

# Extra tags bij uitschuifkeuzelijst:
# als values niet is gespecificeerd dan wordt items gebruikt;
# multiselect maakt een meervoudige keuzelijst ;
# size bepaalt het aantal zichtbare keuzes in een meervoudige keuzelijst ;
# width bepaalt het aantal pixels dat dan zichtbaar is (default is 150).

 <select>
  name="leeftijd"
  label="Leeftijdscategorie:"
  items="<12|12-16|16-21|21-30|>30"
  values="jonger dan 12|12 tot 16|16 tot 21|21 tot 30| ouder dan 30"
  default_index="2"
  multiselect="true"
  size="3"
  width="150"
 </select>

# Bestandsselectie (file upload) kent geen specifieke extra tags.
# I.v.m. een bug is het echter nodig om bij dit veld de achtergrondkleur
# expliciet op te geven met de table_back tag. Deze kan voorafgaand aan
# elk veld (tabel-rij) worden opgegeven.

 <table_back>#FFEE99</table_back>

# Op dezelfde manier is het mogelijk om per veld de tekstkleur aan te
# passen (default is zwart):

 <text_fore>black</text_fore>

 <file_upload>
  name="bestand"
  label="Bestand dat ik instuur:"
 </file_upload>

# Door de kleur "reset" op te geven wordt de standaard-kleur weer gebruikt:

 <table_back>reset</table_back>
 <text_fore>reset</text_fore>

# De bezoeker kan een bevestiging krijgen,
# mode accepteert always, never en prompt (default is never);
# Bij gebruik van prompt kun je een label neerzetten;

 <confirmation_email>
  mode="prompt"
  label="Bevestiging per e-mail ontvangen?"
 </confirmation_email>


</form>